Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Nr. VĮK-001 Data 2003-08-28
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,SEB investicijų valdymas"
Įmonės kodas 125277981
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus 2003-08-29 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus 2003-08-29 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus 2003-08-28 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondus 2003-08-28 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus 2003-08-28 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais 2003-08-28 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus 2003-08-28 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius 2003-08-28 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2003-08-28 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
saugoti ir tvarkyti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas 2003-08-28 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus 2003-08-28 19 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

VILNIUS