Lietuvos bankas

Pagrindinis teisės aktas, kuriuo vadovaujamasi užtikrinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, kuriame nustatytos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės, atsakingų institucijų ir įpareigotų subjektų pareigos ir atsakomybė kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Vadovaudamasi šiuo įstatymu, Lietuvos banko valdyba patvirtino išsamius nurodymus finansų rinkos dalyviams dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo: kaip valdyti rizikas, susijusias su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, kaip pažinti klientą, kaip nustatyti naudos gavėjo tapatybę, kaip apie įtartinas operacijas pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) ir pan. 

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagrindas tarptautiniu mastu yra Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijos. Dar 1990-aisiais FATF paskelbė 40 rekomendacijų, skirtų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu. Rekomendacijos, papildytos 1996, 2001, 2003 ir 2012 m., tapo visuotinai pripažintais standartais, kurių turėtų laikytis kiekviena valstybė. FATF paskelbus pirmosios redakcijos rekomendacijas, Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino pirmąją direktyvą dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuri buvo keičiama atsižvelgiant į atnaujinamus FATF standartus ir naujas Europos Sąjungoje kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes. Europos Sąjungos direktyva dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos yra minimalaus harmonizavimo, o tai reiškia, kad valstybei narei paliekama nemažai laisvės įgyvendinant minimalias direktyvos normas, tačiau visais atvejais turi būti pasiekti direktyvoje numatyti tikslai.

Įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją taip pat vadovaujamasi nepriklausomos Europos Sąjungos institucijos – Europos bankininkystės institucijos (EBI), siekiančios užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų rizikos ribojimo reguliavimą ir priežiūrą visame Europos bankininkystės sektoriuje, gairėmis, skirtomis tiek finansų įstaigoms, tiek jų priežiūros institucijoms. EBI aktyviai dalyvauja kuriant bendras Europos Sąjungos taisykles ir užtikrinant bendrą visų Europos Sąjungos valstybių narių finansų rinkos dalyvių ir priežiūros institucijų požiūrį į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. 

[[#ex]]

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją


Tarptautiniai ir Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją


Informacija apie prievolę teikti duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai


Kiti dokumentai

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-22