Lietuvos bankas

Centrinės valdžios finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
IŠ VISO 13 288,99 14 796,31 14 366,93 14 722,80 9 850,33 10 052,64 10 420,59 9 987,46 10 384,27
Grynieji pinigai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pervedamieji indėliai 2 141,57 3 616,07 3 230,45 2 720,61 1 893,64 2 490,63 2 657,01 1 752,88 2 218,87
Centrinis bankas 1 406,61 3 002,66 2 523,12 1 931,11 1 168,36 1 748,07 1 960,48 996,75 1 494,56
Kitos pinigų finansų įstaigos 734,96 613,41 707,33 789,50 725,28 742,56 696,53 756,13 724,31
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiti indėliai 315,13 361,76 414,19 312,09 312,64 272,41 298,96 200,81 368,70
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 309,97 356,60 409,03 307,10 307,75 267,76 294,30 196,15 364,70
Centrinė valdžia 5,16 5,16 5,16 4,99 4,89 4,65 4,66 4,66 4,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 157,82 151,11 125,50 127,81 148,45 162,97 165,24 181,99 202,74
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 156,29 149,58 123,98 126,30 147,95 162,47 164,75 181,50 202,25
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 1,53 1,53 1,52 1,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,10 0,90 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,10 0,90 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 3 719,43 3 736,54 3 631,33 3 840,60 140,02 161,54 166,62 172,87 174,57
Ne finansų bendrovės 56,59 52,07 52,14 54,28 40,40 40,76 42,18 42,05 42,39
Kitos finansų įstaigos 8,70 8,70 8,70 7,70 7,70 26,41 26,48 26,54 25,61
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 62,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 31,75 31,83 31,13 30,88 29,50 29,67 29,10 28,73 26,94
Socialinės apsaugos fondai 3 493,98 3 580,09 3 476,39 3 685,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 66,15 63,85 62,97 62,39 62,42 64,70 68,86 75,55 79,63
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biržinės akcijos 123,91 126,39 140,42 139,87 150,32 142,07 129,40 112,88 113,16
Ne finansų bendrovės 123,91 126,39 140,42 139,87 150,32 142,07 129,40 112,88 113,16
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nebiržinės akcijos 3 212,56 3 125,40 3 176,53 3 138,00 3 203,37 3 071,53 3 120,69 3 061,41 2 982,59
Ne finansų bendrovės 3 201,30 3 113,51 3 164,02 3 123,90 3 188,51 3 056,24 3 104,87 3 036,21 2 957,11
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 6,62 6,62 6,62 6,62 6,64 6,64 6,64 15,64 15,23
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 4,64 5,27 5,89 7,48 8,22 8,65 9,18 9,56 10,25
Kitos nuosavybės priemonės 1 933,87 1 921,31 1 914,65 2 027,63 2 119,40 2 184,31 2 200,63 2 267,80 2 473,98
Ne finansų bendrovės 902,58 907,30 923,68 1 057,79 1 050,25 1 047,29 1 066,23 1 073,90 1 067,55
Centrinis bankas 796,89 779,60 756,54 735,41 769,30 837,17 834,54 894,03 1 041,15
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 15,85 15,86 15,87 15,88 15,89 15,90 15,91 15,92 15,93
Likusio pasaulio sektorius 218,55 218,55 218,55 218,55 283,95 283,95 283,95 283,95 349,35
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1,71 1,71 1,71 1,71 1,85 1,85 1,85 1,85 1,51
Draudimo bendrovės 1,71 1,71 1,71 1,71 1,85 1,85 1,85 1,85 1,51
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 78,91 57,27 40,98 36,12 19,29 46,79 41,17 53,86 63,65
Kitos pinigų finansų įstaigos 78,91 57,27 40,98 36,12 19,29 46,79 41,17 53,86 63,65
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 107,15 149,58 133,14 236,12 234,41 247,74 254,94 423,49 411,88
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 107,15 149,58 133,14 236,12 234,41 247,74 254,94 423,49 411,88
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 496,93 1 548,77 1 558,04 2 142,25 1 626,94 1 269,71 1 383,18 1 757,54 1 372,52
Ne finansų bendrovės 509,53 565,47 523,70 646,97 522,74 637,06 561,95 637,23 500,74
Kitos pinigų finansų įstaigos 9,66 6,45 1,02 22,10 8,40 7,93 0,00 19,63 18,78
Kitos finansų įstaigos 6,31 3,51 4,68 5,62 7,89 5,92 6,73 7,72 8,41
Draudimo bendrovės 0,43 0,44 0,54 0,97 2,01 1,41 2,01 2,06 3,09
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 9,40 17,10 16,80 27,40 34,80 39,50 47,40 51,60 76,80
Socialinės apsaugos fondai 23,00 23,00 23,00 25,19 25,19 25,19 25,19 44,39 42,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 13,50 13,50 13,50 11,80 11,80 11,80 11,80 9,10 9,10
Likusio pasaulio sektorius 925,10 919,30 974,80 1 402,20 1 014,10 540,90 728,10 985,80 713,60
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-24