Lietuvos bankas

Kviečiame naudotis funkcionalesniu Ataskaitų teikimo kalendoriumi.
Norėdami užsiprenumeruoti ir gauti priminimą el. paštu, spustelkite prenumeratos nuorodą „Priminimas apie ataskaitos pateikimą“. Priminimas siunčiamas kitą dieną pasibaigus pasirinktos ataskaitos ataskaitiniam laikotarpiui. Pavyzdžiui, priminimas apie ketvirtinės ataskaitos teikimą bus siunčiamas pasibaigus ketvirčiui, t. y. pirmą naujo ketvirčio dieną. 

Lietuvos bankui teikiamos periodinės informacijos kalendorius:

Informacija Draudikams dėl Mokumas II ataskaitų.

Atsižvelgdami į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos rekomendacijas, draudikai gali vėliau pateikti Lietuvos bankui ir paskelbti viešai 2019 m. metines ir 2020 m. I ketv. Mokumas II ataskaitas.

Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. 2020 I ketv.
LB teikiamos QRT ir RSR
Pagal LBV nutarimą

iki 2020-04-07

iki 2020-05-04

Pagal EDPPĮ rekomendacijas 
Dalis QRT

iki 2020-04-21 iki 2020-05-12
Pagal EDPPĮ rekomendacijas 
Visos QRT ir RSR
iki 2020-06-02 iki 2020-06-02
Viešai skelbiamos QRT ir SFCR
Pagal LBV nutarimą iki 2020-04-07  
Pagal EDPPĮ rekomendacijas 
Dalis QRT ir
informacija apie COVID-19 poveikį
iki 2020-04-21  
Pagal EDPPĮ rekomendacijas 
Visos QRT ir SFCR
iki 2020-06-02  

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-09