Lietuvos bankas

Valdymo įmonėms, išskyrus pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančias valdymo įmones, nustatyti šie veiklos riziką ribojantys normatyvai:

  • įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 125 000 Eur;
  • įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150 000 Eur;
  • tikslinių pensijų fondų dalyvių grupių pensijų fondus ir pensijų turto išsaugojimo pensijų fondus turinčios teisę valdyti įmonės ir pradinis, ir įstatinis kapitalas turi būti ne mažesni kaip 300 000 Eur;
  • kapitalo pakankamumo normatyvas >=1.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-30