Lietuvos bankas
Kolekcinė moneta

Socialiniams mokslams (iš serijos „Lietuvos mokslas“)

Kolekcinė moneta

Socialiniai mokslai apima didelę mokslo šakų grupę. Tai teisė, politikos mokslai, vadyba, ekonomika, sociologija, psichologija, edukologija, komunikacija ir informacijos mokslai. Prie sociologijos krypties dar priskiriamos demografija, socialinė antropologija ir socialinė geografija. Visus šiuos mokslus vienija tai, kad jie tiria žmonių santykius.

Lietuvoje plėtojamų socialinių mokslų istorija turtinga. XVI a. buvo priimti trys Lietuvos Statutai. Juose buvo teoriškai apibendrinti feodalinį ūkį atitinkantys ekonominiai principai. Pradėta dėstyti scholastinė psichologija, galima užčiuopti teorinės pedagoginės minties pradmenis. 1803 m. Vilniaus universiteto (VU) rektorius H. Strojnovskis inicijavo bene pirmosios pasaulyje tokiu pavadinimu Politinės ekonomijos katedros įkūrimą. 

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo kuriamos valstybės teisinės, finansų, pinigų, švietimo sistemos. Ypač reikšmingi yra M. Römerio (konstitucinė teisė) ir P. Leono (teisės teorija) darbai. V. A. Graičiūno organizacijų vadybą gvildenantys leidiniai buvo pripažinti ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. S. Šalkauskis parengė pilnutinio ugdymo sistemą, grindžiamą universalumo, harmonijos ir subordinacijos principais.

SSSR okupacijos metais dėl ideologinių suvaržymų socialinių mokslų raida sulėtėjo. Antra vertus, Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto (LMA EI), Valstybinio plano komiteto Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio tyrimo instituto mokslininkai suformulavo Lietuvos teritorinio išdėstymo, materialiųjų ir darbo išteklių balanso principus. Dėl šios priežasties pramonės objektai buvo tolygiai išdėstyti visoje Lietuvoje. Tai gerokai pristabdė rusifikacijos procesą.

 

Kolekcinė moneta

Kolekcinė moneta

Kolekcinė moneta

 

 

Lietuvoje pirmosios sociologinės laboratorijos buvo įkurtos VU ir Kauno politechnikos institute (KPI) chruščiovinio atšilimo metu. LMA EI buvo įsteigtas Sociologijos sektorius. Tyrimų laukas apėmė darbo, organizacijų, profesijų, šeimos, jaunimo socializacijos, miesto tematiką. Sociologai klojo teorinius socialinio planavimo pamatus. Svarbus žingsnis Lietuvos sociologijos raidoje buvo Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto įsteigimas 1977 m.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas atvėrė naujų galimybių socialinių mokslų atstovams.

 

K. Antanavičius, A. Buračas, R. L. Rajeckas, K. Glaveckas, E. Vilkas, kiti ekonomistai savo teorinėmis įžvalgomis ne tik padėjo šalies ekonominės sistemos pagrindus, bet ir aktyviai dalyvavo politikoje atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę. Sukurtos originalios koncepcijos – atviros nacionalinės ekonomikos plėtojimo, nacionalinės valiutos – lito – atkūrimo, Lietuvos ekonomikos regioninės plėtros strategijos. Pažymėtini A. Vasiliausko darbai strateginio valdymo klausimais. 

1992 m. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute pradėtos politikos teorijos studijos. Suformuluotos svarbiausios tyrimų kryptys: politikos teorijos, tarptautinių santykių, euroatlantinės integracijos, Lietuvos vidaus politikos ir palyginamosios demokratizacijos. Nuo 1989 m. VU ir Vytauto Didžiojo universitete (VDU) rengiami ir sociologai.

Pats laikmetis suteikė Lietuvos sociologams unikalių galimybių tirti pseudosocialistinės visuomenės virsmo demokratine visuomene procesą, asmenybės tapatumo, socialinės atminties, socialinio saugumo, stratifikacijos, darbo, šeimos, tautiškumo, tautinių mažumų, kultūrinio šoko, religijos, gamtosaugos ir kt. sritis. Tiriamos ir naujos kylančios problemos, susijusios su emigracija, korupcija, nusikalstamumu, socialine atskirtimi. Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto, aukštųjų mokyklų sociologai ir demografai aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Visa tai prisidėjo prie Lietuvos sėkmės stojant į Europos Sąjungą ir NATO. Šiuo metu dėmesys koncentruojamas į koronaviruso pandemiją.

„Baltijos tyrimai“, „Vilmorus“, „Spinter tyrimai“ ir kiti visuomenės nuomonės tyrimo centrai periodiškai vykdo tyrimus aktualiausiais socialiniais klausimais.

Išsilaisvinus iš dialektinio materializmo gniaužtų, psichologijos raida atgijo ir paspartėjo. Tai ypač būdinga socialinės psichologijos krypčiai – gausiose VU, VDU mokslininkų publikacijose plėtojama asmenybės, bendravimo, grupių, vaikų psichologinio atsparumo, asocialaus elgesio, procedūrinio teisingumo, savižudybių ir kita tematika.

Panaudota Bohanka, PureSolution, Katsiaryna,theromb, vodopal, fokas.pokas, ttae, THONGCHAI grafika Adobe Stock

Edukologijos pamatus Lietuvoje grindė L. Jovaiša. Posūkio į asmenybės ugdymą būtinumą teigė M. Lukšienė. Dar 1988 m., būdama Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, ji tapo švietimo reformos pradininke, svarbiausių tautinės mokyklos koncepcijų bendraautore.

Raida nuo tradicinės bibliotekininkystės iki komunikacijos ir informacijos mokslų geriausiai atspindėta A. Glosienės ir E. Macevičiūtės mokslo darbuose. VU Komunikacijos fakultete plėtojama informacijos ir komunikacijos teorija, politika, strategija, tyrinėjama istorija.

Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis

Puslapyje panaudotos Bohanka nuotrauka ir PureSolution, Katsiaryna, theromb, vodopal, fokas.pokas, ttae, THONGCHAI grafika iš Adobe Stock.

Moneta, skirta socialiniams mokslams

Nominalas
5 eurai
Metalas
auksas Au 999
Skersmuo
13,92 mm
Masė (svoris)
1,244 g
Monetos paviršiaus kokybė
PROOF
Grafinio projekto autorius
Antanas Pocevičius
Monetos briauna
lygi
Kolekcinė moneta
Išleidimo data
2021 m. spalio 29 d.
Tiražas
3 000 vnt.
Serija
Lietuvos mokslas
Monetos kaina
96,00 Eur (PVM neskaičiuojamas)
Moneta nukaldinta
Lietuvos monetų kalykloje

Informuojame, kad Lietuvos bankas niekam nesuteikė teisių lankstinukus naudoti kitais nei asmeniniais tikslais, juos tiražuoti ir komerciškai ar kitaip platinti. Tokia veikla be Lietuvos banko sutikimo pažeidžia teisėtus Lietuvos banko interesus.