Lietuvos bankas

Indėlių bendrovių ir pinigų rinkos fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
IŠ VISO 27 124,44 27 594,02 27 324,53 28 554,75 27 588,54 28 032,18 28 751,79 30 050,62 29 307,83
Grynieji pinigai 444,47 452,72 430,79 469,96 449,45 452,25 437,01 495,80 444,81
Centrinis bankas 399,95 410,20 389,74 416,03 407,53 409,48 395,53 448,61 400,71
Likusio pasaulio sektorius 44,52 42,52 41,05 53,93 41,92 42,77 41,49 47,19 44,10
Pervedamieji indėliai 5 000,44 5 227,19 5 207,04 6 537,71 5 320,85 4 730,22 5 375,91 6 812,82 5 982,69
Centrinis bankas 2 302,79 2 184,39 2 600,08 5 084,02 3 640,23 3 524,13 4 035,80 6 016,11 4 952,09
Kitos pinigų finansų įstaigos 119,26 87,58 133,21 144,90 107,66 85,67 80,04 129,05 111,20
Likusio pasaulio sektorius 2 578,38 2 955,23 2 473,75 1 308,80 1 572,96 1 120,42 1 260,08 667,66 919,39
Kiti indėliai 88,27 93,09 84,03 65,46 55,08 70,28 78,12 90,93 95,39
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 82,74 87,59 81,53 63,45 53,07 68,32 76,16 90,73 95,39
Centrinė valdžia 5,53 5,50 2,50 2,01 2,01 1,96 1,96 0,20 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 1,27 2,08 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 1,27 2,08 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1 680,72 1 625,80 1 434,66 1 558,57 1 615,21 1 551,47 1 559,74 1 446,53 1 543,25
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 5,82 0,53 5,39 2,87 27,42 16,78 14,41
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,12 0,14 0,03 0,23 0,17 0,04 0,12 0,10 0,02
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 188,19 1 151,01 989,29 1 084,03 1 140,65 1 087,64 1 079,35 979,27 1 060,73
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 492,42 474,65 439,52 473,78 469,00 460,92 452,86 450,38 468,09
Trumpalaikės paskolos 1 763,82 1 744,82 1 673,59 2 063,73 2 135,77 2 503,38 2 232,16 2 125,00 2 032,18
Ne finansų bendrovės 1 239,16 1 204,09 1 193,69 1 167,07 1 195,85 1 472,72 1 172,95 1 144,72 1 126,26
Investiciniai fondai 0,46 0,34 0,59 0,33 0,38 0,53 0,69 0,72 0,83
Kitos finansų įstaigos 304,45 286,33 201,67 657,23 704,49 803,08 827,14 728,05 704,84
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Centrinė valdžia 0,83 0,08 0,09 0,07 0,07 0,17 0,15 0,08 2,40
Vietos valdžia 0,93 0,73 0,68 0,82 0,96 0,54 0,25 0,22 0,01
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 166,29 169,45 168,42 144,96 140,67 144,22 141,31 168,60 117,42
Likusio pasaulio sektorius 51,69 83,80 108,46 93,25 93,36 82,12 89,68 82,60 80,42
Ilgalaikės paskolos 17 422,86 17 748,59 17 795,36 17 140,85 17 328,84 17 999,18 18 349,33 18 364,96 18 463,86
Ne finansų bendrovės 7 056,20 7 119,21 7 211,56 7 100,67 7 216,67 7 492,35 7 611,47 7 440,37 7 496,83
Investiciniai fondai 112,52 97,83 87,69 72,92 53,59 50,68 49,73 48,79 70,58
Kitos finansų įstaigos 731,08 857,54 828,29 402,64 404,11 432,42 445,30 445,77 442,96
Draudimo bendrovės 0,26 0,26 0,30 0,36 0,31 0,29 0,28 0,34 0,30
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Centrinė valdžia 23,01 22,65 22,40 18,79 18,70 18,11 17,79 18,45 20,59
Vietos valdžia 487,36 482,08 471,54 470,55 436,75 424,86 419,27 422,51 403,52
