Lietuvos bankas

Valdymo įmonių Lietuvos bankui teikiamos ataskaitos:

  • Finansinės būklės ataskaita, FA1 forma;
  • Nebalansinė ataskaita, FA2 forma;
  • Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita, FA3 forma;
  • Paslaugų ir komisinių pajamų ataskaita, FA4 forma;
  • Kapitalo pakankamumo ataskaitos;
  • Veiklos ataskaita;
  • Periodinės ataskaitos.

Pastaba: Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančios valdymo įmonės teikia metų veiklos ataskaitas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-29