Lietuvos bankas

Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema

Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema VPAS skirta vertybinių popierių pervedimams vykdyti. Sistemos operatorius – Nasdaq CSD SE. 2017 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu sistema įregistruota Lietuvos banke. Be to, Nasdaq CSD SE yra prisijungęs prie TARGET2-Securities (T2S) – europinės vertybinių popierių atsiskaitymo infrastruktūros, kuri leidžia vykdyti standartizuotus atsiskaitymus už vietinius ir tarptautinius vertybinių popierių sandorius.

[[#ex]]

Daugiau apie sistemą

Nasdaq CSD SE – pirmas centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD) Europos Sąjungoje, licencijuotas pagal CVPD reglamentą. Nasdaq CSD SE įsteigtas Latvijoje, o Lietuvoje ir Estijoje veikia šio CVPD filialai. Nasdaq CSD SE valdo tris vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas – po vieną kiekvienoje šalyje – ir teikia vertybinių popierių registravimo, centralizuoto tvarkymo ir tam tikras papildomas paslaugas.

Turima licencija pagal CVPD reglamentą reiškia, kad Nasdaq CSD SE atitinka CVPD reglamento nuostatas vertybinių popierių atsiskaitymo, CVPD valdymo, emisijos vientisumo, vertybinių popierių apsaugos, rizikos valdymo, prieigos, sąsajų kūrimo ir kitose reglamento apimamose srityse. Nasdaq CSD SE yra prižiūrima institucija (įskaitant kasmetinę peržiūrą ir įvertinimą) ir gali laisvai siūlyti savo paslaugas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Prisijungimas prie T2S leidžia VPAS dalyviams naudotis pažangiausiomis likvidumo ir finansinės rizikos valdymo priemonėmis: automatinio įkeitimo ir dienos paskolos suteikimo galimybe ir atsiskaitymų apdorojimu naktį. T2S neįvykdyti atsiskaitymai pakartotinai teikiami vykdyti automatiškai ir vyksta nuolatinio optimizavimo procesai.

Šiuo metu Lietuvoje išleistų vertybinių popierių emisijos registruojamos Nasdaq CSD SE sąskaitose, tačiau vertybinių popierių rinkos dalyviai savo emisijoms registruoti gali laisvai rinktis bet kurį CVPD, licencijuotą pagal CVPD reglamentą. Keičiantis vertybinių popierių savininkams ir (arba) jų saugotojams, tokie vertybiniai popieriai turi būti pervedami iš vienų sąskaitų į kitas. Vertybinių popierių pervedimas, kuris atliekamas kartu su susijusiu lėšų pervedimu (pvz., perkant ar parduodant vertybinius popierius), vadinamas mokestiniu, o vertybinių popierių pervedimas, nesusijęs su lėšų pervedimu, – nemokestiniu pervedimu.

Atliekant mokestinį pervedimą, svarbu užtikrinti, kad būtų taikomas vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pervedimo principas (angl. delivery versus payment, DvP). Šis principas reiškia, kad vertybiniai popieriai pervedami tada, kai pervedamos lėšos. Tai padeda išvengti tokios padėties, kai viena sandorio šalis perveda vertybinius popierius arba lėšas, tačiau iš kitos sandorio šalies lėšų arba vertybinių popierių negauna. Nasdaq CSD SE VPAS šį principą taiko visiems mokestiniams vertybinių popierių pervedimams.

Viename CVPD saugomi vertybiniai popieriai gali būti pervesti į kitą CVPD per vadinamąją sąsają, arba ryšį. Toks ryšys, kai tik vienas CVPD turi vertybinių popierių sąskaitą kitame CVPD, vadinamas vienpusiu, o dvipusiu vadinamas ryšys, kai abu CVPD turi sąskaitas vienas pas kitą. Nasdaq CSD SE turi vienpusį ryšį su tarptautiniu CVPD Clearstream Banking Luxembourg s.a. Be to, vienpusį ryšį su Nasdaq CSD SE turi Lenkijos CVPD (KDPW).

Išsamiau apie sistemos veikimą, tvarkaraštį ir įkainius skelbiama Nasdaq CSD SE svetainėje, su T2S susijusi informacija pateikiama Europos Centrinio Banko svetainėje, o konkretūs sistemos dalyviai nurodyti Oficialiame sistemų sąraše.

[[#ex]]

STEP2-T

STEP2-T yra nuo 2003 m. veikianti europinė mažmeninių mokėjimų sistema, kurioje mokėjimo pervedimai ir tiesioginio debeto operacijos eurais vykdomos vienodomis sąlygomis. Sistemos operatorius yra EBA CLEARING.

[[#ex]]

Daugiau apie sistemą

STEP2-T dalyvaujama tiesiogiai arba netiesiogiai. Sistemos dalyviais gali tapti bankines paslaugas teikiančios Europos ekonominėje erdvėje registruotos įstaigos, turinčios sąskaitą sistemoje TARGET2 ir galinčios siųsti (priimti) EBA Clearing nustatyto formato failus. Šiuo metu sistemoje STEP2-T tiesiogiai dalyvauja daugiau kaip 130 dalyvių iš visos Europos Sąjungos ir kitų šalių, kuriose vykdomi SEPA reikalavimus atitinkantys kredito ir tiesioginio debeto pervedimai.

Dalis Lietuvoje veikiančių bankų ir užsienio bankų skyrių (AB DNB bankas, „Swedbank“, AB, AB SEB bankas, Nordea ir Danske bank filialai Lietuvoje ir kt.) yra netiesioginiai sistemos dalyviai ir mokėjimus vykdo per savo patronuojančiuosius bankus arba jų grupėms priklausiančias įmones, kurios tiesiogiai dalyvauja STEP2-T.

STEP2-T dalyviai gali siųsti mokėjimo nurodymus į sistemą 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, tačiau mokėjimo nurodymai vykdomi nustatytu laiku darbo dienomis. STEP2-T turi penkis atsiskaitymo ciklus SEPA kredito pervedimams dienos metu ir du (neprivalomus) atsiskaitymų ciklus nakties metu. Tiesioginiams debeto mokėjimams sistemoje skirti du atsiskaitymo ciklai. Galutinis atsiskaitymas vykdomas realiuoju laiku sistemoje TARGET2.

Išsami informacija apie STEP2-T paskirtį ir veikimą pateikiama EBA Clearing interneto svetainėje (anglų k.).

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24