Lietuvos bankas

Įmonės kodas:
302633413

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
VĮK-019

Kategorija:
LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
M. Valančiaus g. 1A, 03155, Vilnius

Adresas:
M. Valančiaus g. 1A, 03155, Vilnius

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2015-07-20 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktai, 24 straipsnio 4 dalis, 25 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 5 ir 6 dalys, 42 straipsnio 2 dalis, 66 straipsnio 4 dalies 4 punktas, Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-144, 28.3–28.5 papunkčiai ir 31, 33 punktai.

Bauda : 3139 €