Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000461

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2018-07-10 )

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Palangos g. 4, Vilnius

Adresas:
Palangos g. 4, Vilnius