Lietuvos bankas

[[#ex]]

Ar galiu atsisakyti vartojimo paskolos?

Vartojimo paskolos nemokamai galima atsisakyti per 2 dienas. Jeigu pasirašėte vartojimo paskolos sutartį, turite teisę nenurodydamas priežasties jos atsisakyti per 2 dienas nuo pinigų išmokėjimo. Tokiu atveju neturėsite mokėti jokių palūkanų ar kitų mokesčių, o tik grąžinti pasiskolintą sumą. 

Vartojimo paskolos galima atsisakyti per 14 dienų. Jeigu pasirašėte vartojimo paskolos sutartį, turite teisę nenurodydamas priežasties jos atsisakyti per 14 kalendorinių dienų nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos. Tokiu atveju turėsite mokėti palūkanas už laikotarpį, kurį naudojotės pinigais, ir kompensaciją už kreditingumo vertinimo išlaidas (patikrinimus duomenų bazėse ar pan.), taip pat grąžinti pasiskolintą sumą.


Kiek kainuoja išankstinis paskolos grąžinimas?

Jei turite galimybę vartojimo paskolą grąžinti anksčiau sutarto termino, būtinai ja pasinaudokite. Patikrinkite, ar sutartyje numatytas mokestis už išankstinį paskolos grąžinimą. 

Vartotojas, grąžinęs dalį ar visą vartojimo paskolą anksčiau nustatyto laiko, turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos (BVKK) sumažinimą, kurį sudaro likusio vartojimo kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo vartojimo paskolos ar jos dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir išlaidos.

Vartojimo kredito davėjas turi teisę taikyti papildomus mokesčius už išankstinį paskolos grąžinimą, kai yra šios sąlygos:

  • vartojimo kreditui taikoma fiksuotoji palūkanų norma
  • anksčiau sutarto termino grąžinama daugiau nei 2 320 eurų per dvylikos mėnesių laikotarpį.

Mokestis už išankstinį vartojimo paskolos grąžinimą negali viršyti 1 procento anksčiau nustatyto laiko grąžinamos paskolos dalies, jeigu laikotarpis nuo vartojimo paskolos išankstinio grąžinimo datos iki sutartos vartojimo paskolos sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieni metai. Kitais atvejais šis mokestis negali viršyti 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos vartojimo paskolos dalies.

Svarbu! Mokesčio už išankstinį paskolos grąžinimą negalima reikalauti, kai vartojimo paskola ar jos dalis grąžinama pagal sąskaitos kreditavimo sutartį arba kai vartojimo paskolos palūkanų norma yra kintama.

Ką daryti, jei susiduriate su finansiniais sunkumais?

Jei dėl finansinių sunkumų negalite vykdyti įsipareigojimų pagal vartojimo paskolos sutartį, pirmiausia reikėtų kreiptis į vartojimo kredito davėją.

Jei vėluosite mokėti vartojimo paskolos įmokas, kredito davėjas turi teisę: 

  • pritaikyti netesybas – ne daugiau nei 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; 
  • skaičiuoti netesybas už ne ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį;
  • nutraukti vartojimo kredito sutartį, kai mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės, o vartotojas buvo informuotas apie pradelstą mokėjimą ir jo nepadengė per dvi savaites nuo papildomo pranešimo.
Svarbu! Jei susiduriate su finansiniais sunkumais, būtinai informuokite apie tai vartojimo kredito davėją ir kartu ieškokite sprendimo. 

 

Svarbu! Jei manote, kad vartojimo kredito davėjas pasielgė neteisingai, pirmiausia raštu pateikite pretenziją vartotojo kredito davėjui, o jei atsakymo nesulaukėte ar priimtas sprendimas Jūsų netenkina, galite kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo su nagrinėjimo. Mūsų svetainėje rasite visą informaciją, kaip pateikti ginčą nagrinėti.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-17