Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000211

Įmonės kodas: 147146333

Licencijų sąrašas:
Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Virginija Čiurlienė

Kategorija: Mokėjimo įstaiga, turinti ribotos veiklos licenciją

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Marijonų g. 36-3, LT-35138 , Panevėžys

Adresas korespondencijai gauti:
Marijonų g. 36-3, LT-35138 , Panevėžys

Tel. Nr. (8 45) 465 907, Faks. Nr. (8 45) 465 907

El. paštas: [email protected]

Sprendimo priėmimo data Poveikio priemonės skyrimo teisinis pagrindas Poveikio priemonė
2015-12-21 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis

Įspėjimas