Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal kreditoriaus (skolintojo) ir debitoriaus (skolininko) sektorius.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2021

sorting Įsipareigojimai sorting Finansinis turtas
sorting Iš viso1 sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai2 sorting Likusio pasaulio sektorius1
Iš viso --- 3 586,82 21 820,36 1 346,60 4 332,44 6 463,28
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės --- 0,00 509,24 0,00 0,00 508,64
Grynieji pinigai ir indėliai --- 787,74 13 965,24 817,08 2 979,89 4 045,46
Skolos vertybiniai popieriai --- −0,41 2 732,69 215,67 −296,37 −773,86
Paskolos --- 613,41 3 037,98 270,69 3,95 415,31
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) --- 1 867,81 1 477,23 26,69 −496,64 1 546,32
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos --- 3,74 10,91 0,00 584,44 6,85
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai --- 7,58 −131,43 −145,44 −0,01 −127,59
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos --- 306,95 218,49 161,91 1 557,19 842,15
Ne finansų bendrovės 6 617,91 921,60 2 573,95 203,70 681,30 2 237,36
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 607,75 5,64 195,72 86,42 16,76 303,21
Paskolos 901,39 −395,29 1 162,89 32,50 0,00 101,29
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 2 550,33 899,34 1 051,36 −16,90 −818,21 1 434,75
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −8,23 0,00 −8,23 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 2 566,66 411,91 172,21 101,68 1 482,74 398,12
Finansų bendrovės 19 379,97 1 866,10 8 723,37 862,59 3 779,90 4 148,00
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 508,94 0,00 0,00 0,00 0,00 508,94
Grynieji pinigai ir indėliai 16 815,00 720,98 8 165,67 823,86 3 080,17 4 024,32
Skolos vertybiniai popieriai 58,23 −0,02 28,86 0,00 −0,80 30,20
Paskolos 564,24 506,36 489,11 −2,30 3,94 −432,88
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 756,63 474,48 25,69 42,03 102,85 111,57
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 580,50 3,74 4,51 0,00 565,41 6,85
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −125,10 7,58 −5,08 0,00 −0,01 −127,59
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 221,55 152,98 14,61 −1,00 28,34 26,59
Valdžios sektorius 1 894,92 −32,91 1 966,81 156,12 −267,60 72,50
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai −27,95 −0,87 0,00 −2,50 −45,72 21,14
Skolos vertybiniai popieriai 687,21 −4,17 1 960,61 124,21 −286,17 −1 107,27
Paskolos 736,58 −7,99 5,57 −7,90 0,00 746,90
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 19,66 0,00 0,63 0,00 19,03 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 479,42 −19,88 0,00 42,31 45,26 411,73
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 714,43 346,13 1 233,92 128,65 0,00 5,72
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskolos 1 279,85 0,00 1 209,60 70,25 0,00 0,00
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 434,55 346,13 24,30 58,40 0,00 5,72
Likusio pasaulio sektorius 7 942,25 485,89 7 321,99 −4,47 138,84 ---
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 508,94 0,00 508,94 0,00 0,00 ---
Grynieji pinigai ir indėliai 5 808,35 67,63 5 799,56 −4,28 −54,56 ---
Skolos vertybiniai popieriai 524,52 −1,86 547,50 5,04 −26,16 ---
Paskolos 859,28 510,33 170,81 178,14 0,00 ---
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 1 114,44 493,99 400,18 1,55 218,72 ---
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 5,77 0,00 5,77 0,00 0,00 ---
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −263,59 0,00 −118,15 −145,44 0,00 ---
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos −615,47 −584,20 7,37 −39,48 0,84 ---
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29