Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas

Nr. 17 Data 2018-10-01
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Iron Wolf Capital Management"
Įmonės kodas 304711768
Sprendimo priėmėjas
Priežiūros tarnybos direktorius
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2018-10-01 241-224 Priežiūros tarnybos direktorius

VILNIUS