Lietuvos bankas

Centrinės valdžios finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
IŠ VISO 10 394,80 13 898,45 15 248,11 13 899,34 13 204,32 13 796,05 15 191,95 14 884,85 13 393,95
Grynieji pinigai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pervedamieji indėliai 1 090,64 4 408,66 6 092,97 4 232,29 3 737,29 4 470,99 6 042,29 4 288,33 3 462,05
Centrinis bankas 831,76 3 537,60 5 049,74 2 728,86 2 287,54 3 967,44 5 524,42 4 127,84 3 278,46
Kitos pinigų finansų įstaigos 108,88 671,06 843,23 1 375,93 1 356,34 398,09 399,35 35,87 17,07
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 150,00 200,00 200,00 127,50 93,41 105,46 118,52 124,62 166,52
Kiti indėliai 320,07 413,39 459,86 243,09 83,02 70,34 68,76 64,52 175,03
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 312,77 407,59 453,16 237,30 74,73 64,45 61,86 62,62 170,23
Centrinė valdžia 2,50 1,00 1,00 2,49 2,49 2,49 2,50 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 4,80 4,80 5,70 3,30 5,80 3,40 4,40 1,90 4,80
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 238,36 247,57 260,73 283,70 275,96 341,27 368,60 488,87 553,89
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 3,06 1,25 17,04 44,38 89,01 89,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 236,77 245,96 258,73 278,64 272,70 320,92 320,91 392,85 414,15
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,59 1,61 2,00 2,00 2,01 3,31 3,31 7,01 50,73
Trumpalaikės paskolos 0,00 32,14 39,88 90,06 71,44 3,08 3,10 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 32,14 39,88 90,06 71,44 3,08 3,10 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 867,56 889,96 901,02 1 083,28 1 120,97 1 120,40 1 147,40 1 444,03 1 393,12
Ne finansų bendrovės 62,28 72,82 84,60 86,27 98,68 109,23 114,09 118,77 87,54
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 1,44 1,44 2,08 2,08
Kitos finansų įstaigos 44,61 4,38 4,38 4,38 4,37 4,37 4,37 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 74,00 88,19 108,32 145,51 151,67 166,85 191,92 192,10
Vietos valdžia 26,19 26,26 25,89 25,47 24,64 24,66 24,23 23,92 23,10
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,14 0,14 0,14 0,14
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 98,87 120,17 144,48 164,79 178,91 196,19 222,37 235,04 239,00
Likusio pasaulio sektorius 635,61 592,33 553,47 694,02 667,86 632,70 613,91 872,16 849,16
Biržinės akcijos 86,01 101,73 89,92 1 179,37 1 192,12 1 219,90 1 192,95 1 224,65 1 107,86
Ne finansų bendrovės 86,01 101,73 89,92 1 179,37 1 192,12 1 219,90 1 192,95 1 224,65 1 107,86
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nebiržinės akcijos 2 863,86 2 905,07 2 846,62 1 542,19 1 544,22 1 530,93 1 554,77 1 561,14 1 582,54
Ne finansų bendrovės 2 835,16 2 874,97 2 816,32 1 505,94 1 525,24 1 511,65 1 516,55 1 522,93 1 544,16
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 15,51 15,70 15,76 18,72 18,98 19,28 38,22 38,21 38,38
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 13,19 14,40 14,54 17,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos nuosavybės priemonės 2 583,13 2 610,25 2 617,46 2 624,25 2 702,05 2 745,07 2 828,08 2 964,32 2 849,75
Ne finansų bendrovės 942,40 896,34 922,41 950,14 970,57 975,08 984,13 994,36 997,14
Centrinis bankas 1 275,19 1 348,35 1 327,78 1 306,82 1 364,18 1 401,12 1 475,07 1 601,07 1 483,70
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 15,99 16,01 16,02 16,04 16,05 16,07 16,08 16,09 16,11
Likusio pasaulio sektorius 349,55 349,55 351,25 351,25 351,25 352,80 352,80 352,80 352,80
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 2,61 3,26 3,75 7,63 9,99 11,50 15,11 26,60 33,99
Investiciniai fondai 2,61 3,26 3,75 7,63 9,99 11,50 15,11 26,60 33,99
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1,62 1,62 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,47
Draudimo bendrovės 1,62 1,62 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,47
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 270,57 230,93 115,77 120,33 136,59 122,82 147,76 187,38 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 270,57 230,93 115,77 120,33 136,59 122,82 147,76 187,38 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,99 0,71 1,36 0,48 1,20 0,85 1,10 41,40 41,40
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 40,60
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,99 0,71 1,36 0,48 1,20 0,85 1,10 0,80 0,80
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 2 069,38 2 053,16 1 816,81 2 490,71 2 327,51 2 156,94 1 820,07 2 591,65 2 192,85
Ne finansų bendrovės 454,02 865,18 871,46 1 034,71 932,57 1 043,31 912,30 1 104,04 1 106,16
Kitos pinigų finansų įstaigos 26,50 18,50 7,29 7,88 7,85 7,28 3,76 5,80 5,80
Kitos finansų įstaigos 11,29 9,16 9,68 11,50 12,29 10,22 11,03 12,89 10,78
Draudimo bendrovės 1,46 0,87 0,96 1,15 1,77 1,64 2,85 1,12 1,12
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 108,90 121,80 119,80 117,30 127,90 137,30 134,70 122,80 122,80
Socialinės apsaugos fondai 46,61 52,65 60,02 56,66 57,03 57,20 63,14 64,90 64,90
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 198,30 176,10 207,20 108,70 288,20 269,90 265,50 167,10 167,10
Likusio pasaulio sektorius 1 222,30 808,90 540,40 1 152,80 899,90 630,10 426,80 1 113,00 714,20
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04