Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas

Nr. 05 Data 2015-02-24
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Atelier Investment Management"
Įmonės kodas 303335430
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2015-02-24 03-24 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS