Lietuvos bankas

Finansų patarėjo įmonės Lietuvos banko Priežiūros tarnybai teikia:

  • auditorių patikrintą, jei auditas privalomas ar buvo atliktas, visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priežiūrai skirtas ataskaitas – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24