Lietuvos bankas

Tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis (TITRO) kredito įstaigos gali pasiskolinti iš Lietuvos banko ar kitų Eurosistemos centrinių bankų ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui.

Trečiosios serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO III)

2019 m. kovo 7 d. (su rugsėjo 12 d. pakeitimais) Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba siekdama išsaugoti palankias bankų skolinimo sąlygas ir užtikrinti sklandų pinigų politikos poveikio perdavimą, nusprendė pradėti vykdyti 7 naujas TITRO III operacijas, kurių trukmė 3 m. Šios operacijos bus vykdomos kas ketvirtį nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. Operacijos didžiausia galima palūkanų norma - vidutinė pagrindinių refinansavimo palūkanų norma operacijos galiojimo metu. Konkreti taikytina palūkanų norma priklausys nuo dalyvio grynojo skolinimo rezultatų. Galima mažiausia palūkanų norma gali siekti vidutinę indėlių palūkanų normą operacijos galiojimo metu. 

Praėjus dvejiems metams nuo kiekvienos operacijos dalyviai galės savanoriškai grąžinti visą ar dalį pasiskolintos sumos.

Antrosios serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO II)

2016 m. kovo 10 d. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė ir toliau skatinti paskolų namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms augimą ir įvykdyti keturias naujas TITRO II, kurių trukmė 4 m. Šios operacijos vykdomos kas ketvirtį nuo 2016 m. birželio mėn.

Palūkanų norma, taikytina dalyvio pasiskolintoms sumoms, bus apskaičiuota lėšų grąžinimo metu ir priklausys nuo dalyvio skolinimo rezultatų. Ji gali svyruoti nuo pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos iki indėlių galimybės palūkanų normos.

Praėjus dvejiems metams nuo kiekvienos TITRO IIdalyviai galės savanoriškai grąžinti visą ar dalį pasiskolintos sumos. Privalomo išankstinio grąžinimo sąlyga šioms operacijoms netaikoma.

Pirmosios serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO I)

2014 m. birželio 5 d. ECB valdančioji taryba nusprendė dvejus metus vykdyti tikslines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas, jų trukmė 4 m. Vykdydama šias operacijas, Eurosistema siekia paskatinti bankų skolinimą namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms.

Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai vykdė ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas nuo 2014 m. rugsėjo iki 2016 m. birželio mėn.

Naudinga informacija

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-16