Lietuvos bankas

Indėlių bendrovių ir pinigų rinkos fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
IŠ VISO 27 691,97 27 418,27 28 624,39 27 662,91 28 096,88 28 830,41 30 113,13 29 432,04 29 351,85
Grynieji pinigai 452,72 430,79 469,96 449,45 452,25 437,01 495,80 444,81 467,71
Centrinis bankas 410,20 389,74 416,03 407,53 409,48 395,53 448,61 400,71 424,15
Likusio pasaulio sektorius 42,52 41,05 53,93 41,92 42,77 41,49 47,19 44,10 43,56
Pervedamieji indėliai 5 227,19 5 207,04 6 537,71 5 320,85 4 730,22 5 375,91 6 812,82 5 982,69 5 691,13
Centrinis bankas 2 184,39 2 600,08 5 084,02 3 640,23 3 524,13 4 035,80 6 016,11 4 952,09 5 011,90
Kitos pinigų finansų įstaigos 87,58 133,21 144,90 107,66 85,67 80,04 129,05 111,20 90,71
Likusio pasaulio sektorius 2 955,23 2 473,75 1 308,80 1 572,96 1 120,42 1 260,08 667,66 919,39 588,52
Kiti indėliai 93,09 84,03 65,46 55,08 70,28 78,12 90,93 95,39 77,22
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 87,59 81,53 63,45 53,07 68,32 76,16 90,73 95,39 77,22
Centrinė valdžia 5,50 2,50 2,01 2,01 1,96 1,96 0,20 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 1,27 2,08 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 1,27 2,08 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1 625,80 1 434,66 1 558,57 1 615,21 1 551,47 1 559,74 1 446,53 1 543,25 1 475,37
Ne finansų bendrovės 0,00 5,82 0,53 5,39 2,87 27,42 16,78 14,41 18,94
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72
Kitos finansų įstaigos 0,14 0,03 0,23 0,17 0,04 0,12 0,10 0,02 0,07
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 151,01 989,29 1 084,03 1 140,65 1 087,64 1 079,35 979,27 1 060,73 985,29
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 474,65 439,52 473,78 469,00 460,92 452,86 450,38 468,09 470,35
Trumpalaikės paskolos 1 744,82 1 673,59 2 063,73 2 135,77 2 503,38 2 232,16 2 125,00 2 032,18 1 950,06
Ne finansų bendrovės 1 203,92 1 193,52 1 166,89 1 195,67 1 472,54 1 172,77 1 144,52 1 126,21 1 073,37
Investiciniai fondai 0,34 0,59 0,33 0,38 0,53 0,69 0,72 0,83 0,99
Kitos finansų įstaigos 286,33 201,67 657,23 704,49 803,08 827,14 728,06 704,83 696,40
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Centrinė valdžia 0,25 0,26 0,20 0,20 0,30 0,28 0,21 2,42 0,26
Vietos valdžia 0,73 0,68 0,87 1,01 0,59 0,30 0,29 0,04 0,29
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 169,45 168,42 144,96 140,67 144,22 141,31 168,60 117,42 121,74
Likusio pasaulio sektorius 83,80 108,46 93,25 93,36 82,12 89,68 82,60 80,42 57,03
Ilgalaikės paskolos 17 748,59 17 795,36 17 140,85 17 328,84 17 999,18 18 349,33 18 364,96 18 463,87 18 859,37
Ne finansų bendrovės 7 119,03 7 211,38 7 100,56 7 216,56 7 492,24 7 611,36 7 440,25 7 496,72 7 611,71
Investiciniai fondai 97,83 87,69 72,92 53,59 50,68 49,73 69,26 70,58 71,51
Kitos finansų įstaigos 857,54 828,29 402,64 404,11 432,42 445,30 425,30 442,96 459,82
Draudimo bendrovės 0,26 0,30 0,36 0,31 0,29 0,28 0,34 0,30 0,29
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 22,79 22,54 18,81 18,72 18,13 17,81 18,45 20,59 19,88
Vietos valdžia 482,12 471,58 470,64 436,84 424,95 419,36 422,63 403,64 391,56
Socialinės apsaugos fondai 219,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 8 481,68 8 696,87 8 793,95 8 889,09 9 110,38 9 302,96 9 483,29 9 628,98 9 868,41
Likusio pasaulio sektorius 468,34 257,70 280,98 309,64 470,09 502,51 505,45 400,11 436,19
Biržinės akcijos 0,37 0,34 0,35 0,46 0,47 0,50 0,43 0,74 0,95
Ne finansų bendrovės 0,25 0,20 0,22 0,35 0,33 0,35 0,32 0,32 0,32
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,12 0,14 0,13 0,11 0,14 0,15 0,11 0,42 0,63
Nebiržinės akcijos 497,41 513,29 507,44 502,31 501,52 509,77 510,41 496,24 500,84
Ne finansų bendrovės 285,25 263,94 262,51 256,68 255,08 259,43 261,37 255,67 257,93
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 198,69 235,68 230,31 231,01 231,01 232,01 232,51 220,41 221,48
Draudimo bendrovės 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 7,00 9,19 9,19
Likusio pasaulio sektorius 5,06 5,28 6,22 6,23 7,03 9,94 9,54 10,97 12,24
Kitos nuosavybės priemonės 4,95 5,01 21,73 21,54 22,57 22,81 26,86 24,54 24,98
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 4,95 5,01 21,73 21,54 22,57 22,81 26,86 24,54 24,98
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 0,26 0,27 1,33 1,37 1,55 2,18 2,18 2,68 2,93
Investiciniai fondai 0,05 0,06 1,17 1,21 1,39 2,01 2,11 2,68 2,88
Likusio pasaulio sektorius 0,21 0,22 0,16 0,16 0,16 0,16 0,07 0,00 0,05
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 6,29 6,08 5,19 3,86 3,99 4,03 4,13 5,22 5,40
Draudimo bendrovės 6,29 6,08 5,19 3,86 3,99 4,03 4,13 5,22 5,40
Standartinių garantijų atidėjiniai 1,46 1,32 1,19 1,25 1,29 1,16 1,35 1,35 1,35
Centrinė valdžia 1,46 1,32 1,19 1,25 1,29 1,16 1,35 1,35 1,35
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 112,35 90,43 70,38 47,81 87,03 79,03 82,90 103,15 96,62
Ne finansų bendrovės 31,09 28,67 19,91 15,61 18,04 22,42 18,79 24,95 27,68
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,03 0,06 0,22 0,04 0,05 0,04 0,07 0,02 0,07
Investiciniai fondai 0,01 0,04 0,04 0,07 1,64 0,57 0,47 0,52 0,22
Kitos finansų įstaigos 0,03 0,08 0,03 0,17 1,56 0,53 0,06 0,04 0,06
Draudimo bendrovės 1,05 0,00 0,00 0,00 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 1,05 0,04 0,01 0,09 1,59 0,27 0,00 0,10 0,00
Centrinė valdžia 0,06 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,14 0,94 1,01 0,10 0,66 0,26 0,29 0,41 0,00
Likusio pasaulio sektorius 77,89 60,55 49,12 31,73 63,42 54,88 63,23 77,12 68,59
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 6,56 13,63 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47 4,83
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 6,56 13,63 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47 4,83
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 170,12 161,17 173,52 170,91 164,00 173,63 145,58 230,46 183,09
Ne finansų bendrovės 80,50 39,14 61,65 52,74 62,09 65,69 28,86 100,84 73,03
Centrinis bankas 4,97 54,83 26,82 42,87 20,65 19,63 15,50 11,13 10,06
Pensijų fondai 1,01 4,53 0,11 6,23 0,14 4,92 43,55 8,32 7,51
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 65,86 32,03 50,44 43,15 50,80 53,75 23,61 82,51 59,75
Likusio pasaulio sektorius 17,78 30,64 34,50 25,91 30,33 29,64 34,06 27,67 32,73
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07