Lietuvos bankas

Būsto paskola – tai paskola, kuri suteikiama gyvenamajam būstui pirkti ar statyti, būsto apdailai ar rekonstrukcijai, taip pat žemės sklypui, jei jame bus statomas gyvenamasis būstas, įsigyti. Ji gali būti suteikiama ne ilgesniam nei 30 metų laikotarpiui.

[[#ex]]

Kas gali suteikti būsto paskolą?

Būsto paskolą gali suteikti:

Kas yra kredito tarpininkas?

Dėl būsto paskolos galite kreiptis ir į kredito tarpininkus. Kredito tarpininkas gali patarti dėl būsto paskolos, Jūsų vardu sudaryti sutartį, tačiau už savo paslaugas kredito tarpininkai gali imti atlygį. Kredito tarpininkas gali būti tiek fizinis asmuo, tiek įmonė.

Kokie gali būti kredito tarpininkai?

 • Nepriklausomi kredito tarpininkai teikia nepriklausomas konsultacijas.
 • Priklausomi kredito tarpininkai veikia vieno arba kelių kredito davėjų vardu.
Svarbu! Patariame dėl būsto paskolos kreiptis bent į kelis kredito davėjus – išsiaiškinkite jų siūlomas sąlygas, palyginkite pasiūlymų kainas ir pasirinkite geriausias sąlygas bei kainą pasiūliusį kredito davėją. Šiuo metu Lietuvoje būsto paskolas gali teikti 79 kredito davėjai ir yra registruoti 2 kredito tarpininkai.

Kokie reikalavimai norint gauti būsto paskolą?

Kreipdamiesi dėl būsto paskolos, pirmiausia patys apgalvokite:

 • Kaip keisis jūsų šeiminė padėtis ateityje? Jau esate sukūręs šeimą ir turite vaikų ar tik planuojate turėti?
 • Kaip keisis jūsų šeimos finansinė padėtis ateityje? Pavyzdžiui, jei planuojate turėti vaikų, vienam sutuoktiniui išėjus motinystės (tėvystės) atostogų, gali sumažėti gaunamos pajamos.
 • Ar artimiausioje ateityje gali reikšmingai padidėti jūsų pajamos? Gal atvirkščiai – jos sumažės? O gal net kyla grėsmė, kad Jus atleis iš darbo?
Svarbu! Skolinkitės tokią sumą, kuri atitinka Jūsų finansines galimybes šiuo metu ir įvertinkite galimus pokyčius ateityje.

Atsakingojo skolinomo nuostatuose yra įtvirtinti minimalūs reikalavimai imant būsto paskolą.

1 reikalavimas: turėti ne mažesnį nei 15 proc. pradinį įnašą

Norėdamas gauti paskolą, Jūs turite būti sukaupęs pradinį įnašą, kuris padengtų bent 15 proc. būsto vertės arba kainos (atsižvelgiama į mažesnę sumą). Kredito davėjas, gali prašyti savomis lėšomis padengti ir didesnę kredito dalį. Šis pradinis įnašas negali būti padengtas skolintomis ar gautomis įkeičiant kitą nekilnojamąjį turtą lėšomis. Jei atitinkate tam tikrus kriterijus, galite kreiptis dėl valstybės paramos būstui įsigyti ir ją panaudoti kaip pradinį įnašą. Daugiau informacijos apie valstybės teikiamą paramą rasite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje.

Svarbu! Įvertinkite, kokią dalį savo pajamų galėtumėte skirti paskolos įmokoms mokėti kiekvieną mėnesį ir pradėkite tai daryti kaupdami pradinį įnašą – tai bus puiki treniruotė prieš įsipareigojant mokėti būsto paskolos įmokas ateinančius 20 ar 30 metų.

