Lietuvos bankas

Lietuvos bankui vadovauja Valdyba, ji nustato organizacijos struktūrą, tvirtina misiją, viziją, strategines veiklos kryptis ir sprendžia kitus svarbius klausimus. Valdybos pirmininkas organizuoja Lietuvos banko darbą.

Pagrindinėms centrinio banko funkcijoms vykdyti suformuotos ir dirba 3 tarnybos – Bankininkystės, Ekonomikos ir finansinio stabilumo bei Priežiūros, jos sudarytos iš jose veikiančių departamentų, ir 2 departamentai – Grynųjų pinigų ir Rinkos infrastruktūros departamentai, sudaryti iš skyrių. Tarnybas ir departamentus aptarnauja ir kitą įstaigai reikalingą veiklą atlieka dar viena – Organizacijos tarnyba, taip pat sudaryta iš departamentų, ir mažesni padaliniai – savarankiški departamentai su skyriais ir savarankiški skyriai.

Centrinė banko būstinė yra Vilniaus centre, banko padaliniai įsikūrę Vilniuje, Žirmūnų g., ir Kaune, Maironio g. Organizacijoje dirba apie 600 žmonių.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta, kad Lietuvos bankas nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Jo steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas. Jam Lietuvos bankas atsiskaito apie savo veiklą.

Lietuvos bankas turi teisę steigti skyrius, atstovybes, įstaigas ir įmones bei būti kitų įstaigų ir įmonių akcininku ar dalininku tiek mūsų šalyje, tiek užsienio valstybėse, jei to reikia centrinio banko funkcijoms atlikti. Lietuvos bankas įgyvendina vienintelės visų UAB „Lietuvos monetų kalykla“ akcijų savininkės – Lietuvos Respublikos valstybės – teises ir pareigas ir yra nurodęs valstybės lūkesčius (282.2 KB download icon).

Daugiau
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-02