Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Nr. VĮK-019 Data 2011-11-10
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Novus Asset Management"
Įmonės kodas 302633413
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus 2011-11-10 2K-218 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2015-04-23 03-60 Lietuvos banko valdyba
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais 2011-11-10 2K-218 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius 2011-11-10 2K-218 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

VILNIUS