Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 303335430

Kitos šalies suteiktas kodas: 05

Leidimai:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas ( galioja nuo: 2015-02-24 )

Administracijos vadovas (-ė): Vilius Oškeliūnas

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Žemaitijos g. 8-20, LT-01134, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Gedimino pr. 20-27, LT-01103 , LT-01103, Vilnius

Mob. nr. 8686 29456

El. paštas: [email protected]