Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
IŠ VISO 3 963,90 4 544,45 4 659,66 4 487,66 4 626,38 4 715,57 4 870,64 4 881,91 5 171,94
Grynieji pinigai 0,01 0,00 0,97 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
Centrinis bankas 0,01 0,00 0,97 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
Pervedamieji indėliai 329,95 384,39 306,20 367,21 377,74 354,88 396,94 399,63 459,62
Centrinis bankas 74,63 90,72 104,60 106,59 131,91 117,38 184,36 143,85 176,31
Kitos pinigų finansų įstaigos 249,66 289,32 198,02 256,00 240,96 232,12 208,37 251,94 279,76
Likusio pasaulio sektorius 5,66 4,35 3,59 4,62 4,87 5,38 4,21 3,84 3,55
Kiti indėliai 9,17 5,52 5,73 10,19 23,84 13,54 11,26 17,50 28,51
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 9,17 5,52 5,73 10,19 23,84 13,54 11,26 17,50 28,51
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,38 0,38 0,38 0,38 0,18 0,00 0,00 5,88 6,89
Ne finansų bendrovės 0,38 0,38 0,38 0,38 0,18 0,00 0,00 0,00 0,22
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 6,67
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 20,71 19,93 15,55 16,34 18,58 18,28 24,38 43,67 53,63
Ne finansų bendrovės 5,96 5,35 5,19 5,18 6,04 6,01 5,83 5,93 7,63
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 1,61 2,30 2,60
Investiciniai fondai 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,11
Centrinė valdžia 5,50 5,50 1,30 1,30 2,24 2,52 4,95 8,71 8,89
Likusio pasaulio sektorius 8,58 8,41 8,39 9,19 9,63 9,08 11,92 26,63 34,40
Trumpalaikės paskolos 96,76 157,72 168,98 174,29 174,04 270,29 287,80 266,19 263,55
Ne finansų bendrovės 28,47 82,34 90,44 89,34 84,55 180,81 191,75 162,90 191,42
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,67 0,35 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 2,06 2,22 3,00 2,53 0,00 0,00 0,53 0,60
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 66,91 70,73 74,16 79,59 83,81 85,87 91,94 98,33 67,46
Likusio pasaulio sektorius 1,39 2,59 2,16 2,36 3,16 3,44 3,44 4,07 4,07
Ilgalaikės paskolos 2 011,40 2 025,05 2 131,49 2 185,73 2 427,93 2 591,20 2 640,29 2 683,37 2 638,34
Ne finansų bendrovės 1 451,23 1 364,05 1 469,82 1 449,80 1 806,18 1 950,16 1 960,16 2 035,47 1 993,21
Investiciniai fondai 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,28 0,18 0,18
Kitos finansų įstaigos 0,58 2,00 0,79 0,81 0,84 0,90 1,13 1,43 1,33
Draudimo bendrovės 12,43 12,70 11,67 13,52 13,71 14,72 16,45 16,35 16,77
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 1,20 1,11 0,99 0,90 0,89 0,99 0,96 0,96 0,99
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 533,02 632,34 636,03 718,96 604,69 622,84 659,90 627,52 624,46
Likusio pasaulio sektorius 12,74 12,66 11,99 1,56 1,44 1,41 1,41 1,45 1,39
Biržinės akcijos 207,94 159,04 136,60 136,06 150,80 152,15 144,22 145,63 216,02
Ne finansų bendrovės 38,32 28,16 21,22 22,85 24,67 27,14 27,46 27,64 28,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 45,93 39,93 33,44 32,23 41,42 41,05 37,78 39,27 101,23
Kitos finansų įstaigos 117,91 88,97 80,33 79,50 82,89 82,12 76,96 76,89 84,78
Likusio pasaulio sektorius 5,78 1,98 1,61 1,48 1,82 1,84 2,02 1,83 1,66
Nebiržinės akcijos 713,99 894,67 877,48 806,90 861,45 798,51 823,42 708,83 951,46
Ne finansų bendrovės 624,11 790,76 773,79 702,02 757,90 702,75 728,28 596,75 839,37
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 5,00 5,91 5,11 5,07 5,23 4,98 4,98 5,11 5,07
Likusio pasaulio sektorius 84,88 98,00 98,58 99,80 98,32 90,79 90,17 106,97 107,02
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 5,65 4,74 5,11 6,22 6,42 6,85 5,64 5,69 6,17
Likusio pasaulio sektorius 5,65 4,74 5,11 6,22 6,42 6,85 5,64 5,69 6,17
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 7,54 6,76 6,80 6,88 7,17 3,03 3,21 3,18 3,18
Draudimo bendrovės 7,54 6,76 6,80 6,88 7,17 3,03 3,21 3,18 3,18
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,63 2,57 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,63 2,57 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,79 2,13 2,95 2,01 2,30 4,27 3,78 5,29 3,44
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,79 2,13 2,95 2,01 2,30 4,27 3,78 5,29 3,44
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 557,99 881,54 1 001,32 775,45 575,92 502,58 529,70 597,06 541,13
Ne finansų bendrovės 507,72 802,07 911,15 705,57 523,63 456,76 481,93 543,26 492,36
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 50,21 79,33 90,11 69,78 51,79 45,17 47,66 53,73 48,69
Likusio pasaulio sektorius 0,06 0,14 0,05 0,09 0,50 0,64 0,11 0,07 0,08
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-26