Lietuvos bankas

Elektroninių pinigų įstaigoms, turinčioms neribotos veiklos licenciją, taikomi minimalaus pradinio nuosavo kapitalo ir nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimo reikalavimai.

Minimalus nuosavas kapitalas – 350 000 Eur.

Nuosavo kapitalo poreikis apskaičiuojamas pagal neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkį. Elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo, skirto elektroniniams pinigams leisti, poreikis turi sudaryti ne mažiau kaip 2 proc. neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkio. Elektroninių pinigų įstaigos nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis už didesnį iš šių dviejų dydžių: apskaičiuotą pagal nustatytą metodą arba pradinį minimalų nuosavą kapitalą. Elektroninių pinigų įstaiga, ketinanti teikti ir mokėjimo paslaugas, nesusijusias su elektroninių pinigų leidimu, minėtoms paslaugoms papildomai pasirenka nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimo metodą A, B arba C, kurie taikomi mokėjimo įstaigoms.

Veiklos apribojimai

Elektroninių pinigų įstaigų, turinčių ribotos veiklos licenciją, įskaitant tarpininkus, už kuriuos jos prisiima visą atsakomybę, per pastaruosius 6 mėn. neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis neturi viršyti 900 000 Eur per mėn. Jei įstaiga teikia mokėjimo paslaugas, nesusijusias su elektroninių pinigų leidimu, per pastaruosius 12 mėn. įvykdytų mokėjimo operacijų, nesusijusių su elektroninių pinigų leidimu, sumos vidurkis neturi viršyti 3 000 000 Eur per mėn. Elektroninių pinigų įstaigoms, turinčioms ribotos veiklos licenciją, nuosavo kapitalo reikalavimai netaikomi, tokia licencija galioja tik Lietuvos Respublikoje ir suteikia teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti LR mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1–6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.

Klientų lėšų apsaugos reikalavimai

Elektroninių pinigų įstaiga, kuri gauna klientų lėšas, privalo jas apsaugoti vienu iš šių būdų:

  • atskirdama nuo savų lėšų ir laikydama atskiroje sąskaitoje, atidarytoje Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje), kitos valstybės narės kredito įstaigoje, Lietuvos banke arba kitos valstybės narės centriniame banke, arba investuodama į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą;
  • apdrausdama šias lėšas draudimo sutartimi arba gaudama dėl jų garantiją ar laidavimo raštą.

Elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios sąskaitos informacijos ir (arba) mokėjimo inicijavimo paslaugą, privalo būti apsidraudusios profesinės civilinės atsakomybės draudimu arba turėti kitą lygiavertę atsakomybės užtikrinimo priemonę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-07