Lietuvos bankas

Per sutelktinio finansavimo platformas (SFP) galima investuoti į jose viešai paskelbtus įvairius verslo projektus (pvz., naujo verslo kūrimo, verslo ar nekilnojamo turto vystymo). Sutelktinio finansavimo platformas (SFP)  valdo sutelktinio finansavimo platformų operatoriai (SFPO). SFPO veiklą prižiūri Lietuvos bankas Sutelktinio finansavimo įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvoje vykdyti veiklą gali tik į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą įtraukti SFPO.

Investavimas į verslo projektus per SFP pasižymi tuo, kad galima:

 • investuoti ir mažas (iki kelių dešimčių eurų), ir dideles (iki keliasdešimt tūkstančių eurų) sumas; 
 • patiems pasirinkti, kokius projektus finansuoti, kokios investicijų grąžos pageidauti ir kiek rizikos prisiimti;
 • prisijungus prie SFP stebėti ir patiems tvarkyti savo investicijų portfelį.

Sutelktinio finansavimo paskirtis – pritraukti lėšų verslo projektams, t. y. gauti paskolų, parduoti išleistus vertybinius popierius. Svarbu žinoti, kad finansuojamas projektas turi turėti parengtą finansavimo planą, o surinktos lėšos negali būti naudojamos vartojimo poreikiams tenkinti. Sutelktiniu finansavimu nelaikoma veikla, skirta labdarai ir (arba) paramai gauti. 

[[#ex]]

Ar galiu investuoti per SFP? 

Jei turite santaupų netikėtiems gyvenimo atvejams, esate apdraudęs savo turtą ir gyvybę, kaupiate ilgalaikiams tikslams ir vis vien dar lieka laisvų pinigų, galite svarstyti galimybę juos investuoti. Daugiau apie asmeninių finansų planavimą kviečiame pasiskaityti čia. 

Investavimas per SFP tinka tiems, kas nori patys pasirinkti, į kuriuos projektus investuoti. Potencialių projektų atranką SFPO vykdo pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus. 

Svarbu! Norint investuoti per SFP, reikia gebėti suprasti ir vertinti įmonių finansinius duomenis.  

 

Investuoti per SFP galima: 

 • suteikiant paskolą ar dalį paskolos verslui finansuoti;
 • įsigyjant verslo subjekto išleistus vertybinius popierius.

Kokios SFP veikia Lietuvoje?

Sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąraše šiuo metu yra 12 SFPO, bet aktyvią veiklą Lietuvoje kol kas vykdo 5. Daugiau informacijos apie veikiančius SFPO rasite Lietuvos banko leidinyje Sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklos analizė

 • Verslo projektų SFP – finansuojami smulkesni verslo projektai, nekilnojamojo turto projektai, refinansuojamos verslo paskolos (kai anksčiau gauta paskola ir (arba) už ją apskaičiuotos palūkanos padengiamos kita paskola arba sudaroma nauja paskolos sutartis), renkamos apyvartinės lėšos.
 • Vertybinių popierių SFP – kol kas Lietuvoje retai pasitaikanti finansavimo per SFP forma. 

Kaip užtikrinamas investuojančių per SFP saugumas? 

SFPO privalo įvertinti, ar finansavimo sandorio rūšis priimtina investuotojui. 

Prieš suteikdamas galimybę neprofesionaliam finansuotojui per savo administruojamą SFP pirmą kartą sudaryti tam tikros rūšies finansavimo sandorį (pvz., suteikti paskolą), SFPO privalo atlikti tokio sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimą. Jei nustatoma, kad finansuotojui trūksta reikiamų žinių ir investavimo, susijusio su pasirinkta finansavimo rūšimi, patirties, SFPO privalo apie tai įspėti finansuotoją.

Svarbu! Neprisiimkite didesnės rizikos, nei galite toleruoti!

 

SFPO turi pateikti dokumentą, kuriame nurodyta pagrindinė informacija investuotojams. 

Projekto savininkas, siekiantis per SFP sudaryti vieną ar kelis finansavimo sandorius, kurių bendra suma nuo 100 tūkstančių eurų iki 5 milijonų eurų per 12 mėnesių, nepriklausomai nuo sandorio rūšies, privalo:

 • parengti ir SFPO pateikti tvirtinti dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie projekto savininką ir siūlomą sudaryti sandorį;
 • potencialiems finansuotojams sudaryti galimybę susipažinti su šiuo dokumentu.

Svarbu žinoti, kad SFP platinamų finansinių priemonių leidėju (emitentu) gali būti tik juridinis asmuo.

Svarbu! Atidžiai susipažinkite su visa apie projektą, į kurį ketinate investuoti, pateikta informacija! 

 

Į viešąjį sutelktinio finansavimo operatorių sąrašą įrašytas SFPO privalo turėti nuolatinę buveinę Lietuvoje. 

