Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal kreditoriaus (skolintojo) ir debitoriaus (skolininko) sektorius.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2020

sorting Įsipareigojimai sorting Finansinis turtas
sorting Iš viso1 sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai2 sorting Likusio pasaulio sektorius1
Iš viso --- 7 476,59 18 567,62 2 118,96 7 374,87 6 741,32
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės --- 0,00 −0,01 0,00 0,00 0,01
Grynieji pinigai ir indėliai --- 3 702,24 12 643,45 2 062,97 3 785,97 −375,54
Skolos vertybiniai popieriai --- 149,32 3 520,51 46,50 132,55 1 079,74
Paskolos --- 556,90 −507,32 304,23 −0,72 1 637,94
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) --- 3 208,61 2 682,13 −32,40 2 044,42 3 876,25
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos --- −44,89 8,98 0,45 509,81 22,01
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai --- 2,92 105,71 −359,20 −0,57 −166,35
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos --- −98,51 114,19 96,41 903,41 667,26
Ne finansų bendrovės 6 999,29 2 946,67 −856,28 409,48 2 536,45 1 962,96
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 351,14 14,22 41,03 3,27 18,94 273,68
Paskolos −1 114,02 −65,27 −1 267,85 31,00 0,00 188,10
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 5 897,02 2 978,82 246,42 −45,73 1 755,44 962,07
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 6,67 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 1 858,48 18,90 117,45 420,94 762,07 539,11
Finansų bendrovės 18 419,19 3 910,24 5 489,92 2 028,23 4 597,74 2 393,08
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 14 653,07 3 377,95 5 577,73 2 132,70 3 910,05 −345,35
Skolos vertybiniai popieriai −9,97 7,42 −15,29 0,00 −1,40 −0,70
Paskolos −108,52 92,28 −117,90 −20,17 −0,72 −62,01
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 3 252,29 148,76 43,06 8,75 137,54 2 914,18
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 468,03 −44,89 2,29 0,45 488,17 22,01
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −242,62 2,92 −0,92 −77,70 −0,57 −166,35
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 406,89 325,78 0,96 −15,80 64,67 31,30
Valdžios sektorius 5 712,84 95,05 2 772,56 275,68 181,77 2 387,78
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai −71,47 0,00 0,00 −0,03 −41,25 −30,19
Skolos vertybiniai popieriai 3 761,71 −1,50 2 793,52 42,85 120,08 806,76
Paskolos 1 695,28 7,75 −21,12 196,84 0,00 1 511,81
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 21,80 0,00 0,16 0,00 21,64 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 305,52 88,80 0,00 36,02 81,30 99,40
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 660,26 −195,80 776,16 82,42 0,00 −2,51
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskolos 854,84 0,00 772,28 82,52 0,00 0,04
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos −194,58 −195,80 3,87 −0,10 0,00 −2,55
Likusio pasaulio sektorius 10 487,78 720,44 10 385,28 −676,86 58,92 ---
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---
Grynieji pinigai ir indėliai 7 237,48 324,29 7 065,72 −69,70 −82,83 ---
Skolos vertybiniai popieriai 825,75 129,18 701,25 0,38 −5,06 ---
Paskolos 663,44 522,13 127,27 14,04 0,00 ---
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 2 629,69 81,02 2 392,66 4,57 151,44 ---
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 6,53 0,00 6,53 0,00 0,00 ---
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −181,55 0,00 99,95 −281,50 0,00 ---
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos −693,56 −336,19 −8,09 −344,65 −4,63 ---
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29