Lietuvos bankas

Tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis (TITRO) kredito įstaigos gali pasiskolinti iš Lietuvos banko ar kitų Eurosistemos centrinių bankų ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui.

Trečiosios serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO III)

2019 m. kovo 7 d. (su 2019 m. rugsėjo 12 d., 2020 m. kovo 12 d. ir balandžio 30 d. pakeitimais) Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba siekdama išsaugoti palankias bankų skolinimo sąlygas ir užtikrinti sklandų pinigų politikos poveikio perdavimą, nusprendė pradėti vykdyti  7 naujas TITRO III operacijas, kurių trukmė 3 m. Šios operacijos bus vykdomos kas ketvirtį nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. 

Galima mažiausia palūkanų norma gali būti 50 bazinių punktų mažesnė už vidutinę indėlių palūkanų normą (DFR), o operacijos didžiausia galima palūkanų norma - vidutinė pagrindinių refinansavimo operacijų (MRO) palūkanų norma. 

Konkreti taikytina palūkanų norma priklausys nuo dalyvio grynojo skolinimo rezultatų operacijos galiojimo metu. Plačiau ECB pranešime (anglų k.)

Antrosios serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO II)

2016 m. kovo 10 d. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė ir toliau skatinti paskolų namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms augimą ir įvykdyti keturias naujas TITRO II, kurių trukmė 4 m. Šios operacijos vykdomos kas ketvirtį nuo 2016 m. birželio mėn.

Palūkanų norma, taikytina dalyvio pasiskolintoms sumoms, bus apskaičiuota lėšų grąžinimo metu ir priklausys nuo dalyvio skolinimo rezultatų. Ji gali svyruoti nuo pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos iki indėlių galimybės palūkanų normos.

Praėjus dvejiems metams nuo kiekvienos TITRO II dalyviai galės savanoriškai grąžinti visą ar dalį pasiskolintos sumos. Privalomo išankstinio grąžinimo sąlyga šioms operacijoms netaikoma.

Naudinga informacija

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-21