Lietuvos bankas
 • Įvertinkite, ar galėtumėt gauti būsto paskolą pagal Atsakingojo skolinimo nuostatus.
 • Dėl paskolos kreipkitės į kelis kredito davėjus.
 • Palyginkite kelių  kredito davėjų standartinę informaciją.
 • Palikite sau laiko pagalvoti – gavę įpareigojantį pasiūlymą, sprendimą dėl paskolos galite priimti per 30 dienų.
 • Derėkitės su keliais kredito davėjais dėl palankesnių kredito sąlygų.

Nuostatų pakeitimai nuo 2022 m. vasario 1 d.:

Antrai ir paskesnėms kredito sutartims arba didinant anksčiau paimtų būsto paskolų sumą taikomas didesnis pradinio įnašo reikalavimas – ne mažiau nei 30 proc.

Išimtys taikomos:

 • kredito gavėjams, kurių kiekvienos ankstesnės paskolos likutis yra mažesnis nei 50 proc. su atitinkama paskola įsigyto būsto vertės – jiems antrajai ir paskesnėms būsto paskoloms taikomas didesnis nei 15 proc. pradinio įnašo reikalavimas;
 • tuo atveju, jei pirmąją ir vienintelę būsto paskolą kredito gavėjas pasididins neįkeisdamas papildomo nekilnojamojo turto arba įkeisdamas jam jau priklausantį nekilnojamąjį turtą. Iš esmės tai toliau leidžia didinti vieno turimo kredito sumą remonto, statybų, rekonstrukcijos ar kitais tikslais, tačiau nesuteikia galimybės apeiti griežtesnį antrinių paskolų reguliavimą didinant turimą kredito sutartį turint tikslą finansuoti kito nekilnojamojo turto įsigijimą.

Šie Atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimai Lietuvos banko valdybos sprendimu įsigaliojo 2022 m. vasario 1 d. Tačiau yra atsižvelgiama į lūkesčius tų gyventojų, kurie sprendimus dėl būsto įsigijimo priėmė iki šių pakeitimų paskelbimo ar įsigaliojimo. Todėl nauji reikalavimai nėra taikomi tiems, kuriems iki šio nutarimo įsigaliojimo datos (t. y. 2022 m. vasario 1 d.) buvo pateikti įpareigojantys kredito davėjų pasiūlymai arba priimti sprendimai suteikti kreditą. Taip pat ir tais atvejais, kai preliminari pirkimo–pardavimo sutartis dėl įkeičiamo nekilnojamojo turto buvo pasirašyta iki šio nutarimo priėmimo dienos (t. y. 2021 m. lapkričio 11 d.). Daugiau atsakymų į klausimus rasite čia. 

[[#ex]]

Kas yra antra paskola?

Kai asmuo sudaro paskolos sutartį būstui įsigyti, tačiau jau turi (arba vienas iš bendraskolių turi) galiojančią būsto paskolos sutartį arba paskolos sutartį, pagal kurią įsipareigojimų vykdymas užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu, laikoma, kad ši nauja paskola yra antra paskola. Tai reiškia, kad skaičiuojami asmens turimi įsipareigojimai, užtikrinti hipoteka, t. y. turimos paskolos.

Asmens turėtos paskolos, kurios jau yra grąžintos, neskaičiuojamos, nes laikoma, kad asmuo, įvykdęs įsipareigojimus, paskolų nebeturi. Taip pat neskaičiuojami asmens turimi vartojimo kreditai, t. y. paskolos be įkeitimo.


Jei vienas iš bendraskolių jau turi būsto paskolą, ar imant naują paskolą kartu, bus taikomas 30 proc. dydžio pradinio įnašo reikalavimas (galioja nuo 2022 m. vasario 1 d.)?

Reikalavimai dėl didesnio pradinio įnašo (30 proc.) antros ar paskesnės paskolos atveju yra taikomi tuo atveju, kai bent vienas sudaromos naujos kredito sutarties bendraskolis jau yra sudaręs kredito sutartį, kai įsipareigojimų įvykdymas užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, t. y. nauja kredito sutartis yra ne pirmoji bent vienam iš bendraskolių.


Kaip gali būti apskaičiuojamas turimos paskolos LTV?

