Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
IŠ VISO 4 074,99 4 190,68 3 949,90 4 153,62 4 207,63 3 903,48 4 468,80 4 589,67 4 426,51
Grynieji pinigai 0,16 0,17 5,98 0,01 0,02 0,01 0,00 0,97 0,00
Centrinis bankas 0,16 0,17 5,98 0,01 0,02 0,01 0,00 0,97 0,00
Pervedamieji indėliai 197,04 238,25 261,28 264,86 252,46 329,96 384,39 306,20 366,21
Centrinis bankas 15,68 28,11 33,93 52,28 49,02 74,63 90,72 104,60 106,59
Kitos pinigų finansų įstaigos 175,06 198,03 217,61 204,18 196,13 249,67 289,32 198,02 256,00
Likusio pasaulio sektorius 6,30 12,11 9,74 8,40 7,32 5,66 4,35 3,59 3,62
Kiti indėliai 7,66 8,43 9,03 16,62 15,81 9,17 5,52 5,73 10,19
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 7,66 8,43 9,03 16,62 15,81 9,17 5,52 5,73 10,19
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 0,38
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 0,38
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 10,83 14,34 16,79 40,62 23,36 20,71 19,93 15,55 16,34
Ne finansų bendrovės 0,70 3,07 3,98 7,52 7,85 5,96 5,35 5,19 5,18
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07
Kitos finansų įstaigos 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 1,30 1,30
Likusio pasaulio sektorius 3,83 4,97 6,51 27,60 9,88 8,58 8,41 8,39 9,19
Trumpalaikės paskolos 124,08 124,63 119,95 118,19 111,30 96,76 158,41 168,88 173,99
Ne finansų bendrovės 46,00 43,10 51,88 48,10 42,79 28,47 82,34 90,44 89,34
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 2,22 3,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 76,67 80,14 65,92 66,14 67,10 66,91 70,73 74,16 79,59
Likusio pasaulio sektorius 1,40 1,40 1,40 3,21 1,41 1,39 3,28 2,06 2,06
Ilgalaikės paskolos 2 361,79 2 312,72 2 303,13 2 413,83 2 438,63 2 011,40 2 025,05 2 131,49 2 185,54
Ne finansų bendrovės 1 724,41 1 677,97 1 761,05 1 825,82 1 843,31 1 451,23 1 364,05 1 469,82 1 449,80
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00
Kitos finansų įstaigos 19,38 18,27 0,48 0,58 0,62 0,58 2,00 0,79 0,81
Draudimo bendrovės 12,95 10,17 13,61 13,75 13,05 12,43 12,70 11,67 13,52
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,89 1,58 1,51 1,41 1,34 1,20 1,11 0,99 0,90
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 587,92 592,03 513,43 559,29 567,37 533,02 632,34 636,03 718,96
Likusio pasaulio sektorius 16,23 12,70 12,84 12,78 12,75 12,74 12,66 11,99 1,56
Biržinės akcijos 122,94 123,41 138,28 158,20 172,40 207,94 159,04 136,60 136,06
Ne finansų bendrovės 27,95 31,46 34,77 39,65 38,52 38,32 28,16 21,22 22,85
Kitos pinigų finansų įstaigos 26,45 30,67 32,98 41,05 45,96 45,93 39,93 33,44 32,23
Kitos finansų įstaigos 51,49 51,46 62,27 69,29 79,45 117,91 88,97 80,33 79,50
Likusio pasaulio sektorius 17,05 9,82 8,26 8,21 8,47 5,78 1,98 1,61 1,48
Nebiržinės akcijos 850,16 923,86 677,62 671,85 693,83 653,57 818,33 807,58 747,23
Ne finansų bendrovės 768,15 840,06 589,91 583,66 604,74 563,68 719,53 708,88 647,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 2,16 2,52 4,66 5,12 5,14 5,00 5,91 5,11 5,07
Likusio pasaulio sektorius 79,86 81,28 83,05 83,07 83,95 84,88 92,89 93,59 94,56
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 3,49 3,27 2,83 2,96 5,72 5,65 4,74 5,11 6,22
Likusio pasaulio sektorius 3,49 3,27 2,83 2,96 5,72 5,65 4,74 5,11 6,22
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 4,69 4,72 7,15 7,20 7,33 7,54 6,76 6,80 6,88
Draudimo bendrovės 4,69 4,72 7,15 7,20 7,33 7,54 6,76 6,80 6,88
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,01 0,02 0,00 0,01 0,50 0,63 2,57 0,11 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,01 0,02 0,00 0,01 0,50 0,63 2,57 0,11 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 6,00 1,95 2,85 7,02 6,45 1,79 2,13 2,93 1,82
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 6,00 1,95 2,85 7,02 6,45 1,79 2,13 2,93 1,82
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 385,35 434,11 404,20 452,25 479,82 557,99 881,54 1 001,34 775,64
Ne finansų bendrovės 350,67 395,04 367,83 411,55 436,63 507,72 802,07 911,17 705,75
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 34,68 39,07 36,38 40,70 43,18 50,21 79,33 90,12 69,80
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,14 0,05 0,09
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-26