Lietuvos bankas
Kolekcinė moneta

 

Vilniui – 700

 

Kolekcinė moneta

 

Vilnius istoriniuose šaltiniuose pirmąkart pasirodo 1323 m. sausio 25 d. didžiojo kunigaikščio Gedimino laiške Vokietijos miestams kaip valdovo miestas – civitas regia. Maždaug tuo metu Vilniuje iškilo ir mūrinė pilis – viena pirmųjų mūrinių rezidencijų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Miestas atsirado susiliejus trims bendruomenėms – lietuvių, vokiečių, rusėnų.

Vis dėlto svarbiausias impulsas miesto raidai buvo Lietuvos krikštas ir nauja privilegija. Pradėdamas šalies christianizaciją, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas II Jogaila 1387 m. kovo 22 d. suteikė savo sostinei Vilniui vokišką teisę, dar vadintą Magdeburgo teise. Taip Lietuvą pasiekė ir iki šių dienų išliko Viduramžiais atsiradęs europinės miestų savivaldos reiškinys, kuris iš esmės pakeitė miestų istoriją. Magdeburgo teisė garantavo miestiečiams asmens ir turto teises, o miesto bendruomenei – administracinę ir teismų autonomiją. Centrinė miesto vieta buvo rotušė, kurioje posėdžiavo savivaldos institucijos (taryba ir teismas), buvo sudaromi sandoriai, saugomi saikų pavyzdžiai, įrengta vaškinė ir kt.

Savivaldos įvedimas smarkiai pagyvino miesto raidą ir padėjo formuotis ypatingai miestiečių savimonei. XVI a. pradžioje Lietuvoje jau buvo žinomas principas „miesto oras daro žmogų laisvą“. Europos miestų pavyzdžiu kūrėsi įvairios miestiečių bendruomenės (brolijos, cechai), derinusios profesinius, konfesinius, socialinės paramos ir globos tikslus.

Kolekcinė moneta   

Kolekcinė moneta

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 1323 m. sausio 25 d. laiškas, kuriame paminėtas Vilnius. Latvijos valstybinis istorijos archyvas (LVVA)

 

Kolekcinė moneta

Kolekcinė moneta

Naujoji miestiečių savimonė atsiskleidžia ir miesto ženkluose – yra žinoma, kad miesto antspaudas su šv. Kristoforo figūra pradėtas naudoti jau XIV a. pabaigos dokumentuose.

Itin reikšmingas Vilniui kaip sostinei veiksnys buvo Vilniaus vyskupijos įsteigimas 1387 m. Tai buvo pirmoji ir svarbiausioji šalies bažnytinė institucija. Be to, Vilniaus katedra iškart tapo Lietuvos valdovų ir didikų fundacijų ir palaidojimų vieta – savotišku viduramžiško Lietuvos elito nekropoliu. Ir jau 444 metus Vilnius yra universitetinis miestas – ilgą laiką toliausia akademinė stotelė į rytus, padariusi didžiulę įtaką aplinkinėms tautoms.

Vilniaus miesto herbo atvaizdas 1573 m. Vilniaus miesto tarėjų antspaude.
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, RS F43-22915

 

 

Kolekcinė moneta

Vilniaus kaip LDK sostinės samprata išliko iki pat Abiejų Tautų Respublikos padalijimų XVIII a. pabaigoje. Po 1569 m. Liublino unijos, valdovams vis rečiau reziduojant Vilniuje, centrinio ir rezidencinio miesto statusą palaikė Lietuvos didikų giminės, kurios čia statėsi rūmus ir fundavo bažnyčias.

Bet labiausiai Vilnius buvo išskirtinis miesto gyventojų, tikėjimų, kalbų įvairove. Šalia lietuvių, rusėnų, vokiečių netrukus apsigyveno lenkai, totoriai, karaimai, o ypač gausiai – žydai. Žymaus rabino Vilniaus Gaono vardas simbolizuoja miesto reikšmę judėjų pasaulyje.