Kaip gali būti apskaičiuojamas turimos paskolos LTV?
Turimos paskolos LTV apskaičiuojama kaip negrąžintos paskolos dalies ir įkeisto nekilnojamojo turto vertės arba kainos santykis. Apskaičiuojant turimos paskolos LTV galima remtis vienu iš nurodytų dydžių:

 • nekilnojamojo turto verte, buvusia paskolos sutarties sudarymo metu (tiek nustatyta pagal kredito davėjo vidinį vertinimą, tiek nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje);
 • dabartine nekilnojamojo turto verte (atliekant nekilnojamojo turto vertinimą, taip pat pagal duomenų bazėse nurodytus duomenis);
 • nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo kaina, jei nekilnojamasis turtas įsigytas ne seniau nei prieš 1 metus.

 


Ką daryti, jei iki 2021 m. lapkričio 10 d. esu gavęs įpareigojantį banko pasiūlymą arba bankas yra patvirtinęs, kad suteiks man antrą būsto kreditą su 20 proc. pradiniu įnašu? 

Atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimai įsigaliojo 2022 m. vasario 1 d., tačiau buvo atsižvelgta į lūkesčius tų gyventojų, kurie sprendimus dėl būsto įsigijimo priėmė iki šių pakeitimų priėmimo arba įsigaliojimo. Taigi nauji reikalavimai nėra taikomi tiems gyventojams, kuriems iki 2021 m. lapkričio 11 d. Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr. 03-191 įsigaliojimo datos (t. y. 2022 m. vasario 1 d.) buvo pateikti įpareigojantys kredito davėjų pasiūlymai arba priimti sprendimai suteikti kreditą. .


Kas gali suteikti būsto paskolą?

Būsto paskolą gali suteikti:

Kas yra kredito tarpininkas?

Dėl būsto paskolos galite kreiptis ir į kredito tarpininkus. Kredito tarpininkas gali patarti dėl būsto paskolos, jūsų vardu sudaryti sutartį, tačiau už savo paslaugas kredito tarpininkai gali imti atlygį. Kredito tarpininkas gali būti tiek fizinis asmuo, tiek įmonė.

Kokie gali būti kredito tarpininkai?

 • Nepriklausomi kredito tarpininkai teikia nepriklausomas konsultacijas.
 • Priklausomi kredito tarpininkai veikia vieno arba kelių kredito davėjų vardu.
Svarbu! Patariame dėl būsto paskolos kreiptis bent į kelis kredito davėjus – išsiaiškinkite jų siūlomas sąlygas, palyginkite pasiūlymų kainas ir pasirinkite geriausias sąlygas bei kainą pasiūliusį kredito davėją. 

Kokie reikalavimai norint gauti būsto paskolą?

Kreipdamiesi dėl būsto paskolos, pirmiausia patys apgalvokite:

 • kaip keisis jūsų šeiminė padėtis ateityje? Jau esate sukūręs šeimą ir turite vaikų ar tik planuojate turėti?
 • kaip keisis jūsų šeimos finansinė padėtis ateityje? Pavyzdžiui, jei planuojate turėti vaikų, vienam sutuoktiniui išėjus motinystės (tėvystės) atostogų, gali sumažėti gaunamos pajamos;
 • ar artimiausioje ateityje gali reikšmingai padidėti jūsų pajamos? Gal atvirkščiai – jos sumažės? O gal net kyla grėsmė, kad Jus atleis iš darbo?
Svarbu! Skolinkitės tokią sumą, kuri atitinka jūsų finansines galimybes šiuo metu ir įvertinkite galimus pokyčius ateityje.

Atsakingojo skolinimo nuostatuose yra įtvirtinti minimalūs reikalavimai imant būsto paskolą.

1 reikalavimas: turėti ne mažesnį nei 15 proc. pradinį įnašą

Norėdamas gauti paskolą, jūs turite būti sukaupęs pradinį įnašą, kuris padengtų bent 15 proc. būsto vertės arba kainos (atsižvelgiama į mažesnę sumą). Kredito davėjas gali prašyti savomis lėšomis padengti ir didesnę paskolos dalį. Šis pradinis įnašas negali būti padengtas skolintomis ar gautomis įkeičiant kitą nekilnojamąjį turtą lėšomis. Jei atitinkate tam tikrus kriterijus, galite kreiptis dėl valstybės paramos būstui įsigyti ir ją panaudoti kaip pradinį įnašą. Daugiau informacijos apie valstybės teikiamą paramą rasite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje.

Svarbu! Įvertinkite, kokią dalį savo pajamų galėtumėte skirti paskolos įmokoms mokėti kiekvieną mėnesį ir pradėkite tai daryti kaupdami pradinį įnašą – tai bus puiki treniruotė prieš įsipareigojant mokėti būsto paskolos įmokas ateinančius 20 ar 30 metų.

 

2 reikalavimas: ne mažiau nei 6 mėn. gauti tvarias pajamas

Vertindamas mėnesio pajamas, kredito davėjas turi vertinti ne mažiau kaip 6 paskutinių mėn. tvarių pajamų vidurkį ir ilgalaikį pajamų tvarumą. Kokios pajamos laikomos tvariomis, nustato pats kredito davėjas. Jis gali pasirinkti vertinti ir kito laikotarpio jūsų pajamas, jei turi pagrįstų įrodymų, kad būtent jos yra laikomos tvariomis. Vartotojams, kurių pajamos gali gerokai kisti (pavyzdžiui, dividendų, pajų pajamos, nekilnojamojo turto nuomos pajamos, pajamos iš investicinės veiklos arba nekilnojamojo turto pardavimo pajamos ir pan.) arba dėl kurių pajamų tvarumo abejojama, taikomi griežtesni apribojimai. Dėl griežtesnių  reikalavimų taikymo sprendžia kredito davėjas.

Svarbu! Jei kredito davėjas atsisako suteikti Jums paskolą dėl to, kad jūsų ilgalaikes pajamas įvertino kaip nepakankamai tvarias, atidėkite naujo būsto planus bent pusmečiui ir tą laiką skirkite patikimesnei „finansinei pagalvei“ sukaupti.

 

3 reikalavimas: finansiniams įsipareigojimams – ne daugiau nei 40 proc. pajamų

Jūsų pajamų dalis, skiriama visiems turimiems įsipareigojimams padengti, įskaitant ir būsto paskolą, negali būti didesnė nei 40 proc. gaunamų pajamų. Jei paskolą būstui ima šeima, kredito davėjas privalo vertinti abiejų sutuoktinių pajamas ir finansinius įsipareigojimus. Kredito davėjas taip pat gali vertinti esamas ir tikėtinas būsimas jūsų namų ūkio išlaidas (mokesčius už būstą, maistą, kurą, vaikų išlaikymo ir pan.). Tai yra minimalus reikalavimas, tačiau kiekvienas kredito davėjas turi atsakingai įvertinti konkrečiai jūsų situaciją!

Svarbu! Jei turite vartojimo paskolų, stenkitės kuo greičiau padengti šiuos įsiskolinimus!

 

4 reikalavimas: tinkama kredito istorija

Kreipiantis dėl būsto paskolos itin svarbi jūsų kredito istorija. Ji apima informaciją apie turimas paskolas ir įsipareigojimų vykdymą, taip pat sąskaitų apmokėjimą laiku. Šią informaciją kredito davėjas patikrina duomenų bazėse. Vis dėlto konkretūs kredito istorijos kriterijai nėra nustatyti, kiekvienas kredito davėjas tam tikrus jūsų kredito istorijos aspektus gali vertinti skirtingai.

Svarbu! Vėluodami apmokėti sąskaitas, pavyzdžiui, mobiliojo telefono ar išperkamosios nuomos, galite susigadinti kredito istoriją ir Jūsų galimybės gauti būsto kreditą taps prastesnės. Todėl stenkitės sąskaitas apmokėti laiku, o jei susidūrėte su finansiniais sunkumais, kreipkitės į sąskaitą išrašiusią įmonę ir susitarkite dėl skolos padengimo terminų.

Informaciją apie savo įsipareigojimus ir jų vykdymą galite pasitikrinti Lietuvos banko valdomoje Paskolų rizikos duomenų bazėje.

Kaip atliekamas kreditingumo vertinimas?

Prieš pateikdamas oficialų (įpareigojantį) pasiūlymą suteikti būsto paskolą, kredito davėjas turi įvertinti jūsų galimybes grąžinti kreditą – surinkti ir įvertinti informaciją apie jūsų pajamas, įsipareigojimus ir jų vykdymą. Tai vadinama kreditingumo vertinimu. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme ir Atsakingojo skolinimo nuostatuose yra įtvirtinti tik minimalūs reikalavimai, o kiekvienas kredito davėjas turi teisę taikyti ir griežtesnius. Todėl rekomenduojame kreiptis į kelis kredito davėjus, palyginti jų siūlomas paskolos sąlygas ir pasirinkti geriausią pasiūlymą.

Turite klausimų apie kreditingumo vertinimą? Atsakymo ieškokite čia: dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų taikymo!

