Lietuvos bankas

Įmonės kodas :
300081998

LEI kodas :
549300UFCX2D97MZ0T21

Kitos šalies suteiktas kodas :
549300UFCX2D97MZ0T21

Kategorija:
LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Odminų g. 8, LT-01122, Vilnius

Adresas:
Odminų g. 8, LT-01122, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 246 8378, (8 5) 243 1144, Faks. Nr. (8 5) 212 3269

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2016-08-29 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 24 straipsnio 4 dalis, 25 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 6 dalis, 43 straipsnio 1 dalis, Valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03-34, 130 ir 131 punktai, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, 13 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Bauda : 6000 €