Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000317

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

www.prienuunija.lku.lt

Įmonės kodas:
112046234

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Vytauto g. 1A, LT-59114, Prienai

Adresas:
Vytauto g. 1A, LT-59114, Prienai

Tel. Nr. (8 319) 52 833, 51 272, 51 691

El. paštas:
[email protected]