Svarbu! Kredito davėjui pateikite tikslią ir teisingą informaciją. Jei kredito davėjas įrodys, kad šią informaciją sąmoningai nuslėpėte arba suklastojote, jis gali nutraukti kredito sutartį ir pareikalauti grąžinti paskolintas lėšas.  

Kas sudaro būsto paskolos kainą?

Būsto paskolos kainą sudaro:

 • būsto paskolos sutarties administravimo mokesčiai, taikomi sudarant sutartį ar ją keičiant;
 • turto vertinimo, draudimo ir kitos išlaidos;
 • kiekvieną mėnesį kartu su grąžinama suma mokamos palūkanos.
Prieš kreipdamiesi dėl būsto paskolos į kredito davėją, išsiaiškinkite, kokios yra vidutinės būsto paskoloms taikomos palūkanos. Jas skelbiame Lietuvos banko svetainėje ir atnaujiname kiekvieną mėnesį. 

Kaip pasirinkti kredito davėją?

Atminkite, kad būsto paskola – tai ilgalaikis įsipareigojimas ir per visą kredito laikotarpį už jį sumokėsite reikšmingas palūkanas. Tad, norint pasirinkti geriausią pasiūlymą, patariame kreiptis į kelis paskolos davėjus ir palyginti jų siūlomas sąlygas. Kaip tą padaryti?

 • Kredito davėjas turi pateikti tipinę bendro pobūdžio informaciją apie siūlomas būsto paskolos sąlygas. Paprastai ši informacija yra skelbiama viešai, kredito davėjų interneto svetainėse. Jūs galite palyginti kelių kredito davėjų siūlomas sąlygas, tačiau tai nėra laikoma oficialiu pasiūlymu suteikti kreditą.
 • Kreiptis į kelis kredito davėjus dėl standartinės informacijos apie kreditą – ši informacija turi būti pateikiama naudojant standartinę formą tam, kad jūs galėtumėt lengvai palyginti kelių skirtingų kredito davėjų sąlygas. Vis dėlto ši informacija nėra oficialus pasiūlymas.  
 • Įpareigojantis pasiūlymas – tai asmeninis pasiūlymas, kurį kredito davėjas pateikia vartotojui, atlikęs jo kreditingumo vertinimą. Šis pasiūlymas galioja 30 dienų. Tai reiškia, kad per šį laiką vartotojas gali priimti sprendimą imti paskolą arba jos neimti.  Standartinė informacija apie kreditą gali būti pateikiama drauge su įpareigojančiu pasiūlymu.
 • Jūs galite prašyti, kad kartu su įpareigojančiu pasiūlymu būtų pateikta ir sutarties projekto kopija. Kredito davėjas privalo ją pateikti.

Gavę įpareigojantį pasiūlymą ir sutarties kopijas iš kelių kredito davėjų, palyginkite:

 • palūkanų normos rūšį, dydį, apskaičiavimo tvarką;
 • bendrą nurodytą kredito gavėjo mokamą sumą, bendros kredito kainos metinę normą;
 • kredito įmokų dydį, jų skaičių, mokėjimo periodiškumą;
 • kredito davėjo taikomus įkainius, susijusius su kredito sutarties vykdymu, keitimu, nutraukimu;
 • taip pat ir kitas svarbias sutarties sąlygas. Iš viso sutartyje turi būti nurodyti net 27 punktai privalomosios informacijos.
Svarbu! Neskubėkite priimti kredito pasiūlymo! Kredito davėjo jums pateiktas įpareigojantis pasiūlymas galioja 30 dienų – tą laiką skirkite kelių pasiūlymų palyginimui ir deryboms!

Ar galiu imti kreditą užsienio valiuta?

Kreditas užsienio valiuta yra tada, kai:

 • vartotojas gauna pajamas kita valiuta nei ketinamo imti kredito valiuta (pvz., žmogus dirba Norvegijoje ar Anglijoje, gauna atlyginimą kronomis ar svarais sterlingų, o kreditą ima Lietuvoje);
 • kreditas išreikštas kita valiuta nei gyvenamosios vietos valiuta (pvz., paskola imama zlotais ar Šveicarijos frankais, o vartotojas gyvena Lietuvoje ir pajamas gauna eurais).

