Lietuvos bankas

Tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis (TITRO) kredito įstaigos gali pasiskolinti iš Lietuvos banko ar kitų Eurosistemos centrinių bankų ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui.

Trečiosios serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO III)

2020 m. gruodžio 10 d. Europos centrinis bankas (ECB) 2021 m. birželio - gruodžio mėn. nusprendė paskelbti tris papildomas TITRO III operacijas. Plačiau ECB pranešime (anglų k.).

2019 m. kovo 7 d. (su 2019 m. rugsėjo 12 d., 2020 m. kovo 12 d. ir balandžio 30 d. pakeitimais) ECB valdančioji taryba siekdama išsaugoti palankias bankų skolinimo sąlygas ir užtikrinti sklandų pinigų politikos poveikio perdavimą, nusprendė pradėti vykdyti  7 naujas TITRO III operacijas, kurių trukmė 3 m. Šios operacijos bus vykdomos kas ketvirtį nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. 

Galima mažiausia palūkanų norma gali būti 50 bazinių punktų mažesnė už vidutinę indėlių palūkanų normą (DFR), o operacijos didžiausia galima palūkanų norma - vidutinė pagrindinių refinansavimo operacijų (MRO) palūkanų norma. 

Konkreti taikytina palūkanų norma priklausys nuo dalyvio grynojo skolinimo rezultatų operacijos galiojimo metu. Plačiau ECB pranešime (anglų k.). 

Naudinga informacija

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-25