Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
IŠ VISO 2 936,94 3 276,76 3 483,07 3 519,37 3 580,82 3 684,45 3 896,01 3 976,50 4 143,69
Grynieji pinigai 0,00 0,19 0,17 0,13 0,12 0,27 0,78 0,50 0,15
Centrinis bankas 0,00 0,19 0,17 0,13 0,12 0,27 0,78 0,50 0,15
Pervedamieji indėliai 152,73 196,88 157,17 136,27 118,84 90,48 103,88 129,30 157,29
Centrinis bankas 19,69 46,42 41,72 24,70 0,73 1,08 2,17 2,34 4,65
Kitos pinigų finansų įstaigos 132,27 149,59 114,37 110,60 117,00 88,48 101,03 126,49 152,20
Likusio pasaulio sektorius 0,77 0,86 1,08 0,97 1,11 0,92 0,69 0,47 0,44
Kiti indėliai 1,77 2,94 3,72 3,83 2,64 4,31 3,77 0,04 0,04
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,77 2,94 3,72 3,83 2,64 4,31 3,77 0,04 0,04
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 18,26 15,78 15,68 21,79 19,49 9,44 8,87 8,50 10,25
Ne finansų bendrovės 1,01 1,03 1,02 6,65 5,05 0,33 0,33 0,23 0,29
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,72 1,65 1,59 1,60
Centrinė valdžia 13,25 10,43 10,57 10,43 9,75 4,28 4,28 4,28 6,15
Likusio pasaulio sektorius 4,00 4,32 4,09 4,71 2,80 3,11 2,61 2,40 2,21
Trumpalaikės paskolos 106,06 111,83 120,99 127,05 125,94 144,24 160,85 199,62 214,58
Ne finansų bendrovės 42,64 36,64 37,64 38,00 35,15 51,82 59,96 77,12 68,60
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 62,78 74,75 82,77 87,63 89,36 91,00 99,47 121,06 144,55
Likusio pasaulio sektorius 0,64 0,44 0,57 1,42 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43
Ilgalaikės paskolos 1 777,96 1 872,33 2 287,41 2 319,93 2 375,26 2 355,04 2 516,20 2 445,14 2 428,21
Ne finansų bendrovės 1 459,79 1 523,16 1 874,61 1 884,48 1 930,86 1 910,94 2 040,85 1 951,09 1 933,15
Investiciniai fondai 2,00 2,00 22,85 22,43 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 4,29 3,63 5,59 2,37 3,61 0,91 0,89 0,85 0,89
Draudimo bendrovės 1,14 0,37 1,05 0,63 1,49 8,69 11,52 9,65 8,91
Centrinė valdžia 0,66 0,92 0,70 0,67 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,47 0,52 0,47 0,43 1,05 0,94 1,00 0,91 0,94
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 259,43 297,13 335,76 364,54 389,88 399,69 428,47 467,37 467,58
Likusio pasaulio sektorius 50,18 44,61 46,37 44,37 44,60 33,87 33,47 15,27 16,74
Biržinės akcijos 187,63 185,71 179,42 170,78 133,86 141,66 138,48 149,77 159,93
Ne finansų bendrovės 78,99 75,86 68,08 63,48 48,01 50,15 48,54 49,50 52,79
Kitos pinigų finansų įstaigos 28,21 30,75 28,96 28,65 21,40 29,64 28,52 32,02 31,78
Kitos finansų įstaigos 37,75 38,46 40,13 38,19 32,91 36,58 37,76 41,92 45,31
Likusio pasaulio sektorius 42,68 40,64 42,25 40,46 31,54 25,28 23,66 26,34 30,06
Nebiržinės akcijos 356,78 542,50 525,32 535,68 561,61 601,40 623,33 653,11 749,89
Ne finansų bendrovės 300,54 486,00 469,03 492,77 506,46 540,48 567,59 602,50 650,32
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 2,52 2,51 2,49
Likusio pasaulio sektorius 56,24 56,50 56,29 42,91 55,15 57,12 53,21 48,10 97,08
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 0,50 1,61 2,42 2,82 2,61 2,70 2,86 5,59 5,84
Likusio pasaulio sektorius 0,50 1,61 2,42 2,82 2,61 2,70 2,86 5,59 5,84
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50 3,62 3,67 3,73
Draudimo bendrovės 1,43 3,31 3,42 3,46 3,54 3,50 3,62 3,67 3,73
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,13
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,99 30,33 2,98 4,87 3,45 3,99 4,51 4,53 5,10
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,99 30,33 2,98 4,87 3,45 3,99 4,51 4,53 5,10
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 331,84 313,22 184,39 192,77 233,06 327,43 328,82 376,72 408,55
Ne finansų bendrovės 301,97 285,03 167,79 173,45 212,08 297,96 299,22 342,82 371,78
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 29,87 28,19 16,59 17,15 20,98 29,47 29,59 33,91 36,77
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-26