 

2 reikalavimas: ne mažiau nei 6 mėn. gauti tvarias pajamas

Vertindamas mėnesio pajamas, kredito davėjas turi vertinti ne mažiau kaip 6 paskutinių mėnesių tvarių pajamų vidurkį ir ilgalaikį pajamų tvarumą. Kokios pajamos laikomos tvariomis, nustato pats kredito davėjas. Jis gali pasirinkti vertinti ir kito laikotarpio Jūsų pajamas, jei turi pagrįstų įrodymų, kad būtent jos yra laikomos tvariomis. Vartotojams, kurių pajamos gali gerokai kisti (pavyzdžiui, dividendų, pajų pajamos, nekilnojamojo turto nuomos pajamos, pajamos iš investicinės veiklos arba nekilnojamojo turto pardavimo pajamos ir pan.) arba dėl kurių pajamų tvarumo abejojama, taikomi griežtesni apribojimai. Dėl griežtesnių  reikalavimų taikymo sprendžia kredito davėjas.

Svarbu! Jei kredito davėjas atsisako suteikti Jums paskolą dėl to, kad Jūsų ilgalaikes pajamas įvertino kaip nepakankamai tvarias, atidėkite naujo būsto planus bent pusmečiui ir tą laiką skirkite patikimesnei „finansinei pagalvei“ sukaupti.

 

3 reikalavimas: finansiniams įsipareigojimams – ne daugiau nei 40 proc. pajamų

Jūsų pajamų dalis, skiriama visiems turimiems įsipareigojimams padengti, įskaitant ir būsto kreditą, negali būti didesnė nei 40 proc. gaunamų pajamų. Jei paskolą būstui ima šeima, kredito davėjas privalo vertinti abiejų sutuoktinių pajamas ir finansinius įsipareigojimus. Kredito davėjas taip pat gali vertinti esamas ir tikėtinas būsimas Jūsų namų ūkio išlaidas (mokesčius už būstą, maistą, kurą, vaikams išlaikyti ir pan.). Tai yra minimalus reikalavimas, tačiau kiekvienas kredito davėjas turi atsakingai įvertinti konkrečiai Jūsų situaciją!

Svarbu! Jei turite vartojimo paskolų, stenkitės kuo greičiau padengti šiuos įsiskolinimus!

 

4 reikalavimas: tinkama kredito istorija

Kreipiantis dėl būsto paskolos itin svarbu Jūsų kredito istorija. Ji apima informaciją apie turimas paskolas ir įsipareigojimų vykdymą, taip pat sąskaitų apmokėjimą laiku. Šią informaciją kredito davėjas patikrina duomenų bazėse. Vis dėlto konkrečių kredito istorijos kriterijų nėra nustatyta, kiekvienas kredito davėjas tam tikrus Jūsų kredito istorijos aspektus gali vertinti skirtingai.

Svarbu! Vėluodami mokėti už sąskaitas, pavyzdžiui, mobiliojo telefono ar išperkamosios nuomos įmokas, galite susigadinti kredito istoriją ir Jūsų galimybės gauti būsto kreditą taps prastesnės. Todėl stenkitės sąskaitas apmokėti laiku, o jei susidūrėte su finansiniais sunkumais, kreipkitės į sąskaitą išrašiusią įmonę ir susitarkite dėl skolos padengimo terminų.

Informaciją apie savo įsipareigojimus ir jų vykdymą galite pasitikrinti Lietuvos banko valdomoje Paskolų rizikos duomenų bazėje.

Kaip atliekamas kreditingumo vertinimas?

Prieš pateikdamas oficialų (įpareigojantį) pasiūlymą suteikti būsto paskolą kredito davėjas turi įvertinti Jūsų galimybes grąžinti kreditą – surinkti ir įvertinti informaciją apie Jūsų pajamas, įsipareigojimus ir jų vykdymą. Tai vadinama kreditingumo vertinimu. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme ir Atsakingojo skolinimo nuostatuose yra įtvirtinti tik minimalūs reikalavimai, o kiekvienas kredito davėjas turi teisę taikyti ir griežtesnius. Todėl rekomenduojame kreiptis į kelis kredito davėjus, palyginti jų siūlomas paskolos sąlygas ir pasirinkti geriausią pasiūlymą.

Turite klausimų apie kreditingumo vertinimą? Atsakymo ieškokite čia: dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų taikymo!

Svarbu! Kredito davėjui pateikite tikslią ir teisingą informaciją. Jei kredito davėjas įrodys, kad šią informaciją sąmoningai nuslėpėte arba suklastojote, jis gali nutraukti kredito sutartį ir pareikalauti grąžinti paskolintas lėšas.  

Kas sudaro būsto paskolos kainą?

Būsto paskolos kainą sudaro:

 • Būsto paskolos sutarties administravimo mokesčiai, taikomi sudarant sutartį ar ją keičiant
 • Turto vertinimo, draudimo ir kitos išlaidos
 • Kiekvieną mėnesį kartu su grąžinama suma mokamos palūkanos
Prieš kreipdamiesi dėl būsto paskolos į kredito davėją,  išsiaiškinkite, kokios yra vidutinės būsto paskoloms taikomos palūkanos. Jas skelbiame Lietuvos banko svetainėje ir atnaujiname kiekvieną mėnesį. Pavyzdžiui, 2018 m. vasario mėnesį vidutinės palūkanos už paskolas būstui įsigyti siekė 2,12 proc.

Kaip pasirinkti kredito davėją?

Atminkite, kad būsto paskola – tai ilgalaikis įsipareigojimas ir per visą kredito laikotarpį už jį sumokėsite reikšmingas palūkanas.  Tad norint pasirinkti geriausią pasiūlymą, patariame kreiptis į kelis paskolos davėjus ir palyginti jų siūlomas sąlygas. Kaip tą padaryti?

 • kredito davėjas turi pateikti tipinę bendro pobūdžio informaciją apie siūlomas būsto paskolos sąlygas. Paprastai ši informacija yra skelbiama viešai, kredito davėjų interneto svetainėse. Jūs galite palyginti kelių kredito davėjų siūlomas sąlygas, tačiau tai nėra laikomos oficialiu pasiūlymu suteikti kreditą.
 • kreiptis į kelis kredito davėjus dėl standartinės informacijos apie kreditą – ši informacija turi būti pateikiama naudojant standartinę formą tam, kad Jūs galėtumėt lengvai palyginti kelių skirtingų kredito davėjų sąlygas. Vis dėlto ši informacija nėra oficialus pasiūlymas.  
 • įpareigojantis pasiūlymas – tai asmeninis pasiūlymas, kurį kredito davėjas pateikia vartotojui, atlikęs jo kreditingumo vertinimą. Šis pasiūlymas galioja 30 dienų. Tai reiškia, kad per šį laiką vartotojas gali priimti sprendimą imti paskolą arba jos neimti.  Standartinė informacija apie kreditą gali būti pateikiama drauge su įpareigojančiu pasiūlymu.
 • Jūs galite prašyti, kad kartu su įpareigojančiu pasiūlymu būtų pateikta ir sutarties projekto kopija. Kredito davėjas privalo ją pateikti.

Gavę įpareigojantį pasiūlymą ir sutarties kopijas iš kelių kredito davėjų, palyginkite:

 • palūkanų normos rūšį, dydį, apskaičiavimo tvarką;
 • bendrą nurodytą kredito gavėjo mokamą sumą, bendros kredito kainos metinę normą;
 • kredito įmokų dydį, jų skaičių, mokėjimo periodiškumą;
 • kredito davėjo taikomus įkainius, susijusius su kredito sutarties vykdymu, keitimu, nutraukimu.
 • taip pat ir kitas svarbias sutarties sąlygas. Iš viso sutartyje turi būti nurodyti net 27 punktai privalomosios informacijos.
Svarbu! Neskubėkite priimti kredito pasiūlymo! Kredito davėjo Jums pateiktas įpareigojantis pasiūlymas galioja 30 dienų – tą laiką skirkite kelių pasiūlymų palyginimui ir deryboms!

