Lietuvos bankas

Lietuvos bankas skelbia planuojamas finansų rinkos reguliavimo naujoves, informuodamas finansų rinkos dalyvius ir sudarydamas galimybę iš anksto pasirengti pokyčiams. 2021 m. daugiausia dėmesio numatoma skirti su tvaria rinkos plėtra, klimato kaita ir inovacijomis susijusiems teisinio reguliavimo pokyčiams.

2021 m. planuojamų rengti teisės aktų sąrašas

Lietuvos banko teisė leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos, vykdant finansų rinkos priežiūrą, nustatyta Lietuvos banko įstatyme. Parengti teisės aktų ir gairių projektai derinami su prižiūrimais finansų rinkos dalyviais. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-31