Suteikęs kreditą užsienio valiuta, kredito davėjas privalo ne rečiau kaip kartą per metus raštu popieriuje ar kitoje patvariojoje laikmenoje informuoti kredito gavėją apie užsienio valiutos kurso svyravimo riziką ir pateikti nuorodą į interneto svetainę, kurioje kredito gavėjas gali susipažinti su kredito sutarties valiutos ir valiutos, kuria kredito gavėjas gauna pajamas, kurso kaita. Ši informacija kredito gavėjui gali būti teikiama kartu su kita periodiškai jam teikiama kredito davėjo informacija. Taip pat vartotojas turi teisę neatlygintinai konvertuoti kredito sutarties valiutą į eurus ir, jeigu kredito užsienio valiuta sutarties sudarymo metu dėl to susitarė kredito davėjas ir kredito gavėjas, – į valiutą, kuria kredito gavėjas gauna pajamas.

Nors teisės aktai leidžia teikti kreditą užsienio valiuta, tačiau kiekvienas kredito davėjas turi teisę savarankiškai nuspręsti, ar jis teiks tokią paslaugą. 

Svarbu! Jei paskola yra užsienio valiuta, pasikeitus kursui gali smarkiai padidėti mėnesinės būsto paskolos įmokos. Dėl to galite susidurti su finansiniais sunkumais mokėdami paskolos įmokas.

Ar galiu imti kreditą kitoje valstybėje?

Taip, teisės aktai nenumato jokio draudimo skolintis kitoje valstybėje, tačiau, skolindamiesi kitoje valstybėje, turėtumėte atkreipti dėmesį ir įvertinti:

 • ar kredito davėjas veikia legaliai, t. y. turi teisę teikti kreditus toje valstybėje ir yra prižiūrimas. Įprastai tokių subjektų sąrašus savo interneto svetainėje skelbia priežiūros institucijos;
 • kokia kalba bus sudaroma sutartis ir kokia kalba su jumis komunikuos kredito davėjas; 
 • riziką, kad paskolos santykiams bus taikomi tos valstybės teisės aktų reikalavimai, taigi ir sutarčiai bus taikoma kitos šalies teisė;
 • riziką, kad priežiūros institucija, kuri prižiūrės kredito davėją, taip pat nagrinės vartotojų skundus, bus atitinkamos valstybės kompetentinga institucija.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad kredito davėjai negali diskriminuoti Europos Sąjungos piliečių vien dėl jų pilietybės. Daugiau informacijos apie finansines paslaugas kitose Europos Sąjungos šalyse, galite rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.


Ką reiktų žinoti apie palūkanas ir EURIBOR?

Kredito davėjas gali taikyti:

 • kintamąją kredito palūkanų normą – ji keičiama reguliariai (pvz., kasmet, kas 5, 10 metų ir pan.) arba esant kredito sutartyje numatytoms sąlygoms;
 • fiksuotąją kredito palūkanų normą – ji nėra keičiama visą sutarties laikotarpį.

Kaip turi būti apskaičiuojama palūkanų norma? Kiekvienas kredito davėjas palūkanų normą nustato individualiai, vadovaudamasis savo vidaus taisyklėmis. Teisės aktai to nereglamentuoja. Juose taip pat nenurodoma, kaip turėtų būti apskaičiuojama marža. Vis dėlto tuo atveju, kai kreditas teikiamas taikant kintamąją palūkanų normą, kredito sutartyje turi būti:

 • nurodytas kredito davėjo taikomas maržos dydis ir kintamoji palūkanų normos dalis;
 • aiškiai ir konkrečiai nurodyti maržos didinimo ir mažinimo atvejai bei sąlygos.
Svarbu! Palūkanų norma yra derybų tarp kredito davėjo ir vartotojo objektas. Gavę kelių kredito davėjų įpareigojančius pasiūlymus, derėkitės dėl palankesnių sąlygų. Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai su konsultantu ar kredito davėjo atstovu deratės el. paštu, tai negali būti laikoma oficialiu pasiūlymu suteikti paskolą.


Imdami būsto paskolą mažų palūkanų sąlygomis, nepamirškite įvertinti, kad palūkanos gali padidėti, o paskolos įmoka gali reikšmingai išaugti.

Palūkanų normos ir EURIBOR

Europos Centrinis Bankas (ECB) 2022 m., po daugiau nei 10 m. pertraukos, ėmė kelti palūkanų normas. Visiems turintiems ir planuojantiems imti paskolas, svarbu žinoti, kad EURIBOR didėjimas paveikia gyventojų turimų paskolų mėnesio įmokas.
Ketinate imti būsto paskolą?

Patarimai, kaip pasirengti augančioms mėnesinėms paskolų įmokoms:

 • Planuoti. Peržiūrėkite, kiek padidėja jūsų turimų paskolų įmokos ir suskaičiuokite, kokius jūsų biudžeto pokyčius galėtų lemti augančios palūkanos. Svarbu žinoti, kad prieš sudarant paskolos sutartį, kredito davėjai rekomenduoja pasiruošti įvairiems galimiems scenarijams, vienas jų – mėnesio įmokų didėjimą dėl palūkanų normų augimo.
 • Kaupti. Peržiūrėkite savo pragyvenimo išlaidas, kitus finansinius įsipareigojimus ir nuspręskite, kaip galite sumažinti savo išlaidas, kad sukauptumėte papildomą finansinį rezervą.
 • Žinoti, kad galite kreiptis pagalbos. Jei padidėjusių mėnesio įmokų laiku mokėti visgi negalite, iš anksto kreipkitės į savo kredito davėją ir kartu ieškokite galimo abiem šalims priimtino problemos sprendimo. Primename, kad su sunkumais susidūrę gyventojai gali pasinaudoti įstatymuose įtvirtinta kredito atostogų galimybe – kredito įmokų atidėjimu 3 mėnesiams.

Ketinate imti būsto paskolą?


Būsto paskola ir kiti finansiniai produktai

 • Įkeičiamo nekilnojamojo turto draudimas yra būtinas, jei to reikalauja kredito davėjas, tačiau galite sudaryti sutartį su kita negu kredito davėjo pasiūlyta draudimo įmone. Tik yra svarbu, kad draudžiamam turtui būtų suteikiama lygiavertė draudimo apsauga.
 • Ar privalau turėti mokėjimo sąskaitą kredito davėjo įstaigoje? Kredito davėjas gali reikalauti atidaryti tik riboto naudojimo mokėjimo sąskaitą, kuri bus naudojama kreditui administruoti. Tokios sąskaitos tvarkymas turi būti nemokamas.
 • Ar atlyginimas turi būti pervedamas į sąskaitą kredito davėjo įstaigoje?  Tokia sutarties sąlyga – tai derybų tarp kredito teikėjo ir vartotojo objektas. Tačiau vertėtų atminti, kad, sutikdami pervesti savo atlyginimą į sąskaitą kredito davėjo įstaigoje, turėsite tai daryti visą paskolos laikotarpį, taigi iš anksto išsiaiškinkite tokios sąlygos nevykdymo pasekmes! Pasikeitus situacijai, jei nebenorėsite pervesti atlyginimo į kredito sutartyje nurodytą sąskaitą, turėtumėte inicijuoti ir su kredito davėju tartis dėl kredito sutarties sąlygų keitimo.
 • Būsto paskola ir kitos finansinės paslaugos. Kredito davėjas negali reikalauti įsigyti kitų finansinių paslaugų, pavyzdžiui, gyvybės draudimą jo įmonėje ar pensijos kaupimą jo fonduose, tačiau įstatymas nedraudžia šių paslaugų pasiūlyti palankesnėmis sąlygomis.

Sudarant būsto paskolos sutartį

Atminkite:

 • jei nevykdysite sutartyje numatytų įsipareigojimų, galite prarasti savo turtą ir užsikrauti skolų naštą!
 • jei sutartis yra sudaryta užsienio valiuta, gali reikšmingai padidėti mėnesio įmokos dėl valiutų kurso svyravimų!

Kas sudaro būsto paskolos sutartį?

Būsto paskolos sutartį paprastai sudaro bendroji ir specialioji sutarties dalys, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad įvairios kredito davėjo parengtos taisyklės (bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės ir pan.) gali būti sudėtine paskolos sutarties dalimi ir jose gali būti nustatyti, pavyzdžiui, sutarties keitimo įkainiai.

Svarbu! Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai kada įvairios kredito davėjo parengtos taisyklės gali būti sudėtine paskolos sutarties dalimi. Prieš pasirašydami būsto paskolos sutartį atidžiai perskaitykite ir ją, ir kitus susijusius dokumentus (kurie dažnai pateikiami nuorodomis).
Svarbu! Per 14 dienų nuo kredito sutarties sudarymo dienos kredito gavėjas gali atsisakyti sutarties – tokiu atveju jis turi grąžinti visą išmokėtą sumą ir susikaupusias palūkanas.

[[#ex]]

Svarbu! Jei finansinį produktą įsigyjate naudodamiesi elektronine ar mobiliąja bankininkyste, susipažinkite su saugumo patarimais (695.7 KB download icon)
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-23