Lietuvos bankas

Indėlių bendrovių ir pinigų rinkos fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
IŠ VISO 32 681,44 34 435,17 36 914,15 39 664,53 39 817,28 40 660,35 42 156,59 47 392,64 48 243,83
Grynieji pinigai 482,80 446,29 458,99 484,22 493,74 489,96 504,41 558,16 664,93
Centrinis bankas 437,59 391,31 428,62 445,89 464,23 458,80 476,84 530,10 634,88
Likusio pasaulio sektorius 45,22 54,98 30,37 38,33 29,51 31,16 27,57 28,06 30,04
Pervedamieji indėliai 8 584,02 10 601,14 12 878,84 16 006,75 15 981,42 15 111,03 15 504,15 19 144,67 17 773,64
Centrinis bankas 7 612,47 8 896,26 9 635,95 12 156,30 13 676,84 12 536,17 12 920,86 18 236,49 15 677,33
Kitos pinigų finansų įstaigos 112,33 94,43 143,45 156,66 148,56 128,27 169,44 192,83 227,32
Likusio pasaulio sektorius 859,22 1 610,45 3 099,44 3 693,79 2 156,03 2 446,59 2 413,84 715,35 1 868,98
Kiti indėliai 84,63 95,47 101,15 151,94 147,84 136,78 155,81 180,70 244,07
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 84,63 95,47 101,15 151,94 147,84 136,78 155,81 180,70 244,07
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 4,09 1,99 2,49 7,09
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 4,09 1,99 2,49 7,09
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1 330,45 1 695,01 1 807,23 1 935,63 1 929,35 2 904,30 3 010,14 3 251,73 3 414,44
Ne finansų bendrovės 12,85 15,30 11,62 10,97 22,45 33,06 32,30 33,25 40,53
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60 8,77
Investiciniai fondai 0,77 1,04 0,22 0,94 0,58 1,81 0,76 0,99 1,14
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,35
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 823,89 1 089,29 1 258,08 1 367,79 1 361,92 1 344,29 1 426,74 1 520,36 1 608,32
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 492,94 589,38 537,32 555,94 544,39 1 525,14 1 550,35 1 682,47 1 754,33
Trumpalaikės paskolos 2 192,64 1 724,57 1 619,44 1 438,83 1 509,31 1 619,03 1 811,92 1 932,33 2 097,87
Ne finansų bendrovės 1 418,84 997,57 910,37 789,60 830,11 854,48 1 077,05 1 164,72 1 298,77
Investiciniai fondai 0,93 0,65 0,59 0,72 0,27 0,39 0,61 1,13 1,69
Kitos finansų įstaigos 517,83 489,48 472,58 475,11 487,26 564,79 526,07 509,18 541,22
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,14 0,14 0,14 0,12 0,13 0,07 0,06 0,06 0,05
Vietos valdžia 1,84 1,40 1,08 1,11 0,89 0,82 0,69 1,08 0,79
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 174,65 172,54 171,36 136,91 135,20 143,23 149,03 175,56 175,11
Likusio pasaulio sektorius 78,41 62,79 63,32 35,26 55,46 55,24 58,42 80,59 80,24
Ilgalaikės paskolos 19 207,29 19 141,60 19 313,76 18 888,30 19 050,50 19 654,82 20 435,96 21 604,07 23 293,21
Ne finansų bendrovės 7 077,47 6 932,28 7 007,81 6 679,75 6 707,01 6 769,59 6 897,23 7 535,23 7 944,86
Centrinis bankas - - - - - - - - 2,15
Investiciniai fondai 52,40 50,09 64,29 42,15 43,32 52,55 105,41 154,26 152,91
Kitos finansų įstaigos 529,83 503,50 499,30 540,69 544,29 588,88 711,15 849,45 944,60
Draudimo bendrovės 0,21 0,20 0,23 0,21 0,14 0,12 0,12 0,07 0,07
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 17,33 16,85 15,65 15,36 14,79 14,18 13,66 13,67 12,70
Vietos valdžia 362,52 352,60 346,19 368,50 348,84 349,78 366,49 376,23 355,49
