Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Nr. VĮK-009 Data 2005-12-08
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Prudentis"
Įmonės kodas 300081998
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus 2009-11-26 2K-371 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus 2008-09-03 2K-420 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus 2008-09-03 2K-420 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2008-09-03 2K-420 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais 2005-12-08 2K-383 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus 2005-12-08 2K-383 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius 2005-12-08 2K-383 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
saugoti ir tvarkyti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas 2005-12-08 2K-383 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2014-11-27 03-292 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS