Lietuvos bankas

Prasidėjus COVID-19 krizei, Lietuvos bankas kartu su Eurosistema pradėjo vykdyti specialiąją pandeminę pirkimų programą, pagal kurią Eurosistema iki 2022 m. kovo pabaigos nupirks vertybinių popierių ir į ekonomiką įlies 1 850 mlrd. Eur. Be to, nuo 2015 m. kovo mėn. įgyvendinama išplėstinė turto pirkimo programa. Lietuvos bankas vidaus rinkos Vyriausybės vertybinius popierius (VVP) perka organizuodamas aukcionus, tarptautinės rinkos VVP – dvišaliais sandoriais. Lietuvos bankas, kaip ir visi kiti euro zonos nacionaliniai centriniai bankai ir ECB, laikosi vienodų vertybinių popierių pirkimo programų rezultatų skelbimo principų. Pinigų politikos tikslais Lietuvos banko įsigytų (laikomų) vertybinių popierių vertė kas mėnesį pateikiama Lietuvos banko balanse, kurį rasite ECB interneto svetainėje (anglų k.). Eurosistema pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą (angl. public sector purchase programme, VSPP) nupirktų vertybinių popierių bendrą vertę skelbia kas savaitę, o kas mėnesį – pirkimų rezultatus (bendras sumas ir vidutines trukmes) pagal šalį.

 

Vidaus rinkoje išleistų VVP pirkimai

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-09-23

Nuo 2020 m. pradžios vidaus rinkoje nupirkti VVP (besikaupianti suma)

 

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-09-23

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-16