Socialinės apsaugos fondai 300,31 219,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 8 286,18 8 481,68 8 696,87 8 793,95 8 889,09 9 110,38 9 302,96 9 483,29 9 628,98
Likusio pasaulio sektorius 425,95 468,34 257,70 280,98 309,64 470,09 502,51 505,45 400,11
Biržinės akcijos 0,74 0,37 0,34 0,35 0,46 0,47 0,50 0,43 0,74
Ne finansų bendrovės 0,61 0,25 0,20 0,22 0,35 0,33 0,35 0,32 0,32
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,13 0,12 0,14 0,13 0,11 0,14 0,15 0,11 0,42
Nebiržinės akcijos 495,20 489,89 505,76 499,75 495,25 494,58 502,32 504,99 488,49
Ne finansų bendrovės 282,56 277,74 256,41 254,82 249,62 248,14 251,98 255,95 247,92
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 199,10 198,69 235,68 230,31 231,01 231,01 232,01 232,51 220,41
Draudimo bendrovės 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 7,00 9,19
Likusio pasaulio sektorius 5,15 5,06 5,28 6,22 6,23 7,03 9,94 9,54 10,97
Kitos nuosavybės priemonės 4,66 4,95 5,01 21,73 21,54 22,57 22,81 23,05 24,54
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 4,66 4,95 5,01 21,73 21,54 22,57 22,81 23,05 24,54
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 0,22 0,26 0,27 1,33 1,37 1,55 2,18 2,18 2,68
Investiciniai fondai 0,05 0,05 0,06 1,17 1,21 1,39 2,01 2,11 2,68
Likusio pasaulio sektorius 0,17 0,21 0,22 0,16 0,16 0,16 0,16 0,07 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 5,79 6,29 6,08 5,19 3,86 3,99 4,03 4,13 5,22
Draudimo bendrovės 5,79 6,29 6,08 5,19 3,86 3,99 4,03 4,13 5,22
Standartinių garantijų atidėjiniai 1,59 1,46 1,32 1,19 1,25 1,29 1,16 1,35 1,35
Centrinė valdžia 1,59 1,46 1,32 1,19 1,25 1,29 1,16 1,35 1,35
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 133,25 112,35 90,43 70,38 47,81 87,03 79,03 82,90 103,15
Ne finansų bendrovės 28,70 31,09 28,67 19,91 15,61 18,04 22,42 18,79 24,95
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,10 0,03 0,06 0,22 0,04 0,05 0,04 0,07 0,02
Investiciniai fondai 0,20 0,01 0,04 0,04 0,07 1,64 0,57 0,47 0,52
Kitos finansų įstaigos 0,13 0,03 0,08 0,03 0,17 1,56 0,53 0,06 0,04
Draudimo bendrovės 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,08 0,06 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,11 1,05 0,04 0,01 0,09 1,59 0,27 0,00 0,10
Centrinė valdžia 0,06 0,06 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1,35 1,14 0,94 1,01 0,10 0,66 0,26 0,29 0,41
Likusio pasaulio sektorius 102,59 77,89 60,55 49,12 31,73 63,42 54,88 63,23 77,12
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 7,19 6,56 13,63 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 7,19 6,56 13,63 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 75,21 79,70 74,96 111,57 103,60 106,24 102,46 92,29 114,01
Ne finansų bendrovės 25,51 31,32 3,02 36,44 27,95 30,39 29,25 23,50 41,37
Centrinis bankas 6,47 4,97 54,83 26,82 42,87 20,65 19,63 15,50 11,13
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 20,87 25,63 2,47 29,81 22,87 24,87 23,94 19,23 33,85
Likusio pasaulio sektorius 22,36 17,78 14,64 18,50 9,91 30,33 29,64 34,06 27,67
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07