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 10 420,91 10 561,64 10 748,08 10 920,88 11 133,52 11 476,79 11 781,30 12 113,56 12 426,48
Likusio pasaulio sektorius 746,62 724,43 632,21 320,76 258,60 402,93 560,60 561,61 1 453,95
Biržinės akcijos 0,55 0,48 0,52 0,83 1,16 1,23 1,55 1,38 2,64
Ne finansų bendrovės 0,31 0,32 0,37 0,54 0,61 0,67 0,62 0,58 2,51
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04
Likusio pasaulio sektorius 0,24 0,16 0,13 0,28 0,53 0,53 0,90 0,76 0,09
Nebiržinės akcijos 502,82 483,24 498,95 484,44 422,51 425,35 423,99 429,94 386,69
Ne finansų bendrovės 263,32 240,61 251,82 243,32 185,08 184,28 187,39 191,29 155,53
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 219,10 221,21 222,91 224,66 220,74 223,12 223,63 225,64 218,85
Draudimo bendrovės 10,74 10,61 10,86 10,78 10,51 11,26 11,81 11,85 11,79
Likusio pasaulio sektorius 9,66 10,81 13,35 5,68 6,18 6,69 1,16 1,16 0,52
Kitos nuosavybės priemonės 21,40 21,47 21,81 22,05 22,50 27,30 27,77 27,29 28,82
Ne finansų bendrovės 0,69 0,52 0,44 0,36 0,24 0,62 0,46 0,32 0,16
Kitos pinigų finansų įstaigos 20,70 20,95 21,37 21,70 21,92 26,35 26,64 26,30 25,66
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,67 0,67 3,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 4,12 4,12 4,33 6,46 7,36 7,32 7,72 7,64 7,79
Investiciniai fondai 4,06 4,07 4,33 6,46 7,36 7,32 7,72 7,64 7,79
Likusio pasaulio sektorius 0,07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 5,76 5,81 7,00 7,04 8,32 8,38 8,53 8,77 5,75
Draudimo bendrovės 5,76 5,81 7,00 7,04 8,32 8,38 8,53 8,77 5,75
Standartinių garantijų atidėjiniai 1,55 1,61 1,54 1,69 1,69 1,69 1,69 2,32 2,32
Centrinė valdžia 1,55 1,61 1,54 1,69 1,69 1,69 1,69 2,32 2,32
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 60,02 46,14 52,95 58,56 62,20 53,10 75,22 57,42 81,91
Ne finansų bendrovės 27,69 24,27 29,74 34,09 25,82 24,97 41,91 25,86 19,88
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,40 0,30 0,71 0,50 0,05 0,04 0,07 0,07 0,04
Investiciniai fondai 1,13 0,79 0,89 0,67 1,44 1,06 1,40 1,14 0,71
Kitos finansų įstaigos 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,70 1,39 2,74 4,54
Draudimo bendrovės 0,05 0,00 0,04 0,00 0,39 0,36 0,73 0,15 0,22
Pensijų fondai 0,05 0,00 0,04 0,00 0,38 0,36 0,70 0,15 0,21
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,04 0,01
Likusio pasaulio sektorius 30,68 20,75 21,50 23,27 34,08 25,59 29,03 27,28 56,31
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,78 3,58 2,65 1,79 6,66 4,75 3,44 2,13 6,19
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 3,78 3,58 2,65 1,79 6,66 4,75 3,44 2,13 6,19
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 199,61 164,66 144,99 175,99 168,92 211,23 182,31 181,60 226,47
Ne finansų bendrovės 67,39 70,81 52,24 77,00 68,96 98,64 72,59 92,76 92,48
Centrinis bankas 14,16 14,55 12,78 15,95 3,25 14,02 16,79 5,44 15,23
Pensijų fondai 14,13 6,80 23,22 5,27 30,56 5,30 24,77 0,00 30,48
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 55,14 57,93 42,74 63,00 56,42 80,71 59,39 75,89 75,66
Likusio pasaulio sektorius 48,80 14,57 14,02 14,77 9,73 12,57 8,77 7,51 12,62
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04