Lietuvos bankas

Centrinės valdžios finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
IŠ VISO 14 155,72 9 270,74 9 556,60 9 945,48 9 448,79 10 036,23 11 811,18 12 340,63 12 228,41
Grynieji pinigai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pervedamieji indėliai 2 242,51 1 413,64 2 002,77 2 165,90 1 258,69 1 723,09 3 293,43 3 612,52 2 312,77
Centrinis bankas 1 841,02 1 076,37 1 651,72 1 860,88 893,35 1 390,05 3 195,06 3 458,35 2 019,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 401,49 337,27 351,05 305,02 365,34 333,04 98,37 154,17 293,42
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiti indėliai 303,19 303,74 263,51 290,06 191,91 359,80 371,05 370,67 361,57
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 298,20 298,85 258,86 285,40 187,25 355,80 368,55 368,17 359,07
Centrinė valdžia 4,99 4,89 4,65 4,66 4,66 4,00 2,50 2,50 2,50
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 127,81 148,45 162,97 165,24 181,99 197,74 223,47 227,59 239,61
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 126,30 147,95 162,47 164,75 181,50 197,25 222,98 227,11 238,01
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 1,60
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 1,10 0,90 0,00 0,00 4,34 4,04 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 1,10 0,90 0,00 0,00 4,34 4,04 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 4 084,56 382,38 417,30 428,96 604,00 593,79 591,94 573,24 895,19
Ne finansų bendrovės 63,18 49,30 49,66 51,08 50,95 51,29 51,44 52,61 55,27
Kitos finansų įstaigos 7,70 7,70 26,41 26,48 26,54 25,61 24,42 24,49 24,55
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 30,88 29,50 29,67 29,10 28,73 26,94 27,05 26,66 27,04
Socialinės apsaugos fondai 3 685,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 62,39 62,42 64,70 68,86 75,55 79,63 83,79 90,89 104,79
Likusio pasaulio sektorius 235,06 233,46 246,86 253,44 422,23 410,32 405,24 378,59 683,54
Biržinės akcijos 139,87 150,32 142,07 129,40 112,88 113,16 102,55 104,76 99,80
Ne finansų bendrovės 139,87 150,32 142,07 129,40 112,88 113,16 102,55 104,76 99,80
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nebiržinės akcijos 3 035,29 3 100,17 2 968,32 3 017,49 2 810,84 2 835,23 2 827,55 2 826,38 2 823,14
Ne finansų bendrovės 3 021,19 3 085,31 2 953,03 3 001,67 2 785,64 2 809,75 2 799,53 2 798,25 2 794,62
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 6,62 6,64 6,64 6,64 15,64 15,23 15,03 15,14 15,33
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 7,48 8,22 8,65 9,18 9,56 10,25 12,99 12,99 13,19
Kitos nuosavybės priemonės 2 018,80 2 110,57 2 175,48 2 191,81 2 254,27 2 469,27 2 469,01 2 600,50 2 602,55
Ne finansų bendrovės 1 048,96 1 041,43 1 038,46 1 057,41 1 060,37 1 062,84 1 030,81 1 046,21 1 060,37
Centrinis bankas 735,41 769,30 837,17 834,54 894,03 1 041,15 1 072,90 1 188,98 1 176,85
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 15,88 15,89 15,90 15,91 15,92 15,93 15,95 15,96 15,98
Likusio pasaulio sektorius 218,55 283,95 283,95 283,95 283,95 349,35 349,35 349,35 349,35
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10 0,70 1,35 1,81
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10 0,70 1,35 1,81
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1,71 1,85 1,85 1,85 1,85 1,51 1,51 1,51 1,51
Draudimo bendrovės 1,71 1,85 1,85 1,85 1,85 1,51 1,51 1,51 1,51
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 46,23 19,29 138,20 156,75 264,43 371,65 376,31 534,47 468,89
Kitos pinigų finansų įstaigos 36,12 19,29 46,79 41,17 53,86 63,65 61,85 77,84 71,48
Likusio pasaulio sektorius 10,11 0,00 91,41 115,58 210,57 308,00 314,46 456,63 397,41
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,32 1,21 1,14 1,76 1,52 1,81 1,47 1,97 0,96
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,32 1,21 1,14 1,76 1,52 1,81 1,47 1,97 0,96
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 2 154,43 1 639,12 1 281,89 1 395,36 1 766,33 1 369,08 1 547,85 1 481,63 2 420,61
Ne finansų bendrovės 646,15 521,92 636,24 561,13 632,54 497,30 588,52 531,25 725,61
Kitos pinigų finansų įstaigos 22,10 8,40 7,93 0,00 19,63 18,78 6,77 0,07 27,86
Kitos finansų įstaigos 5,62 7,89 5,92 6,73 8,20 8,41 6,10 6,72 7,57
Draudimo bendrovės 0,97 2,01 1,41 2,01 2,06 3,09 1,46 1,78 1,27
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 40,40 47,80 52,50 60,40 64,60 76,80 90,90 97,50 98,30
Socialinės apsaugos fondai 25,19 25,19 25,19 25,19 44,39 42,00 44,20 47,60 56,31
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 11,80 11,80 11,80 11,80 9,10 9,10 9,10 9,10 6,60
Likusio pasaulio sektorius 1 402,20 1 014,10 540,90 728,10 985,80 713,60 800,80 787,60 1 497,10
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-24