Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000339

Įmonės kodas: 300081998

LEI kodas: 549300UFCX2D97MZ0T21

Kitos šalies suteiktas kodas: 549300UFCX2D97MZ0T21

Licencijų sąrašas:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Audrius Balaišis

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Odminų g. 8, LT-01122, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Odminų g. 8, LT-01122, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 246 8378, (8 5) 243 1144, Faks. Nr. (8 5) 212 3269

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2016-08-29 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 24 straipsnio 4 dalis, 25 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 6 dalis, 43 straipsnio 1 dalis, Valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03-34, 130 ir 131 punktai, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, 13 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Įspėjimas

Bauda: 6000 €