Kreditas užsienio valiuta – ar vis dar galiu imti tokį kreditą?

Kreditas užsienio valiuta yra tada, kai:

 • vartotojas gauna pajamas kita valiuta nei ketinamo imti kredito valiuta (pvz., žmogus dirba Norvegijoje ar Anglijoje, gauna atlyginimą kronomis ar svarais, o kreditą ima Lietuvoje).
 • kreditas išreikštas kita valiuta nei gyvenamosios vietos valiuta (pvz., paskola imama zlotais ar Šveicarijos frankais, o vartotojas gyvena Lietuvoje ir pajamas gauna eurais).

Suteikęs kreditą užsienio valiuta, kredito davėjas privalo Jus informuoti, jei valiutų kursas svyruoja daugiau nei 15 procentų, o vartotojas turi teisę neatlygintinai konvertuoti kredito sutarties valiutą į eurus. Jei suteikia kreditą užsienio valiuta, kredito davėjas taip pat privalo pasiūlyti papildomas priemones valiutų svyravimo rizikai sumažinti ar jai valdyti. Kokios tai būtų priemonės, sprendžia kiekvienas kredito davėjas savarankiškai. Jis taip pat gali taikyti ir griežtesnius reikalavimus nei numatyta atsakingojo skolinimo nuostatuose – tą taip pat sprendžia kiekviena įstaiga savarankiškai. Nors teisės aktai leidžia teikti kreditą užsienio valiuta, tačiau kiekvienas kredito davėjas savarankiškai sprendžia, ar jis teiks tokią paslaugą.

Svarbu! Jei paskola yra užsienio valiuta, pasikeitus kursui gali smarkiai padidėti mėnesinės būsto paskolos įmokos. Dėl to galite susidurti su finansiniais sunkumais mokėdami paskolos įmokas.

 

Ką reiktų žinoti apie palūkanas?

Kredito davėjas gali taikyti:

 • kintamąją kredito palūkanų normą – ji keičiama reguliariai (pvz., kasmet, kas 5, 10 metų ir pan.) arba esant kredito sutartyje numatytoms sąlygoms
 • fiksuotąją kredito palūkanų normą, kai palūkanų norma nėra keičiama visą sutarties laikotarpį

Kaip turi būti apskaičiuojama palūkanų norma? Kiekvienas kredito davėjas palūkanų normą nustato individualiai, vadovaudamasis savo vidaus taisyklėmis. Teisės aktai to nereglamentuoja. Juose taip pat nenurodoma, kaip turėtų būti apskaičiuojama marža. Vis dėlto jei kreditas teikiamas taikant kintamąją palūkanų normą, kredito sutartyje turi būti:

 • nurodytas kredito davėjo taikomas maržos dydis ir kintamoji palūkanų normos dalis
 • aiškiai ir konkrečiai nurodyti maržos didinimo ir mažinimo atvejai bei sąlygos
Svarbu! Palūkanų norma yra derybų tarp kredito davėjo ir vartotojo objektas. Gavę kelių kredito davėjų įpareigojančius pasiūlymus, derėkitės dėl palankesnių sąlygų. Atkreipiame dėmesį, kad jei su konsultantu ar kredito davėju atstovu deratės el.paštu tai negali būti laikoma oficialiu pasiūlymu suteikti paskolą.

Imdami būsto paskolą mažų palūkanų sąlygomis, nepamirškite įvertinti, kad palūkanos gali padidėti, o paskolos įmoka gali reikšmingai išaugti.


Sudarant būsto paskolos sutartį

Prieš sudarydami būsto paskolos sutartį, prisiminkite:

 • Jei nevykdysite sutartyje numatytų įsipareigojimų, galite prarasti savo turtą ir užsikrauti skolų naštą!
 • Jei sutartis yra sudaryta užsienio valiuta, gali reikšmingai padidėti mėnesio įmokos dėl valiutų kurso svyravimų!

Kas sudaro būsto paskolos sutartį?

Būsto paskolos sutartį paprastai sudaro bendroji ir specialioji sutarties dalys, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad įvairios kredito davėjo parengtos taisyklės (bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės ir pan.) gali būti sudėtine paskolos sutarties dalimi ir juose gali būti nustatyti, pavyzdžiu, sutarties keitimo įkainiai.

Svarbu! Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai kada įvairios kredito davėjo parengtos taisyklės gali būti sudėtine paskolos sutarties dalimi. Prieš pasirašydami būsto paskolos sutartį atidžiai perskaitykite ir ją, ir kitus susijusius dokumentus (kurie dažnai pateikiami nuorodomis).

 

Būsto paskola ir kiti finansiniai produktai

 • Įkeičiamo nekilnojamojo turto draudimas yra būtinas, jei to reikalauja kredito davėjas, tačiau Jūs galite sudaryti sutartį su kita negu kredito davėjo pasiūlyta draudimo įmone. Tik svarbu, kad draudžiamam turtui būtų suteikiama lygiavertė draudimo apsauga.
 • Ar privalau turėti mokėjimo sąskaitą kredito davėjo įstaigoje? Kredito davėjas gali reikalauti atidaryti tik riboto naudojimo mokėjimo sąskaitą, kuri bus naudojama kreditui administruoti. Tokios sąskaitos tvarkymas turi būti nemokamas.
 • Ar atlyginimas turi būti pervedamas į sąskaitą kredito davėjo įstaigoje?  Tokia sutarties sąlyga – tai derybų tarp kredito teikėjo ir vartotojo objektas. Tačiau vertėtų atminti, kad sutikdami pervesti savo atlyginimą į sąskaitą kredito davėjo įstaigoje, turėsite tai daryti visą paskolos laikotarpį, taigi iš anksto išsiaiškinkite tokios sąlygos nevykdymo pasekmes! Pasikeitus situacijai, jei nebenorėite pervesti atlyginimo į kredito sutartyje nurodytą sąskaitą, turėtumėte inicijuoti ir su kredito davėju tartis dėl kredito sutarties sąlygų keitimo
 • Būsto paskola ir kitos finansinės paslaugos. Kredito davėjas negali reikalauti įsigyti kitų finansinių paslaugų, pavyzdžiui, gyvybės draudimą jo įmonėje ar pensijos kaupimą jo fonduose, tačiau įstatymas nedraudžia šių paslaugų pasiūlyti palankesnėmis sąlygomis.
Svarbu! Per 14 dienų nuo kredito sutarties sudarymo dienos kredito gavėjas gali atsisakyti sutarties – tokiu atveju jis turi grąžinti visą išmokėtą sumą ir susikaupusias palūkanas.

[[#ex]]

5 patarimai ketinantiems imti būsto paskolą:

 • įvertinkite, ar galėtumėt gauti būsto paskolą pagal Atsakingojo skolinimo nuostatus
 • dėl paskolos kreipkitės į kelis kredito davėjus
 • palyginkite kelių  kredito davėjų standartinę informaciją
 • palikite sau laiko pagalvoti – gavę įpareigojantį pasiūlymą sprendimą dėl paskolos galite priimti per 30 dienų
 • derėkitės su keliais kredito davėjais dėl palankesnių kredito sąlygų

Turite klausimų apie būsto paskolas, į kuriuos neradote atsakymo? Rašykite mums [email protected] – atsakysime Jums į klausimą ir informaciją papildysime.
Svarbu! Jei finansinį produktą įsigyjate naudodamiesi elektronine ar mobiliąja bankininkyste, susipažinkite su saugumo patarimais (695.7 KB )!
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-03