Lietuvos bankas

Tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis (TITRO) kredito įstaigos gali pasiskolinti iš Lietuvos banko ar kitų Eurosistemos centrinių bankų ilgesniam negu vienerių metų laikotarpiui.

Trečios serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO III)

2019 m. kovo 7 d. (su rugsėjo 12 d. pakeitimais) Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba siekdama išsaugoti palankias bankų skolinimo sąlygas ir užtikrinti sklandų pinigų politikos poveikio perdavimą, nusprendė pradėti vykdyti 7 naujas TITRO III operacijas, kurių trukmė 3 m. Šios operacijos bus vykdomos kas ketvirtį nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. Operacijos didžiausia galima palūkanų norma - vidutinė pagrindinių refinansavimo palūkanų norma operacijos galiojimo metu. Konkreti taikytina palūkanų norma priklausys nuo dalyvio grynojo skolinimo rezultatų. Galima mažiausia palūkanų norma gali siekti vidutinę indėlių palūkanų normą operacijos galiojimo metu. 

Praėjus 2 metams nuo kiekvienos operacijos dalyviai galės savanoriškai grąžinti visą ar dalį pasiskolintos sumos.

Antrosios serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO II)

2016 m. kovo 10 d. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė ir toliau skatinti paskolų namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms augimą ir įvykdyti 4 naujas antrosios serijos tikslines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas, kurių trukmė 4 m. Šios operacijos vykdomos kas ketvirtį nuo 2016 m. birželio mėn.

Palūkanų norma, taikytina dalyvio pasiskolintoms sumoms, bus apskaičiuota lėšų grąžinimo metu ir priklausys nuo dalyvio skolinimo rezultatų. Ji gali svyruoti nuo pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos iki indėlių galimybės palūkanų normos.

Praėjus 2 m. nuo kiekvienos antros serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos dalyviai galės savanoriškai grąžinti visą ar dalį pasiskolintos sumos. Privalomo išankstinio grąžinimo sąlyga šioms operacijoms netaikoma.

Pirmosios serijos tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO I)

2014 m. birželio 5 d. ECB valdančioji taryba nusprendė 2 m. laikotarpiu vykdyti tikslines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas, jų trukmė 4 m. Vykdydama šias operacijas, Eurosistema siekia paskatinti bankų skolinimą namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms.

Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai vykdė ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas nuo 2014 m. rugsėjo iki 2016 m. birželio mėn.

Naudinga informacija

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-07