Lietuvos bankas
Pavadinimas Dokumentas Taikymo sritis Kam aktualu
Draudimo įmonių su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo ir tvarumo veiksnių, rizikos bei prioritetų įtraukimo į produktų priežiūros ir valdymo reikalavimus apžvalga (501.4 KB download icon) Apžvalga Informacijos atskleidimas Draudikams
Kredito įstaigų ir draudimo įmonių su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo apžvalga (568.3 KB download icon) Apžvalga Informacijos atskleidimas Kredito įstaigoms, draudikams
Rekomendacijos Informacijos atskleidimas Finansų rinkos dalyviams
Klimato kaitos scenarijų analizė pagal jurisdikcijas (angl. Climate Scenario Analysis by Jurisdictions) Ataskaita Klimato kaitos rizikos testavimas  Priežiūros ir finansų institucijoms
Europos priežiūros institucijų ataskaita apie savanorišką neigiamo poveikio pagal SFDR atskleidimo mastą (angl. Joint ESAs’ Report on the extent of voluntary disclosure of principal adverse impact under the SFDR) Ataskaita Informacijos atskleidimas Priežiūros ir finansų institucijoms
Su klimatu susiję rizikos veiksniai ir jų perdavimo kanalai (angl. Climate-related risk drivers and their transmission channels) Metodika Klimato kaitos rizikos valdymas Priežiūros ir finansų institucijoms
Su klimato kaita susijusios finansinės rizikos – matavimo metodikos (angl. Climate-related financial risks - measurement methodologies) Metodika Klimato kaitos rizikos valdymas Priežiūros ir finansų institucijoms
Dažniausiai užduodami klausimai dėl su klimato kaita susijusių finansinių rizikų (angl. Frequently asked questions on climate-related financial risks) Klausimai - atsakymai Klimato kaitos rizikos valdymas Priežiūros ir finansų institucijoms
Su klimatu susijusių finansinių rizikų efektyvaus valdymo ir priežiūros principai (angl. Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks) Metodika Klimato kaitos rizikos valdymas Kredito įstaigoms
ECB ataskaita apie įstaigų informacijos, susijusios su klimato ir aplinkos rizika, atskleidimą (angl. ECB report on institutions’ climate-related and environmental risk disclosures) Ataskaita Su klimato kaitos ir aplinkos veiksniais susijęs informacijos atskleidimas Kredito įstaigoms
Klimato ir aplinkosaugos rizikos valdymas bankų sektoriuje (angl. The state of climate and environmental risk management in the banking sector) Ataskaita Klimato kaitos rizikos valdymas Kredito įstaigoms
Įstaigų atskleidžiamos informacijos apie su klimatu ir aplinka susijusią riziką priežiūros vertinimas (angl. Supervisory assessment of institutions’ climate related and environmental risks disclosures) Ataskaita Informacijos atskleidimas Kredito įstaigoms
Klimato kaitos ir aplinkos rizikos valdymo geroji praktika (angl. Good practices for climate related and environmental risk management) Ataskaita Klimato kaitos rizikos valdymas Kredito įstaigoms
ECB ataskaita apie gerąsias klimato kaitos rizikos testavimo praktikas (angl. ECB report on good practices for climate stress testing) Ataskaita Klimato kaitos rizikos testavimas  Kredito įstaigoms

Draudimo įmonių tvarumo rizikos valdymo praktikos analizė. Lietuvos bankas, 2022

Analizė - Draudikams

EBI ataskaita dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių ESG rizikų valdymo ir priežiūros  (angl. EBA report on Management and Supervision of ESG Risks for Credit Institutions and Investment Firms EBA/REP/2021/18)

Ataskaita ESG rizikų apibrėžimai, vertinimo metodai, būsimos EBI gairės Kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms

EDPPI ataskaita dėl ne gyvybės draudimo sąlygų nustatymo ir kainodaros, atsižvelgiant į klimato kaitą (angl. EIOPA Report on non-life underwriting and pricing in light of climate change)

Ataskaita Klimato kaitos vertinimas ne gyvybės draudime Ne gyvybės draudimo įmonėms

EDPPI metodinis dokumentas dėl galimo klimato kaitos įtraukimo į Nat Cat standartinę formulę (angl. EIOPA Methodological paper on potential inclusion of climate change in the Nat Cat standard formula)

Metodinis dokumentas Klimato kaitos vertinimas ne gyvybės draudime Ne gyvybės draudimo įmonėms

EDPPI nuomonė dėl klimato kaitos rizikos scenarijų įtraukimo į ORSA priežiūros (angl. EIOPA Opinion on the supervision of the use of climate change risk scenarios in ORSA)

Nuomonė Klimato kaitos rizikų integravimo į ORSA priežiūra Priežiūros institucijoms,  draudimo įmonėms
Žalesnės finansų sistemos kūrimo tinklo (angl. Network for Greening the Financial System, NGFS) parengti klimato kaitos scenarijai rizikos testavimui Metodika Klimato kaitos rizikos testavimas  Priežiūros ir finansų institucijoms
ECB 2022 m. klimato kaitos rizikos testavimo metodika Metodinis dokumentas Klimato kaitos rizikos testavimas Priežiūros ir finansų institucijoms
Tvarūs investiciniai produktai Lietuvoje: rinkos dalyvių apklausa (129.6 KB download icon) Apklausa - Finansų rinkos dalyviams
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-26