Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 304711768

Leidimai:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas ( galioja nuo: 2018-10-01 )

Administracijos vadovas (-ė): Kasparas Jurgelionis

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Naugarduko g. 3, LT-03231, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Naugarduko g. 3, LT-03231, Vilnius

Mob. nr. 8 698 33885

El. paštas: [email protected]