Lietuvos bankas
2022-01-26
11

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas per 2021 m. lapkričio mėn. toliau spartėjo ir sudarė 8,5 proc. Vis dėlto tokį augimo tempo spartėjimą iš dalies lėmė spalio mėn. prie „OP Corporate Bank“ prijungta lizingo paslaugas verslui teikusi antrinė grupės įmonė „OP Finance“. Šį veiksnį pašalinus, paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas 2021 m. lapkričio mėn. būtų 2,3 proc. punkto mažesnis ir sudarytų 6,2 proc. Būsto paskolų palūkanų normos nepakito, o įmonių ir vartojimo paskolų – šiek tiek sumažėjo. Namų ūkių ir įmonių turimų indėlių suma per mėnesį padidėjo atitinkamai 0,1 ir 0,2 proc., tačiau metiniai augimo tempai toliau lėtėjo.

Naujausius duomenis komentuoja Finansinio stabilumo departamento vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis

Paskolų įmonėms portfelis, palyginti su buvusiu prieš metus, didėjo ketvirtą mėnesį iš eilės (6,9 %, žr. 1 pav.), tačiau, pašalinus vienkartinius veiksnius, portfelis būtų padidėjęs nedaug. Atmetus vienkartinio pobūdžio lizingo paskolų portfelio prijungimą prie „OP Corporate Bank“, įmonių paskolų portfelis per metus būtų padidėjęs 1,3 proc. Šio portfelio dydis lapkričio mėn. sudarė 8,7 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 0,4 proc. Palyginti su mažiausia pastarųjų dvejų metų portfelio verte, užfiksuota 2021 m. vasario mėn., įmonių paskolų portfelis padidėjo 16,6 proc. (pašalinus vienkartinių veiksnių įtaką – 10,5 %). Grynasis naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas lapkričio mėn. buvo 117,1 proc. didesnis nei prieš metus, 17,0 proc. didesnis nei praėjusį mėnesį ir 292,1 proc. didesnis nei 2019 m. lapkričio mėn. Palyginti su vidutiniu mėnesio srautu 2020 ir 2019 m., lapkričio mėn. tikrųjų1 naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas buvo atitinkamai 168,8 ir 109,1, o palyginti su vidutiniu 2021 m. sausio–spalio mėn. srautu – 67,2 proc. didesnis (žr. 2 pav.). Persvarstytų įmonių paskolų srautas, palyginti su spalio mėn., sumažėjo 20,7 proc. ir sudarė 146,7 mln. Eur.

Lapkričio mėn. būsto paskolų portfelis augo sparčiausiai nuo 2009 m. gegužės mėn., o naujų būsto paskolų srautas vėl didėjo sparčiau. Paskolų namų ūkiams portfelis lapkričio mėn. buvo 9,7 proc. didesnis nei prieš metus. Prie to labiausiai prisidėjo būsto paskolos, kurių portfelio metinis augimas sudarė 11,4 proc. (žr. 1 pav.). Grynasis naujų būsto paskolų srautas per metus ūgtelėjo 28,5 proc. ir buvo 54,5 proc. didesnis nei vidutinis 2020 m. srautas (žr. 2 pav.), o palyginti su 2021 m. spalio mėn., padidėjo 2,8 proc. Būsto paskolų, dėl kurių buvo persitarta, skaičius lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., sumažėjo 18,6 proc. ir iš viso sudarė 16,2 mln. Eur. Vartojimo ir kitų paskolų portfelis 2021 m. lapkričio mėn. buvo 2,0, o grynasis naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas – 25,9 proc. didesnis nei prieš metus.

Būsto paskolų palūkanų normos 2021 m. lapkričio mėn. nepakito, o įmonių ir namų ūkių vartojimo paskolų – šiek tiek sumažėjo (žr. 3 pav.). 2021 m. lapkričio mėn. vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 2,5 proc. – 0,1 proc. punkto mažiau nei spalio mėn. Metinis įmonių paskolų palūkanų vidurkis minimu laikotarpiu sudarė 2,8 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanų normos lapkričio mėn. sudarė 2,1 proc. ir nuo spalio mėn. nepakito, o jų metinis slenkamasis vidurkis sudarė 2,2 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma lapkričio mėn. sudarė 7,6 proc. (0,5 proc. p. mažiau nei spalio mėn.), o slenkamasis metinis palūkanų vidurkis – 8,2 proc. (0,2 proc. p. mažesnis nei prieš metus). Naujų paskolų kitiems nei būsto įsigijimo ar vartojimo tikslams palūkanų norma, pasižyminti dideliu kintamumu, lapkričio mėn. padidėjo 1,1 proc. punkto ir sudarė 4,8 proc. Metinis paskolų kitiems tikslams palūkanų slenkamasis vidurkis buvo 5,1 proc. – per metus jis sumažėjo 0,1 proc. punkto.

Namų ūkių ir įmonių indėlių bankuose suma lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., šiek tiek padidėjo, tačiau metiniai augimo tempai toliau lėtėjo. Namų ūkių indėliai bankuose lapkričio mėn. sudarė 19,9 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 0,1 proc. Metinis indėlių augimo tempas lapkričio mėn. toliau mažėjo ir sudarė 14,9 proc. (žr. 4 pav.), o bendra indėlių suma buvo 2,6 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliams augant sparčiau nei paskoloms, namų ūkių paskolų ir indėlių santykis per metus sumažėjo 2,6 proc. punkto ir sudarė 60,3 proc., tačiau pastaraisiais mėnesiais beveik nepakito (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma bankuose per lapkričio mėn. padidėjo 0,2 proc. ir sudarė 9,4 mlrd. Eur. Įmonių indėlių metinis augimo tempas pastebimai sulėtėjo ir lapkričio mėn. sudarė 4,7 proc. (žr. 4 pav.), o įmonių sukauptų indėlių suma buvo 0,4 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Pinigų finansų įstaigų2 (PFĮ) paskolų ne finansų įmonėms portfeliui ėmus sparčiau didėti dėl atsigaunančio įmonių kreditavimo, o įmonių indėlių sumai didėjant lėčiau, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 6,6 proc. punkto – iki 92,7 proc. (žr. 6 pav.).

1 Tikrosios naujos paskolos apima sutartis, kuriose pirmą kartą nustatomos paskolos sąlygos, ir persvarstant sutartis padidintas paskolų dalis. Tikrosios naujos paskolos neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

Bankų ir kredito unijų.

PFĮ paskolų tam tikriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai, proc.

2021 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

Tikrųjų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos, proc.

2021 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

2021 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2021 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2021 m. lapkričio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras