Lietuvos bankas

Investicinių fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
IŠ VISO 562,24 643,49 720,02 747,54 779,31 823,88 834,85 867,49 910,26
Grynieji pinigai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pervedamieji indėliai 78,11 73,14 69,22 78,10 67,23 67,18 68,62 62,43 48,91
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 76,75 73,14 69,22 76,25 67,00 66,95 68,62 62,43 48,91
Likusio pasaulio sektorius 1,35 0,00 0,00 1,85 0,23 0,22 0,00 0,00 0,00
Kiti indėliai 7,05 1,53 2,07 3,51 4,01 2,87 2,48 3,54 4,17
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 7,05 1,53 2,07 3,51 4,01 2,87 2,48 3,54 4,17
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 9,34 13,34 13,89 12,46 15,56 3,67 11,23 14,85 14,38
Ne finansų bendrovės 5,73 8,85 8,17 9,05 10,34 0,14 1,96 6,60 6,31
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 1,90 2,18 3,42 3,41 3,33 3,52 9,27 8,23 7,97
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,70 2,31 2,30 0,00 1,90 0,00 0,00 0,02 0,10
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 147,04 172,39 185,74 200,13 201,51 227,51 223,10 230,33 250,44
Ne finansų bendrovės 100,22 122,34 127,21 135,90 140,46 173,97 143,26 156,35 167,03
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 0,00 0,35
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,22 0,49 1,98 2,57 2,62 29,10 30,19 33,06
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1,13 0,55 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 43,55 47,14 55,66 59,87 56,11 48,78 48,59 43,80 49,99
Trumpalaikės paskolos 9,47 28,84 28,43 25,04 12,27 40,32 27,75 38,58 41,71
Ne finansų bendrovės 3,42 4,30 7,03 7,34 8,27 13,42 8,50 11,09 12,83
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,23
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 6,04 24,52 21,39 17,68 3,98 26,88 19,23 27,44 28,65
Ilgalaikės paskolos 31,43 49,47 76,03 76,87 91,42 87,81 94,57 101,35 115,69
Ne finansų bendrovės 0,85 5,41 15,77 17,18 17,54 11,04 16,10 23,66 32,92
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 30,57 44,06 60,27 59,69 73,88 76,77 78,47 77,68 82,77
Biržinės akcijos 76,01 104,73 100,45 95,90 86,81 87,95 68,87 69,29 66,47
Ne finansų bendrovės 19,17 26,03 26,20 25,39 20,23 17,68 13,64 15,62 13,62
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,54 1,79 1,25 1,20 1,14 1,05 0,85 0,92 0,68
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 56,30 76,92 73,00 69,31 65,44 69,22 54,38 52,75 52,16
Nebiržinės akcijos 116,51 130,96 176,06 174,15 219,25 227,21 261,52 250,47 264,45
Ne finansų bendrovės 82,64 82,85 120,49 117,36 160,93 166,47 173,09 181,31 177,83
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,07 0,07 0,07 0,06 0,03 0,00 19,84 19,67 23,06
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 33,81 48,03 55,49 56,74 58,29 60,74 68,59 49,49 63,56
Kitos nuosavybės priemonės 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,03 0,04 0,04
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,03 0,04 0,04
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 34,74 41,14 51,18 51,75 53,78 58,57 62,19 72,60 76,18
Investiciniai fondai 23,14 29,97 41,58 42,44 43,31 48,89 53,40 58,90 63,38
Likusio pasaulio sektorius 11,60 11,16 9,60 9,31 10,47 9,69 8,80 13,71 12,81
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 3,14 3,71 4,84 4,63 3,03 2,18 1,83 5,84 3,72
Ne finansų bendrovės 0,85 0,85 0,85 0,85 0,75 0,75 0,75 0,75 0,63
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,05 1,06 1,59 1,77 0,53 0,20 0,24 0,01 0,15
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,24 1,80 2,40 2,01 1,75 1,24 0,85 5,09 2,94
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 49,35 24,20 12,06 24,94 24,39 18,56 12,68 18,18 24,12
Kitos pinigų finansų įstaigos 49,35 24,20 12,06 24,94 24,39 18,56 12,68 18,18 24,12
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07