Lietuvos bankas

Jeigu įtartiną banknotą arba monetą aptinka:

 • pinigų pervežimo paslaugas teikiančios įmonės, jos privalo išimti juos iš apyvartos ir perduoti Lietuvos bankui;
 • kiti grynųjų pinigų tvarkytojai, jie privalo išimti juos iš apyvartos ir perduoti policijos komisariatui.

Įtartinų pinigų perdavimo policijos komisariatui ir Lietuvos bankui tvarka nustatyta Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 03-93 (277.5 KB download icon).                                                                                                                                             

Ką daryti, jei, aptarnaudamas klientą, gavote įtartiną banknotą ar monetą?

Geriausiai būtų iš anksto paklausti savo vadovų, kaip jūsų įmonė sprendžia su padirbtais banknotais ir monetomis susijusius klausimus. Ir labai svarbu įsidėmėti šiuos dalykus:

 • Jei įtariate, kad banknotas ar moneta yra padirbti, neatlikite sandorio su klientu.
 • Įtartinas banknotas ar moneta turi būti perduoti policijai.
 • Banknoto ar monetos grąžinimas į apyvartą, jei žinote ar įtariate, kad jie yra padirbti, laikomas nusikalstama veikla.

Dar keli patarimai, kaip elgtis su klientu, pateikusiu įtartiną banknotą ar monetą.

 • Nepradėkite ginčytis su klientu.
 • Pasakykite klientui, kad privalote trumpai pakalbėti su savo vadovu arba apsaugos darbuotoju, tačiau pasirūpinkite, kad klientas visada matytų banknotą ir neturėtų pagrindo skųstis.
 • Pakvieskite savo vadovą arba apsaugos darbuotoją pasikalbėti su klientu.
 • Įsidėmėkite, kaip klientas atrodo.
 • Jei klientas išvažiuoja mašina, užsirašykite mašinos numerį ir modelį.
 • Nedelsdami perduokite įtartiną banknotą ar monetą savo vadovui ar apsaugos darbuotojui, kad įtartini pinigai būtų perduoti policijai.
 • Nesistenkite elgtis didvyriškai – visuomet rūpinkitės savo saugumu.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-17