Lietuvos bankas

6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai 

Ikona Pavadinimas Aprašymas
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Pagalba Atidaromas naudotojo vadovas.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Pašalinti Ištrinamas pasirinktas duomenų rinkinys.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Funkcijos Išskleidžiamos visos galimos funkcijos.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Uždaryti Suskleidžiamos visos galimos funkcijos.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Rodiklio metaduomenys Pateikiami rodiklio metaduomenys ir jo kodas.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Redaguoti Atidaromas rodiklio redagavimo langas.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Ištrinti Ištrinamas pasirinktas rodiklis.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Atvaizduoti grafike Pasirinktas rodiklis bus atvaizduotas grafike.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Rodiklio perkėlimas į kairę / dešinę Pasirinktas rodiklis bus perkeltas į kairę ar dešinę pusę.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Įdėti į mano duomenų rinkinį Pasirinktas rodiklis bus įdėtas į duomenų rinkinį.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Linijinis grafikas Pasirinktas rodiklis bus atvaizduotas linijiniame grafike.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Stulpelių grafikas Pasirinktas rodiklis bus atvaizduotas stulpelių grafike.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Erdvinis grafikas Pasirinktas rodiklis bus atvaizduotas erdviniame grafike.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Dubliuoti Sukuriamas naujas duomenų rinkinys jau sukurto duomenų rinkinio pagrindu.
6. Veiksmo mygtukų (ikonų) aprašymai Redaguoti rinkinį Atidaromas duomenų rinkinio redagavimo langas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-13