Lietuvos bankas

Kviečiame naudotis funkcionalesniu Ataskaitų teikimo kalendoriumi.
Norėdami užsiprenumeruoti ir gauti priminimą el. paštu, spustelkite prenumeratos nuorodą „Priminimas apie ataskaitos pateikimą“. Priminimas siunčiamas kitą dieną pasibaigus pasirinktos ataskaitos ataskaitiniam laikotarpiui. Pavyzdžiui, priminimas apie ketvirtinės ataskaitos teikimą bus siunčiamas pasibaigus ketvirčiui, t. y. pirmą naujo ketvirčio dieną. 

Finansų patarėjo įmonės Lietuvos banko Priežiūros tarnybai teikia:

  • auditorių patikrintą, jei auditas privalomas ar buvo atliktas, visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priežiūrai skirtas ataskaitas – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13