Lietuvos bankas

Sertifikato galiojimo sustabdymą galima atšaukti pateikiant prašymą sertifikavimo sistemos operatoriui raštu.

Pateikdami prašymą raštu, Jūs turite nurodyti:
   - sertifikato rekvizitus (vardą, pavardę (arba pavadinimą) ir sertifikato registracijos numerį);
   - sertifikato galiojimo sustabdymo priežastį ir ją paneigiančią informaciją.

Įmonės direktorius parašu privalo patvirtinti pateikiamą Prašymą.

Dokumentai gali būti pateikti per kurjerį arba paštu adresu:
Lietuvos bankas
Korporatyvinių paslaugų departamentas
Totorių g. 4
LT-01121 Vilnius

arba šių dokumentų skenuotos kopijos elektroniniu paštu tl.bl@iatakifitres

Prašymo formos pavyzdys (18 KB download icon)

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-30