Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB001933

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2019-12-05 )

www.finci.com

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Mėnulio g. 11-101, LT-04326, Vilnius

Adresas:
Mėnulio g. 11-101, LT-04326, Vilnius

El. paštas:
[email protected] [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2023-06-13 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; 9 straipsnio 15 dalis; 14 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai; 14 straipsnio 2 dalis; 14 straipsnio 4-1 dalis; 14 straipsnio 5 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 70.1 ir 70.2 papunkčiai;

Bauda : 30000 €