Lietuvos bankas

Lietuvos banko vertybinių popierių skolinimas pagal turto pirkimo programas

Siekdamas palaikyti obligacijų ir atpirkimo sandorių rinkos likvidumą, Europos Centrinis Bankas (ECB) kartu su kai kuriais Eurosistemos nacionaliniais centriniais bankais skolina pagal Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą (PSPP) ir Specialiąją pandeminę pirkimo programą (PEPP) įsigytus vertybinius popierius. Lietuvos banko pagal šias programas įsigytus vertybinius popierius galima skolintis pasinaudojant agento paslaugomis arba pagal tarptautinio centrinio vertybinių popierių depozitoriumo Euroclear Bank SA/NV (Euroclear) vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi programas: Securities Lending and Borrowing (SLB) programą (dar vadinamą atsiskaitymų neįvykimo prevencijos programa) ir GC Access programą, Lietuvos bankui prieinamą per Securities Lending and Borrowing Extended (SLBe) paslaugą.

Vertybinių popierių skolinimas pasinaudojant agento paslaugomis

Vertybiniai popieriai skolinami sudarant atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorius ir laikantis lėšų neutralumo principo. Lietuvos bankas vertybinius popierius skolina per paskirtą agentą – Deutsche Bank AG – Lietuvos banko nustatytomis sąlygomis. 

Pagrindinės sandorių sąlygos:

  • Kaina – ne mažiau kaip 5 bazinių punktų skirtumas tarp atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorių rinkos palūkanų normų;
  • Trukmė – iki 97 kalendorinių dienų;
  • Įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydis (angl. valuation haircut) – 4 proc. vertybiniams popieriams atpirkimo arba atvirkštinio atpirkimo sandoriuose;
  • Tinkami vertybiniai popieriai atvirkštinio atpirkimo sandoriams – atitinkantys PSPP ir PEPP  tinkamumo reikalavimus ir kurių minimalus reitingas yra A-, o trukmė iki išpirkimo – iki 15 m.;
  • Skolinimosi limitai – ne daugiau kaip 2,5 proc. vienos emisijos vertybinių popierių vienai sandorio šaliai, bet ne daugiau kaip 200 mln. Eur ir ne daugiau kaip 50 mln. Eur vienu sandoriu.

Pagal programą skolintis gali sandorio šalys, pasirašiusios reikiamus dokumentus ir gavusios Lietuvos banko patvirtinimą. Jei norite tapti tinkama sandorio šalimi, prašome kreiptis tiesiogiai į Deutsche Bank AG ([email protected]).

Euroclear vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi programos

Lietuvos bankas dalyvauja tarptautinio centrinio vertybinių popierių depozitoriumo Euroclear vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi programose SLB ir GC Access per SLBe kaip pagal PSPP ir PEPP nupirktų vertybinių popierių skolintojas. Dėl dalyvavimo šiose programose prašome tiesiogiai kreiptis į Euroclear.

Vertybiniai popieriai, skirti skolinimui pasinaudojant agento paslaugomis ir pagal Euroclear vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi programas:

ISIN Išleidėjas Kuponas, proc. Išpirkimo data
XS2168038417  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 0,250 2025-05-06
XS1310032187 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1,250 2025-10-22
XS1130139667 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2,125 2026-10-29
XS1619567677 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 0,950 2027-05-26
XS2547270756 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 4,125 2028-04-25
XS2013677864 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 0,500 2029-06-19
XS2168038847 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 0,750 2030-05-06
XS2487342649 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2,125 2032-06-01
XS2604821228 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 3,875 2033-06-14
XS2765498717 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 3,500 2034-02-13
XS1310032260 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2,125 2035-10-22
XS1619568139 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2,100 2047-05-26
XS2013678086 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1,625 2049-06-19
XS2210006339 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 0,500 2050-07-28
XS2364754411 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 0,750 2051-07-15
EU000A1U9951 Europos stabilumo mechanizmas 0,125 2024-04-22
EU000A1U9894 Europos stabilumo mechanizmas 1,000 2025-09-23
EU000A1U9944 Europos stabilumo mechanizmas 0,500 2026-03-02
EU000A1Z99B9 Europos stabilumo mechanizmas 0,750 2027-03-15
EU000A1Z99F0 Europos stabilumo mechanizmas 0,750 2028-09-05
EU000A1U9969 Europos stabilumo mechanizmas 1,125 2032-05-03
EU000A1Z99D5 Europos stabilumo mechanizmas 1,200 2033-05-23
EU000A1U9928 Europos stabilumo mechanizmas 1,625 2036-11-17
EU000A1U9977 Europos stabilumo mechanizmas 0,875 2042-07-18
EU000A1U9902 Europos stabilumo mechanizmas 1,750 2045-10-20
EU000A1Z99A1 Europos stabilumo mechanizmas 1,800 2046-11-02
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-27