Lietuvos bankas

[[#ex]]

Ar galiu atsisakyti vartojimo paskolos?

Vartojimo paskolos nemokamai galima atsisakyti per 2 dienas. Jeigu pasirašėte vartojimo paskolos sutartį, turite teisę nenurodydamas priežasties jos atsisakyti per 2 dienas nuo pinigų išmokėjimo. Tokiu atveju neturėsite mokėti jokių palūkanų ar kitų mokesčių, o tik grąžinti pasiskolintą sumą. 

Vartojimo paskolos galima atsisakyti per 14 dienų. Jeigu pasirašėte vartojimo paskolos sutartį, turite teisę nenurodydamas priežasties jos atsisakyti per 14 kalendorinių dienų nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos. Tokiu atveju turėsite mokėti palūkanas už laikotarpį, kurį naudojotės pinigais, ir kompensaciją už kreditingumo vertinimo išlaidas (patikrinimus duomenų bazėse ar pan.), taip pat grąžinti pasiskolintą sumą.


Kiek kainuoja išankstinis paskolos grąžinimas?

Jei turite galimybę vartojimo paskolą grąžinti anksčiau sutarto termino, būtinai ja pasinaudokite. Patikrinkite, ar sutartyje numatytas mokestis už išankstinį paskolos grąžinimą. 

Vartotojas, grąžinęs dalį ar visą vartojimo paskolą anksčiau nustatyto laiko, turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos (BVKK) sumažinimą, kurį sudaro likusio vartojimo kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo vartojimo paskolos ar jos dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir išlaidos.

Vartojimo kredito davėjas turi teisę taikyti papildomus mokesčius už išankstinį paskolos grąžinimą, kai yra šios sąlygos:

 • vartojimo kreditui taikoma fiksuotoji palūkanų norma
 • anksčiau sutarto termino grąžinama daugiau nei 2 320 eurų per dvylikos mėnesių laikotarpį.

Mokestis už išankstinį vartojimo paskolos grąžinimą negali viršyti 1 procento anksčiau nustatyto laiko grąžinamos paskolos dalies, jeigu laikotarpis nuo vartojimo paskolos išankstinio grąžinimo datos iki sutartos vartojimo paskolos sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieni metai. Kitais atvejais šis mokestis negali viršyti 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos vartojimo paskolos dalies.

Svarbu! Mokesčio už išankstinį paskolos grąžinimą negalima reikalauti, kai vartojimo paskola ar jos dalis grąžinama pagal sąskaitos kreditavimo sutartį arba kai vartojimo paskolos palūkanų norma yra kintama.

Ką daryti, jei susiduriate su finansiniais sunkumais?

 • Ką daryti, jei, sumažėjus pajamoms, nepajėgiu mokėti būsto ar vartojimo kredito įmokų?

Jei turite finansinių sunkumų mokėdami būsto ar vartojimo kredito įmokas, pirmiausia raštu kreipkitės į kredito davėją – įvertinęs konkrečią vartotojo situaciją jis gali pasiūlyti įvairių kredito pertvarkymo būdų. Finansiniais sunkumais laikoma tokia padėtis, kai kredito gavėjo visų įsipareigojimų ir įmokų santykis yra didesnis nei 40 proc., t. y. tuo atveju, jei daugiau nei 40 proc. visų gaunamų pajamų turite skirti kredito įsipareigojimams padengti. Viena iš galimybių, įtvirtinta įstatymuose, yra kredito įmokų atidėjimas 3 mėnesiams – vadinamosios kredito atostogos. Kredito davėjo galima prašyti atidėti įmokų mokėjimą iki 3 mėnesių šiais atvejais:

 • Jums ar Jūsų sutuoktiniui tapus bedarbiu arba netekus ne mažiau nei trečdalio pajamų;
 • nutrūkus santuokai;
 • dėl sutuoktinio mirties;
 • jei esate pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu.
Svarbu žinoti, kad per vadinamąsias kredito atostogas reikės padengti tik kredito palūkanas, nebent su kredito davėju susitarsite dėl kitokio įmokų mokėjimo.  
 • Kokius kitus kredito pertvarkymo būdus, be įmokų atidėjimo, gali siūlyti kredito davėjas?

Kredito davėjas, įvertinęs individualią kredito gavėjo situaciją, gali siūlyti ir kitus kredito pertvarkymo būdus, kurie padėtų patyrus finansinių sunkumų. Pavyzdžiui, siūlyti pailginti kredito grąžinimo terminą, taip sumažinant įmokų dydį, tačiau nestabdyti kredito grąžinimo keliems mėnesiams ir pan.

 • Kaip kreiptis į kredito davėją dėl kredito įmokų atidėjimo?

Sprendimą dėl vadinamųjų kredito atostogų suteikimo priima kredito davėjas gavęs raštišką vartotojo prašymą – sprendimą jis turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų. Raštu (laišku, el. paštu ar kitais kredito davėjo siūlomais būdais) pateikite prašymą kredito davėjui dėl įmokų atidėjimo. Prašyme nurodykite priežastį, dėl kurios kreipiatės ir, jei įmanoma (taip pat tuo atveju, kai to reikalauja kredito davėjas), įrodymus dėl darbo netekimo, pajamų sumažėjimo arba kitų priežasčių. Atkreipkite dėmesį, kad kredito įmokas reikia mokėti iki to momento, kol kredito davėjas nepatvirtins jūsų prašymo dėl kredito įmokų atidėjimo.  

 • Kaip bus vertinama, ar kredito gavėjas patiria finansinių sunkumų?

Vartotojai turi teisę atidėti įmokų mokėjimą ne tik darbo netekimo atveju, tačiau ir pajamoms sumažėjus ne mažiau nei trečdaliu. Kredito davėjas kiekvieną situaciją turės įvertinti individualiai.  Atkreipiame dėmesį: finansiniais sunkumais laikoma tokia padėtis, kai kredito gavėjo visų įsipareigojimų ir įmokų santykis yra didesnis nei 40 proc.  

 • Kokios trukmės galimas kredito įmokų atidėjimas?

Įstatymuose numatytas ne ilgesnis nei trijų mėnesių kredito įmokų atidėjimas, tačiau kredito davėjas turi teisę taikyti ir ilgesnio laikotarpio kredito įmokų atidėjimą.

 • Ar, atidėjus kredito įmokas, galėsiu visiškai nieko nemokėti?  

Ne, atidėjus kredito įmokas, vartotojas turės padengti kredito palūkanas, išskyrus atvejus, kai su kredito davėju susitars dėl kitokios mokėjimų tvarkos. Grąžinamo kredito dalis turės būti paskirstyta pagal naują kredito mokėjimo grafiką.  

 • Ar, atidėjus kredito įmokas, gali pasikeisti įmokų dydis?

Atsižvelgiant į tai, kad tam tikrą laiką kredito dalis nebus dengiama, kredito davėjas turės iš naujo perskaičiuoti kredito įmokas ir sudaryti naują kredito įmokų mokėjimo grafiką.

Svarbu žinoti, kad per vadinamąsias kredito atostogas praleisti mokėjimai ir negrąžinta skolos dalis turės būti grąžinta pagal naują įmokų mokėjimo grafiką, todėl gali padidėti kredito įmokos arba pailgėti kredito grąžinimo terminas.  
 • Ką daryti, jei kredito davėjas nesutinka atidėti kredito įmokų?  

Jei kredito davėjas atsisako atidėti kredito įmokas, tačiau manote, kad tam turite teisę, turėdami kredito davėjo atsisakymą, galite kreiptis į Lietuvos banką.

Jei vėluosite mokėti vartojimo paskolos įmokas ir nesitarsite su kredito davėju dėl kredito įmokų atidėjimo, kredito davėjas turi teisę: 

 • pritaikyti netesybas – ne daugiau nei 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; 
 • skaičiuoti netesybas už ne ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį;
 • nutraukti vartojimo kredito sutartį, kai mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 proc. negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės, o vartotojas buvo informuotas apie pradelstą mokėjimą ir jo nepadengė per dvi savaites nuo papildomo pranešimo.
Svarbu! Jei susiduriate su finansiniais sunkumais, būtinai informuokite apie tai vartojimo kredito davėją ir kartu ieškokite sprendimo. 
Svarbu! Jei manote, kad vartojimo kredito davėjas pasielgė neteisingai, pirmiausia raštu pateikite pretenziją vartotojo kredito davėjui, o jei atsakymo nesulaukėte ar priimtas sprendimas Jūsų netenkina, galite kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo. Mūsų svetainėje rasite visą informaciją, kaip pateikti ginčą nagrinėti.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-08