Lietuvos bankas

Mokėjimai – tai šalies ekonomikos ir finansų sistemos „kraujotaka“, padedanti gyventojams, įmonėms ir viešajam sektoriui sklandžiai tarpusavyje atsiskaityti. Per metus mokėjimo sistemose įvykdoma šimtai milijonų operacijų, kurių bendra vertė kelis kartus didesnė už šalies BVP. Užtikriname patvarų, veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą: teikiame atsiskaitymų paslaugas bankams ir kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams, prižiūrime mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas. Skatiname mažmeninių mokėjimų, kuriais naudojasi šalies gyventojai ir įmonės, rinkos konkurencingumą ir pažangą. Lietuvos banko valdoma mokėjimo sistema CENTROlink suteikia galimybę atlikti momentinius pervedimus eurais SEPA erdvėje. 

Naudojantis Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis atliktų vietinių mokėjimo negrynaisiais pinigais operacijų skaičius

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai. Pastaba: dėl duomenų konfidencialumo neįtraukti mokėjimai el. pinigais.
Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-22
XLSX

Naudojantis Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis atliktų vietinių mokėjimo negrynaisiais pinigais operacijų vertė

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai. Pastaba: dėl duomenų konfidencialumo neįtraukti mokėjimai el. pinigais.
Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-22
XLSX

Naudojantis Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis atliktų vietinių mokėjimų negrynaisiais pinigais skaičius, tekęs vienam Lietuvos gyventojui

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai. Pastaba: dėl duomenų konfidencialumo neįtraukti mokėjimai el. pinigais.
Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-22
XLSX

Naudojantis Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis atliktos vietinės mokėjimo negrynaisiais pinigais operacijos pagal mokėjimo paslaugas

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai. Pastaba: dėl duomenų konfidencialumo neįtraukti mokėjimai el. pinigais. Kitos mokėjimo paslaugos apima grynaisiais ir negrynaisiais pinigais inicijuojamas pinigų perlaidas.
Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-22
XLSX

Atsiskaitant Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjo išleista mokėjimo kortele išleistos sumos Lietuvoje ir naudojant kortelę pasiimtos grynųjų pinigų sumos Lietuvoje struktūra

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai
Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-22
XLSX

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-12