Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
IŠ VISO 2 739,87 2 757,43 2 844,33 2 938,53 3 261,29 3 467,96 3 530,17 3 609,52 3 677,26
Grynieji pinigai 0,00 0,01 0,00 0,00 0,19 0,17 0,13 0,12 0,27
Centrinis bankas 0,00 0,01 0,00 0,00 0,19 0,17 0,13 0,12 0,27
Pervedamieji indėliai 156,97 120,48 138,26 152,73 196,88 157,17 136,27 118,84 90,37
Centrinis bankas 0,00 0,00 11,16 19,69 46,42 41,72 24,70 0,73 1,08
Kitos pinigų finansų įstaigos 156,40 119,91 126,25 132,27 149,59 114,37 110,60 117,00 88,48
Likusio pasaulio sektorius 0,57 0,57 0,86 0,77 0,86 1,08 0,97 1,11 0,81
Kiti indėliai 1,49 0,61 0,54 1,77 2,94 3,72 3,83 2,64 4,31
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,49 0,61 0,54 1,77 2,94 3,72 3,83 2,64 4,31
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 27,25 28,40 26,24 18,26 15,78 15,68 21,79 19,49 9,44
Ne finansų bendrovės 1,73 1,95 0,77 1,01 1,03 1,02 6,65 5,05 0,33
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,72
Centrinė valdžia 17,61 17,51 16,77 13,25 10,43 10,57 10,43 9,75 4,28
Likusio pasaulio sektorius 7,90 8,93 8,69 4,00 4,32 4,09 4,71 2,80 3,11
Trumpalaikės paskolos 86,80 105,58 104,67 106,06 111,83 120,99 127,05 125,95 144,24
Ne finansų bendrovės 39,72 44,68 47,93 42,64 36,64 37,64 38,00 35,16 51,82
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 36,45 60,28 56,13 62,78 74,75 82,77 87,63 89,36 91,00
Likusio pasaulio sektorius 10,63 0,62 0,61 0,64 0,44 0,57 1,42 1,42 1,42
Ilgalaikės paskolos 1 677,98 1 702,49 1 798,50 1 778,02 1 872,34 2 287,71 2 320,25 2 395,70 2 113,42
Ne finansų bendrovės 1 378,43 1 413,86 1 479,95 1 459,79 1 523,16 1 874,61 1 884,48 1 931,88 1 667,20
Investiciniai fondai 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 22,85 22,43 22,43 0,00
Kitos finansų įstaigos 5,35 5,14 4,95 4,29 3,63 5,59 2,37 3,61 0,91
Draudimo bendrovės 0,20 0,17 0,57 1,14 0,38 1,06 0,66 1,54 8,74
Centrinė valdžia 0,83 0,83 0,50 0,66 0,92 0,70 0,67 1,28 1,78
Vietos valdžia 0,50 0,50 1,11 0,47 0,52 0,47 0,43 0,72 0,94
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 250,72 241,09 264,23 259,43 297,13 335,76 364,54 389,88 399,69
Likusio pasaulio sektorius 41,95 40,91 45,20 50,24 44,61 46,67 44,67 44,36 34,17
Biržinės akcijos 170,04 174,74 186,76 187,63 185,71 179,42 170,78 133,86 141,66
Ne finansų bendrovės 81,53 81,48 81,55 78,99 75,86 68,08 63,48 48,01 50,15
Kitos pinigų finansų įstaigos 20,89 23,56 27,25 28,21 30,75 28,96 28,65 21,40 29,64
Kitos finansų įstaigos 32,51 33,89 37,84 37,75 38,46 40,13 38,19 32,91 36,58
Likusio pasaulio sektorius 35,11 35,81 40,11 42,68 40,64 42,25 40,46 31,54 25,28
Nebiržinės akcijos 330,15 340,63 332,09 358,32 527,04 509,90 546,14 569,87 593,96
Ne finansų bendrovės 268,07 273,75 274,67 302,08 489,75 472,82 496,31 511,97 542,52
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
Likusio pasaulio sektorius 62,08 66,88 57,42 56,24 37,29 37,08 49,83 57,90 47,64
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 0,35 0,44 0,45 0,49 1,59 2,42 2,84 2,61 2,70
Likusio pasaulio sektorius 0,35 0,44 0,45 0,49 1,59 2,42 2,84 2,61 2,70
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1,60 1,73 1,68 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50
Draudimo bendrovės 1,60 1,73 1,68 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,26 1,68 1,14 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,26 1,68 1,14 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,38 3,32 2,84 2,24 30,33 2,98 4,87 3,39 3,93
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,38 3,32 2,84 2,24 30,33 2,98 4,87 3,39 3,93
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 285,61 277,32 251,16 331,59 313,22 184,39 192,77 233,12 569,45
Ne finansų bendrovės 259,71 252,36 228,56 301,74 285,03 167,79 173,45 212,14 518,20
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 25,69 24,96 22,60 29,84 28,19 16,59 17,15 20,98 51,25
Likusio pasaulio sektorius 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-26