Lietuvos bankas

Lietuvos bankui vadovauja Valdyba, ji nustato organizacijos struktūrą, tvirtina misiją, viziją, strategines veiklos kryptis ir sprendžia kitus svarbius klausimus. Valdybos pirmininkas organizuoja Lietuvos banko darbą.

Pagrindinėms centrinio banko funkcijoms vykdyti suformuoti ir dirba 9 departamentai – Bankų ir draudimo priežiūros, Finansų rinkos priežiūrosTeisės ir licencijavimoRinkos operacijųRinkos infrastruktūrosFinansinio stabilumo, EkonomikosDuomenų ir statistikosGrynųjų pinigų, jie sudarytos iš jose veikiančių skyrių, departamentus aptarnauja ir kitą įstaigai reikalingą veiklą atlieka dar trys departamentai – Informacinių technologijų, Strategijos ir valdysenos, Korporatyvinių paslaugų taip pat sudaryti iš skyrių, ir du mažesni padaliniai – savarankiški skyriai.

Centrinė banko būstinė yra Vilniaus centre, banko padaliniai įsikūrę Vilniuje, Žirmūnų g., ir Kaune, Maironio g. Organizacijoje dirba apie 600 žmonių.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta, kad Lietuvos bankas nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Jo steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas. Jam Lietuvos bankas atsiskaito apie savo veiklą.

Lietuvos bankas turi teisę steigti skyrius, atstovybes, įstaigas ir įmones bei būti kitų įstaigų ir įmonių akcininku ar dalininku tiek mūsų šalyje, tiek užsienio valstybėse, jei to reikia centrinio banko funkcijoms atlikti. Lietuvos bankas įgyvendina vienintelės visų UAB „Lietuvos monetų kalykla“ akcijų savininkės – Lietuvos Respublikos valstybės – teises ir pareigas ir yra nurodęs valstybės lūkesčius (282.2 KB download icon).

Daugiau
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-26