Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000361

Įmonės kodas: 302633413

Kitos šalies suteiktas kodas: VĮK-019

Licencijų sąrašas:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Leonardas Diržys

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Sodų g. 22, LT-03211, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
M. Valančiaus g. 1A, LT-03155, Vilnius

Mob. nr. +370 655 04 044

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2015-07-20 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktai, 24 straipsnio 4 dalis, 25 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 5 ir 6 dalys, 42 straipsnio 2 dalis, 66 straipsnio 4 dalies 4 punktas, Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-144, 28.3–28.5 papunkčiai ir 31, 33 punktai.

Bauda: 3139 €