Lietuvos bankas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimą Lietuvos banke reglamentuoja Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos banko valdybos nutarimu.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašas.  

Bendrą prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką Lietuvos banke reglamentuoja Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklės, patvirtintos 2014 m. gegužės 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-76 „Dėl asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“. Šios taisyklės prašymų dėl asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašas.

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklės.

Prašymai pateikti apie Jus duomenis iš Paskolų rizikos duomenų bazės nagrinėjami remiantis Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklėmis ir šių taisyklių 2 priede esančiu Duomenų teikimo asmenims tvarkos aprašu.

Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklės.

Lietuvos banko bendruosiuose asmens duomenų tvarkymo nuostatuose nustatyti asmens duomenų tvarkymo principai, organizacinių ir techninių asmens duomenų tvarkymo ir saugumo priemonių reikalavimai, asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimas ir kiti aspektai.

Lietuvos banko bendrieji asmens duomenų tvarkymo nuostatai (179 KB download icon)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-26