Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000340

Įmonės kodas: 125277981

LEI kodas: 5493001AZDJTC88MVE82

Kitos šalies suteiktas kodas: 5493001AZDJTC88MVE82

Licencijų sąrašas:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Tadas Peciukevičius

Kategorija: Valdymo įmonės licencijuotos LR

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 268 1594, Faks. Nr. (8 5) 268 1575

El. paštas: [email protected]