Lietuvos bankas

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Upės g. 21-1, LT-08128, Vilnius

Adresas:
Upės g. 21-1, LT-08128, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 221 9091

El. paštas:
[email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2023-09-20 MOKĖJIMO PASLAUGOS Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) PDF
2020-02-19 MOKĖJIMO PASLAUGOS Kita PDF
2019-06-05 KREDITAVIMO PASLAUGOS Pardavimo procesas; Mokesčių taikymas; Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo); Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama; Nelicencijuota veikla PDF
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2023-08-29 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1–4 punktai ir 5 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 51.5 papunktis, 64, 65, 66 punktai.