Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000271

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

www.pagegiuunija.lku.lt

Įmonės kodas :
110086753

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Vilniaus g. 36, LT-99287, Pagėgiai

Adresas:
Vilniaus g. 36, LT-99287, Pagėgiai

Tel. Nr. (8 441) 57 010, Faks. Nr. (8 441) 57 908

El. paštas:
[email protected]