Lietuvos bankas

Indėlių bendrovių ir pinigų rinkos fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
IŠ VISO 28 615,40 27 653,94 28 087,94 28 821,17 30 104,96 29 423,40 29 347,91 29 918,26 31 970,32
Grynieji pinigai 469,96 449,45 452,25 437,01 495,80 444,81 467,71 471,15 521,26
Centrinis bankas 416,03 407,53 409,48 395,53 448,61 400,71 424,15 423,19 459,56
Likusio pasaulio sektorius 53,93 41,92 42,77 41,49 47,19 44,10 43,56 47,97 61,70
Pervedamieji indėliai 6 537,71 5 320,85 4 730,22 5 375,91 6 812,82 5 982,69 5 691,13 5 903,22 7 847,24
Centrinis bankas 5 084,02 3 640,23 3 524,13 4 035,80 6 016,11 4 952,09 5 011,90 5 153,10 7 214,77
Kitos pinigų finansų įstaigos 144,90 107,66 85,67 80,04 129,05 111,20 90,71 86,42 106,97
Likusio pasaulio sektorius 1 308,80 1 572,96 1 120,42 1 260,08 667,66 919,39 588,52 663,70 525,50
Kiti indėliai 65,46 55,08 70,28 78,12 90,93 95,39 77,22 86,22 87,46
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 63,45 53,07 68,32 76,16 90,73 95,39 77,22 86,22 87,46
Centrinė valdžia 2,01 2,01 1,96 1,96 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 2,08 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 10,01 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 2,08 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 10,01 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1 558,57 1 615,21 1 551,47 1 559,74 1 446,53 1 543,25 1 475,37 1 487,93 1 502,46
Ne finansų bendrovės 0,53 5,39 2,87 27,42 16,78 14,41 18,94 13,48 14,24
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 1,71 1,50
Kitos finansų įstaigos 0,23 0,17 0,04 0,12 0,10 0,02 0,07 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 084,03 1 140,65 1 087,64 1 079,35 979,27 1 060,73 985,29 1 006,41 1 011,13
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 473,78 469,00 460,92 452,86 450,38 468,09 470,35 466,33 475,59
Trumpalaikės paskolos 2 063,73 2 135,77 2 503,38 2 232,16 2 125,00 2 032,18 1 950,15 1 907,98 1 899,14
Ne finansų bendrovės 1 166,89 1 195,67 1 472,54 1 172,77 1 144,52 1 126,21 1 073,37 1 038,71 997,52
Investiciniai fondai 0,33 0,39 0,56 0,73 0,78 0,90 1,05 0,86 0,76
Kitos finansų įstaigos 657,23 704,48 803,05 827,09 727,99 704,77 696,33 676,19 669,35
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,20 0,20 0,30 0,28 0,21 2,42 0,26 0,19 0,25
Vietos valdžia 0,87 1,01 0,59 0,30 0,29 0,04 0,29 0,12 2,60
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 144,96 140,67 144,22 141,31 168,60 117,42 121,82 111,33 146,53
Likusio pasaulio sektorius 93,25 93,36 82,12 89,68 82,60 80,42 57,03 80,58 82,13
Ilgalaikės paskolos 17 140,85 17 328,84 17 999,18 18 349,33 18 364,96 18 463,87 18 858,08 19 171,01 19 287,78
Ne finansų bendrovės 7 100,56 7 216,56 7 492,24 7 611,36 7 440,25 7 496,72 7 612,50 7 697,93 7 433,72
Investiciniai fondai 72,92 53,59 50,68 49,73 69,26 70,58 71,51 66,75 53,79
Kitos finansų įstaigos 402,64 404,11 432,42 445,30 425,30 442,96 459,82 481,89 462,71
Draudimo bendrovės 0,36 0,31 0,29 0,28 0,34 0,30 0,29 0,25 0,22
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 18,81 18,72 18,13 17,81 18,45 20,59 19,88 19,15 18,25
Vietos valdžia 470,64 436,84 424,95 419,36 422,63 403,64 391,56 381,49 383,87
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 8 793,95 8 889,09 9 110,38 9 302,96 9 483,29 9 628,98 9 866,34 10 081,71 10 155,12
Likusio pasaulio sektorius 280,98 309,64 470,09 502,51 505,45 400,11 436,19 441,82 780,10
Biržinės akcijos 0,35 0,46 0,47 0,50 0,43 0,74 0,95 0,85 0,71
Ne finansų bendrovės 0,22 0,35 0,33 0,35 0,32 0,32 0,32 0,33 0,31
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,13 0,11 0,14 0,15 0,11 0,42 0,63 0,52 0,40
Nebiržinės akcijos 498,45 493,34 492,59 500,52 502,24 487,56 492,07 496,48 508,64
Ne finansų bendrovės 253,52 247,71 246,15 250,18 253,20 246,99 249,15 253,46 261,10
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 230,31 231,01 231,01 232,01 232,51 220,41 221,48 220,82 220,69
Draudimo bendrovės 8,40 8,40 8,40 8,40 7,00 9,19 9,19 9,23 10,58
Likusio pasaulio sektorius 6,22 6,23 7,03 9,94 9,54 10,97 12,24 12,97 16,27
Kitos nuosavybės priemonės 21,73 21,54 22,57 22,81 26,86 24,54 24,98 26,63 21,35
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30
Kitos pinigų finansų įstaigos 21,73 21,54 22,57 22,81 26,86 24,54 24,98 26,13 21,05
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 1,33 1,37 1,55 2,18 2,18 2,68 2,93 3,59 3,02
Investiciniai fondai 1,17 1,21 1,39 2,01 2,11 2,68 2,88 3,51 2,97
Likusio pasaulio sektorius 0,16 0,16 0,16 0,16 0,07 0,00 0,05 0,08 0,05
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 5,19 3,86 3,99 4,03 4,13 5,22 5,40 5,48 5,57
Draudimo bendrovės 5,19 3,86 3,99 4,03 4,13 5,22 5,40 5,48 5,57
Standartinių garantijų atidėjiniai 1,19 1,25 1,29 1,16 1,35 1,40 1,44 1,38 1,53
Centrinė valdžia 1,19 1,25 1,29 1,16 1,35 1,40 1,44 1,38 1,53
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 70,38 47,81 87,03 79,03 82,90 103,15 96,62 128,29 116,11
Ne finansų bendrovės 19,91 15,61 18,04 22,42 18,79 24,95 27,68 31,18 26,78
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,22 0,04 0,05 0,04 0,07 0,02 0,07 0,41 0,26
Investiciniai fondai 0,04 0,07 1,64 0,57 0,47 0,52 0,22 1,04 1,11
Kitos finansų įstaigos 0,03 0,17 1,56 0,53 0,06 0,04 0,06 0,20 0,04
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
Pensijų fondai 0,01 0,09 1,59 0,27 0,00 0,10 0,00 0,22 0,00
Centrinė valdžia 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,01 0,10 0,66 0,26 0,29 0,41 0,00 0,01 0,00
Likusio pasaulio sektorius 49,12 31,73 63,42 54,88 63,23 77,12 68,59 95,16 87,93
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47 4,75 6,54 6,44
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47 4,75 6,54 6,44
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 173,52 170,91 164,00 173,63 145,58 230,46 189,12 211,49 161,63
Ne finansų bendrovės 61,65 52,74 62,09 65,69 28,86 100,84 76,35 85,71 71,91
Centrinis bankas 26,82 42,87 20,65 19,63 15,50 11,13 10,06 12,70 10,11
Pensijų fondai 0,11 6,23 0,14 4,92 43,55 8,32 7,51 0,44 0,17
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 50,44 43,15 50,80 53,75 23,61 82,51 62,47 70,13 58,83
Likusio pasaulio sektorius 34,50 25,91 30,33 29,64 34,06 27,67 32,73 42,51 20,61
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07