Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
IŠ VISO 2 762,41 2 849,46 2 947,60 3 294,37 3 500,09 3 537,58 3 597,16 3 701,97 3 914,00
Grynieji pinigai 0,01 0,00 0,00 0,19 0,17 0,13 0,12 0,27 0,78
Centrinis bankas 0,01 0,00 0,00 0,19 0,17 0,13 0,12 0,27 0,78
Pervedamieji indėliai 120,48 138,26 152,73 196,88 157,17 136,27 118,84 90,37 103,77
Centrinis bankas 0,00 11,16 19,69 46,42 41,72 24,70 0,73 1,08 2,17
Kitos pinigų finansų įstaigos 119,91 126,25 132,27 149,59 114,37 110,60 117,00 88,48 101,03
Likusio pasaulio sektorius 0,57 0,86 0,77 0,86 1,08 0,97 1,11 0,81 0,58
Kiti indėliai 0,61 0,54 1,77 2,94 3,72 3,83 2,64 4,31 3,77
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,61 0,54 1,77 2,94 3,72 3,83 2,64 4,31 3,77
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 28,40 26,24 18,26 15,78 15,68 21,79 19,49 9,44 8,87
Ne finansų bendrovės 1,95 0,77 1,01 1,03 1,02 6,65 5,05 0,33 0,33
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,72 1,65
Centrinė valdžia 17,51 16,77 13,25 10,43 10,57 10,43 9,75 4,28 4,28
Likusio pasaulio sektorius 8,93 8,69 4,00 4,32 4,09 4,71 2,80 3,11 2,61
Trumpalaikės paskolos 105,58 104,67 106,06 111,83 120,99 127,05 125,94 144,24 160,85
Ne finansų bendrovės 44,68 47,93 42,64 36,64 37,64 38,00 35,15 51,82 59,96
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 60,28 56,13 62,78 74,75 82,77 87,63 89,36 91,00 99,47
Likusio pasaulio sektorius 0,62 0,61 0,64 0,44 0,57 1,42 1,42 1,42 1,42
Ilgalaikės paskolos 1 702,26 1 798,38 1 777,96 1 872,33 2 287,41 2 319,93 2 375,26 2 355,34 2 516,48
Ne finansų bendrovės 1 413,86 1 479,95 1 459,79 1 523,16 1 874,61 1 884,48 1 930,86 1 910,94 2 040,85
Investiciniai fondai 0,00 2,00 2,00 2,00 22,85 22,43 1,80 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 5,14 4,95 4,29 3,63 5,59 2,37 3,61 0,91 0,89
Draudimo bendrovės 0,17 0,57 1,14 0,37 1,05 0,63 1,49 8,69 11,50
Centrinė valdžia 0,83 0,50 0,66 0,92 0,70 0,67 1,97 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,50 1,11 0,47 0,52 0,47 0,43 1,05 0,94 1,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 241,09 264,23 259,43 297,13 335,76 364,54 389,88 399,69 428,47
Likusio pasaulio sektorius 40,68 45,08 50,18 44,61 46,37 44,37 44,60 34,17 33,77
Biržinės akcijos 174,74 186,76 187,63 185,71 179,42 170,78 133,86 141,66 138,48
Ne finansų bendrovės 81,48 81,55 78,99 75,86 68,08 63,48 48,01 50,15 48,54
Kitos pinigų finansų įstaigos 23,56 27,25 28,21 30,75 28,96 28,65 21,40 29,64 28,52
Kitos finansų įstaigos 33,89 37,84 37,75 38,46 40,13 38,19 32,91 36,58 37,76
Likusio pasaulio sektorius 35,81 40,11 42,68 40,64 42,25 40,46 31,54 25,28 23,66
Nebiržinės akcijos 345,83 337,34 367,43 560,11 542,34 553,89 577,96 618,73 641,14
Ne finansų bendrovės 281,16 282,73 311,19 503,61 486,05 510,98 522,81 559,49 587,59
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 2,52
Likusio pasaulio sektorius 64,67 54,61 56,24 56,50 56,29 42,91 55,15 55,44 51,03
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 0,45 0,45 0,50 1,61 2,42 2,82 2,61 2,70 2,86
Likusio pasaulio sektorius 0,45 0,45 0,50 1,61 2,42 2,82 2,61 2,70 2,86
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1,73 1,68 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50 3,62
Draudimo bendrovės 1,73 1,68 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50 3,62
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 1,68 1,14 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,68 1,14 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,38 2,81 1,99 30,33 2,98 4,87 3,45 3,99 4,51
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 3,38 2,81 1,99 30,33 2,98 4,87 3,45 3,99 4,51
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 277,26 251,19 331,84 313,22 184,39 192,77 233,06 327,43 328,82
Ne finansų bendrovės 252,31 228,58 301,97 285,03 167,79 173,45 212,08 297,96 299,22
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 24,95 22,61 29,87 28,19 16,59 17,15 20,98 29,47 29,59
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-26