 

Kolekcinė moneta
 

XVI a. Vilniaus miesto panorama iš Georgo Brauno atlaso Civitates Orbis Terrarum. LBPM


 

Kolekcinė moneta

Ir okupacijos laikotarpiais Vilnius liko dvasine šalies sostine. Universiteto studentai XIX a. svarstė, kaip atgauti laisvę. XX a. pabaigoje Vingio parke susirinkusi daugiatūkstantinė minia deklaravo ryžtą pasiekti laisvę. Vasario 16 ir Kovo 11 aktai galėjo būti paskelbti tik Vilniuje. Atgavus nepriklausomybę, Vilnius vėl tapo politiniu centru, Europos valstybės sostine.

Vilnius užima neįprastą geopolitinę vietą. Po įvairių istorinių lūžių atsidūręs valstybės pakraštyje, šiandien jis yra vos kelios dešimtys kilometrų nuo rytinės Europos Sąjungos sienos. Pasienis visada buvo ne tik potencialių konfliktų, bet ir kontaktų teritorija. Vilnius vėl yra tarptautinis, koks jau seniai nebuvo. Jis turi potencialą tapti Europos metropolija, kurioje būtų diskutuojamos ir sprendžiamos didelio regiono problemos. Tai yra galimybė miestui ir šaliai vaidinti didesnį vaidmenį politikoje, ekonomikoje, kultūroje.

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas

 • Vilnius
  Vilnius
  Iliya Mitskavets
 • Vilniaus miesto herbo atvaizdas 1545 m. Vilniaus miesto tarėjų antspaude
  Vilniaus miesto herbo atvaizdas 1545 m. Vilniaus miesto tarėjų antspaude
  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, RS F264-1028
 • Vilniaus miesto herbo atvaizdas 1570 m. Vilniaus miesto tarėjų antspaude
  Vilniaus miesto herbo atvaizdas 1570 m. Vilniaus miesto tarėjų antspaude
  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, RS F43-22910
 • Vilniaus miesto herbo atvaizdas 1572 m. Vilniaus miesto tarėjų antspaude
  Vilniaus miesto herbo atvaizdas 1572 m. Vilniaus miesto tarėjų antspaude
  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, RS F43-21133
 • 1576 m. liepos 26 d. valdovo Stepono Batoro privilegija, patvirtinanti ankstesnes miesto savivaldos privilegijas
  1576 m. liepos 26 d. valdovo Stepono Batoro privilegija, patvirtinanti ankstesnes miesto savivaldos privilegijas
  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, RS F1-182
 • Vilniaus didžioji sinagoga, pastatyta ant pirmosios sinagogos (1572) pamatų. Fotografuota Vokietijos armijos I pasaulinio karo metu (1914–1918)
  Vilniaus didžioji sinagoga, pastatyta ant pirmosios sinagogos (1572) pamatų. Fotografuota Vokietijos armijos I pasaulinio karo metu (1914–1918)
  Wikipedia Commons

Moneta „Vilnius – 700“

Nominalas
10 eurų
Metalas
sidabras Ag 925
Skersmuo
36,30 mm netaisyklingo septynkampio apibrėžtinio apskritimo
Masė (svoris)
23,30 g
Monetos paviršiaus kokybė
PROOF
Grafinio projekto autorius
Vytautas Narutis
Monetos briauna
lygi
Kolekcinė moneta
Išleidimo data
2023 m. birželio 28 d.
Tiražas
3 000 vnt.
Monetos kaina
72,00 Eur su PVM
Moneta nukaldinta
Lietuvos monetų kalykloje

Informuojame, kad Lietuvos bankas niekam nesuteikė teisių lankstinukus naudoti kitais nei asmeniniais tikslais, juos tiražuoti ir komerciškai ar kitaip platinti. Tokia veikla be Lietuvos banko sutikimo pažeidžia teisėtus Lietuvos banko interesus.