Lietuvos bankas

Lietuvos bankui teikiamos periodinės informacijos kalendorius:

Informacija Draudikams dėl Mokumas II ataskaitų.

Atsižvelgdami į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos rekomendacijas, draudikai gali vėliau pateikti Lietuvos bankui ir paskelbti viešai 2019 m. metines ir 2020 m. I ketv. Mokumas II ataskaitas.

Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. 2020 I ketv.
LB teikiamos QRT ir RSR
Pagal LBV nutarimą

iki 2020-04-07

iki 2020-05-04

Pagal EDPPĮ rekomendacijas 
Dalis QRT

iki 2020-04-21 iki 2020-05-12
Pagal EDPPĮ rekomendacijas 
Visos QRT ir RSR
iki 2020-06-02 iki 2020-06-02
Viešai skelbiamos QRT ir SFCR
Pagal LBV nutarimą iki 2020-04-07  
Pagal EDPPĮ rekomendacijas 
Dalis QRT ir
informacija apie COVID-19 poveikį
iki 2020-04-21  
Pagal EDPPĮ rekomendacijas 
Visos QRT ir SFCR
iki 2020-06-02  

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-26