Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB001876

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2019-03-05 )

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Žygimanto Liauksmino g. 3A-4, LT-01101, Vilnius

Adresas:
Žygimanto Liauksmino g. 3A-4, LT-01101, Vilnius

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2023-03-07 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13–15 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 4 ir 7 dalys, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui 8, 27, 28, 36, 40, 42, 43 ir 52 punktai bei 51.7 papunktis, Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-261 patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo 10 punktas

Bauda : 40000 €