Buveinę Lietuvoje turintis SPFO teikti paslaugas finansuotojams ir projektų savininkams gali tik su kiekvienu iš jų sudaręs SFPO paslaugų teikimo sutartį. Atstovauti finansuotojui SFPO gali tik tokiu atveju, jei tai nustatyta paslaugų teikimo sutartyje.

Svarbu! Patikrinkite, ar pasirinktas SFPO įtrauktas į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą

 

SFPO veiklą Lietuvoje nustato Sutelktinio finansavimo įstatymas. Jame nurodyti tokie reikalavimai SFPO:

 • sąžiningai, rūpestingai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis finansuotojui ir projekto savininkui sąlygomis ir jų interesais;
 • vengti interesų konfliktų, kurie galėtų neigiamai paveikti finansuotojo ir projekto savininko interesus;
 • tinkamai vertinti projektų savininkų reputaciją ir kreditingumą: surinkti informaciją apie projekto savininko finansinę būklę; įvertinti projekto savininko galimybes vykdyti finansinius įsipareigojimus; įsitikinti, ar projekto savininkui nėra iškelta bankroto byla; patikrinti projekto savininko pateiktą informaciją prieinamose duomenų bazėse arba surinkti kitus pagrindžiančius įrodymus
 • užtikrinti, kad SFP veiks nenutrūkstamai, taip pat ir nenumatytomis aplinkybėmis;
Svarbu! Lietuvoje veikiančių SFPO veiklą prižiūri Lietuvos bankas. Kilus ginčui, vartotojas gali kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo

Kaip pasirinkti SFPO?

Renkantis SFPO patartina įvertinti:

 • Ar SFPO įtrauktas į Viešąjį sutelktinio finansavimo operatorių sąrašą. Jei SFPO veikia kitoje šalyje, patikrinkite tos šalies teisinį reglamentavimą ir tik tada investuokite. 
 • Pagal kokius kriterijus Jūsų pasirinktas SFPO atrenka projektus, į kuriuos siūlo investuoti savo platformoje. Išsinagrinėkite visą SFPO siūlomą projektų krepšelį (kokių projektų daugiausia), pasidomėkite ankstesnių projektų likimu.
 • Kokias rizikos valdymo priemones investuotojams SFPO siūlo paskolos negrąžinimo atveju.
 • SFPO veiklą reglamentuojančius įstatymus.


Kaip pasirinkti, kurį projektą finansuoti?

 • Išsinagrinėkite projekto, į kurį ketinate finansuoti, aprašymą ir finansinius planus. Kritiškai įvertinkite planuojamus pasiekti rodiklius ir patį projektą.  
 • Pasidomėkite projekto vykdytojais, išsamiai susipažinkite ne tik su įmonės pateikta, bet ir viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose randama informacija, paieškokite išsamesnės informacijos. Plačiau pasidomėkite įmonės, į kurią ketinate finansuoti, vadovu ir viešai prieinama informacija apie jį. 
 • Išskaidykite riziką – geriau investuoti mažesnes sumas į kelis projektus nei didelę sumą į vieną. 

Kokias rizikas turėtų įvertinti investuojantys per SFP? 

 • SFPO bankroto rizika – SFPO nesaugo investuojamų lėšų. Jei SFPO bus likviduotas, investuotojui teks tiesiogiai bendrauti su projekto, į kurį investavo, savininku.
 • Paskolos negrąžinimo rizika – gali būti, kad kai kurie projektai nepasiteisins ir Jūs patirsite nuostolių. Dėl to svarbu išskaidyti savo investicijas ir investuoti mažesnes sumas. Taip pat reikėtų pasidomėti, kokias investicijų rizikos valdymo priemones siūlo pats SPFO. 
 • Teisinio reglamentavimo rizika – tai rizika, susijusi su teisinio reguliavimo pokyčiais. Pavyzdžiui, jei padidėtų mokesčiai valstybei, Jūsų potencialus uždarbis sumažėtų. 
 • Ekonominė rizika – įvertinkite riziką, susijusią su pasikeitusia ekonomine situacija. Pavyzdžiui, atėjus krizei nekilnojamojo turto vertė gali kristi, o verslo įmonė, kuriai suteikėte paskolą, – bankrutuoti.

[[#ex]]

Norite daugiau sužinoti apie tarpusavio skolinimą  ir sutelktinį finansavimą? Žiūrėkite Lietuvos banko atviros paskaitos įrašą apie investavimą ir skolinimąsi tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformose, šių platformų operatorių priežiūrą ir jiems keliamus reikalavimus, taip pat vartotojų apsaugą (atsiprašome dėl garso trikdžių įraše iki 12 minutės). Taip pat galite peržiūrėti ir pristatymus: apie tarpusavio skolinimą (971.8 KB ) ir sutelktinį finansavimą (1.2 MB ).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-22