Lietuvos bankas
2014-09-30
11

Neprieštarauta AB banko „FINASTA“ ir kitų grupės įmonių įsigijimui; išdavė UAB ,,Panevėžio būstas“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją; reikalaujama užtikrinti didesnį internetu atliekamų mokėjimų saugumą

Neprieštarauta AB banko „FINASTA“ ir kitų grupės įmonių įsigijimui

Lietuvos banko valdyba neprieštaravo, kad akcinė bendrovė „Invalda LT“ ir kiti devyni kartu veikiantys asmenys įsigytų 100 procentų AB banko „Finasta“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

Akcinei bendrovei „Invalda LT“ taip pat leista įsigyti 100 procentų UAB „Finasta Asset Management“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

Be to, Lietuvos banko valdyba neprieštaravo, kad kartu veikiantys asmenys – akcinė bendrovė „Invalda LT“ ir kiti du kartu veikiantys asmenys – įsigytų 100 procentų akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

Lietuvos banko valdyba nustatė, kad jei siūlomi įsigijimai nebus įgyvendinti iki 2015 m. kovo 31 d., Valdybos sprendimai dėl neprieštaravimo sandoriams neteks galios.

Išdavė UAB ,,Panevėžio būstas“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją

Lietuvos banko valdyba išdavė uždarajai akcinei bendrovei ,,Panevėžio būstas“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą – pinigų perlaidas.

Bendrovė numato teikti vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Panevėžio mieste iš transporto priemonių valdytojų (vairuotojų) rinkimo ir administravimo paslaugas.

Reikalaujama užtikrinti didesnį internetu atliekamų mokėjimų saugumą

Atsižvelgdama į besikeičiančią mokėjimų aplinką ir siekdama padidinti internetu atliekamų mokėjimų saugumą, Lietuvos banko valdyba patvirtino Minimalius saugumo reikalavimus, keliamus internetu atliekamiems mokėjimams. Jų privalės laikytis mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie veikia pagal Mokėjimų įstatymą ir vykdo internetu atliekamas kredito pervedimų, mokėjimo kortelių ir kitas operacijas.

Technologiškai neutralūs reikalavimai sustiprins mokėjimų saugumo rizikos vertinimą, geriau apsaugos neskelbtinus mokėjimo duomenis, leis saugiau inicijuoti operacijas, įpareigos mokėjimo paslaugų teikėjus identifikuoti ir užblokuoti įtartinas operacijas, taip pat bus skirta daugiau dėmesio vartotojų švietimui.

Minimalūs saugumo reikalavimai internetu atliekamiems mokėjimams įsigalios 2015 m. lapkričio 1 d.

Jie parengti atsižvelgiant į Europos Centrinio Banko patvirtintas Internetu atliekamų mokėjimų saugumo rekomendacijas.