Lietuvos bankas

Siekdami mažesnės nei 2 proc., bet artimos šiai ribai infliacijos, kartu su kitais Eurosistemos nacionaliniais centriniais bankais vykdome išplėstinę turto pirkimo programą.

Išplėstinę turto pirkimo programą sudaro:

  • trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa;
  • turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa;
  • viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa;
  • bendrovių sektoriaus obligacijų pirkimo programa.

Nuo 2018 m. spalio mėn. pagal išplėstinę turto pirkimo programą Eurosistema kas mėnesį perka vertybinių popierių už maždaug 15 mlrd. Eur.

Lietuvos bankas dalyvauja viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programoje. Kaip šios programos dalyviai perkame Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ir Europos viršvalstybinių institucijų obligacijas, kurios yra išleistos eurais ir kurių trukmė pirkimo metu yra nuo 1 iki 30 m.

Nacionaliniams centriniams bankams tenkanti nupirkti dalis apskaičiuojama pagal įnašą į Europos Centrinio Banko (ECB) kapitalą. Nuo 2018 m. sausio mėn. Lietuvos bankas vertybinių popierių per mėnesį vidutiniškai perka už 100 mln. Eur. Pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą Lietuvos banko įsigytų (laikomų) vertybinių popierių vertė kas mėnesį pateikiama Lietuvos banko balanse, kurį rasite ECB statistinių duomenų saugykloje (anglų k.)

Lietuvos bankas, kaip ir visi kiti euro zonos nacionaliniai centriniai bankai ir ECB, laikosi vienodų viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programos rezultatų skelbimo principų. Eurosistema nupirktų vertybinių popierių bendrą vertę skelbia kas savaitę, o kas mėnesį – pirkimų rezultatus (bendras sumas ir vidutines trukmes) pagal šalį.

Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programos aukcionai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą perkame aukciono būdu, kartais naudojame ir dvišalius sandorius. Šiai iniciatyvai pritarė ECB valdančioji taryba, įvertinusi 2015 m. spalio–gruodžio mėn. Lietuvos banko, taip pat Prancūzijos ir Nyderlandų centrinių bankų vykdytų bandomųjų aukcionų rezultatus.

Lietuvos banko vykdomuose aukcionuose gali dalyvauti Lietuvos banko pinigų politikos operacijų sandorio šalys, aukcionai yra vykdomi vieną kartą per savaitę – įprastai ketvirtadieniais. Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programos aukcionų rezultatus skelbiame Lietuvos banko interneto svetainėje (164 KB ).

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-13