Lietuvos bankas
Proginė moneta

Dzūkijai (iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“)

Proginė moneta

Etnografinis Dzūkijos regionas apima pietrytinę Lietuvos dalį. Nors specifinė kalbos ypatybė – dzūkavimas – buvo nustatytas dar 1673 m., tačiau dzūkų vardas bene pirmą kartą užrašytas tik 1859 m. Aleksandro Polujanskio. Dzūkų gyventa teritorija tęsėsi toli į pietryčius už dabartinės Lietuvos sienos, o Dzūkijos vardas pirmą kartą paminėtas 1889 m. „Varpe“, Juozapo Radziukyno korespondencijoje. Nuo tada, manoma, prasidėjo dzūkiško savitumo deklaravimas, palaipsnis savimonės formavimasis. Pirmoji etnografinės kultūros manifestacija įvyko per Senovės dienas, surengtas 1935 m. Merkinėje, vėliau ir kitur.

Etnografinio Dzūkijos regiono sostinė – Alytus. Šio regiono ribų žymėjimas yra problemiškas. Sudarant etnografinių sričių žemėlapį, kaip rodo Petro Kalniaus tyrimai, turėjo įtakos pirmasis tarmių klasifikacijos žemėlapis, parengtas Antano Salio. Pagal jį labiausiai ginčijama tapo nuo Vilniaus į šiaurę vaizduota rytinių dzūkų dalis. Dažnai įvairiais etnografiniais aspektais ji priskiriama aukštaičiams.

Proginė moneta

 

Dzūkijos specifika nulemta čia XIX a. gyvenusių vadinamųjų šilinių, gruntinių ir panemunių dzūkų gyvensenos. Miškingoje dalyje gyvenantys šiliniai dzūkai vertėsi miško verslais, laikė nedidelius ūkius, bendrai ganė gyvulius. Panemunių dzūkai vertėsi žemės ūkiu, laikė gyvulius, žvejojo, plukdė sėlius, kirto mišką, rinko miško gėrybes, vertėsi kitais verslais. Dzūkijoje ilgiau nei kitur išliko javų pjovimas pjautuvais, taip pat rugiapjūtės papročiai. Iš kitų bendrų darbų išskiriamos advento metu merginų rengtos plunksnų plėšymo talkos.

Dzūkijoje išliko kupetinių kaimų, bet didesnėje regiono dalyje po valakų reformos jie tapo gatviniais rėžiniais kaimais su viena gatve. Tokie kaimai panemunių dzūkų teritorijoje vyravo iki XIX a. vidurio, o rytinėje dauguma jų išliko iki šiol. Gyvenamasis pastatas dzūkų vadintas pirkia. Jų architektūra priskirtina aukštaičių pastatų tipui. Statybai naudojo dažniausiai pušis, o keturšlaičius stogus dengė šiaudais (kai kur nendrėmis) ir skaldytomis malksnomis. Čia būdingas keturšlaičio ir dvišlaičio stogo derinys. Rytinėje ir vidurinėje Dzūkijos dalyse vyrauja vadinamieji aukštaitiški kluonai: jų stogus laiko vertikalūs stulpai, vakarinėje labiau paplitę kluonai su gegniniais stogais – jie siauresni, ilgi, su įvažiavimais iš šono, rytinėje dalyje tvartai, o ir kiti ūkiniai pastatai būdavo prijungti prie pirkios. Užnemunėje paplitę moliniai ir akmenų mūro tvartai. Prie vandens telkinio stovėjo bendra kelių sodybų pirtis. Dzūkijai būdingi aukšti, dažnai sudėtingų formų kryžiai, paplitusios ir pakabinamos koplytėlės.

Tradicinės XIX a. kaimo žmonių aprangos kartografiniai tyrimai, atlikti Marijos Miliuvienės ir Vidos Kulikauskienės, rodo, kad pagal drabužio sukirpimą, medžiagas, puošybos elementų išdėstymą dzūkų drabužių tipai buvo labai artimi aukštaičių, suvalkiečių ar Vidurio Lietuvoje paplitusiems drabužiams. Išskiriamas ruožas palei Nerį ir Dieveniškių apylinkes – ten dzūkiška apranga artimesnė rytų aukštaičiams. Dzūkų aprangai buvo būdingas margumas, vyravo violetinė, vyšninė ir žalia spalvos. Bene viena išskirtiniausių dzūkų aprangos detalių – languotos prijuostės ir panemunių dzūkų kaišytinės juostos (jos žinomos ir suvalkiečiams).

Šio regiono mitybos specifika – daugiausia vartojami bulvių ir grybų patiekalai. Dzūkai kepdavo raugintą duoną, pyragus, grikines babkas, iš bulvinių tarkių – bandas, sūdė lašinius ir mėsą, darė vytintas dešras, kindziulius.

Kalbininkai pastebėjo, kad dzūkai išskirtinai dažnai mėgsta pravardžiuoti vieni kitus. Dzūkija laikoma dainingiausiu kraštu, dainos labai melodingos, švelnios, liūdnos, o senosios – vienbalsės. Ilgiausiai čia išliko ir raudos, jos savitos ne tik įvairove, bet ir kompozicija, melodika. Dzūkai išsiskiria tradicinių švenčių papročiais: dar XX a. per Velykas jauni vyrai, lalautojai, grupėmis vaikštinėjo po kaimus, Margionyse nuo Visų Šventųjų aštuonias dienas kapinėse buvo kūrenami laužai. Dzūkų vestuvių apeigoms būdingas „nuotakos vogimas“ (kitur labiau buvo žinomas nuotakos slėpimas), populiarus įvairių persirengėlių apsilankymas, o „piršlio korimas“ čia atsirado tik tarpukariu, bet labai sparčiai išplito.

Proginė moneta

Saviti ir dzūkų genetiniai duomenys. Tiriant, ar dabartinių lietuvių iš skirtingų etnolingvistinių grupių genų fonduose yra išlikusi skirtingų baltų genčių įtaka, nustatyta, kad iš visų aiškiai išsiskiria pietų aukštaičių-dzūkų grupė. Vaidučio Kučinsko manymu, pietų aukštaičių genų fonde vis dar jaučiamas jotvingių genų įnašas.

Dzūkija išsiskiria ne tik miškų masyvu, Dainavos giria, bet ir XX a. nustatyta aukščiausia Lietuvos vieta – Aukštojo kalva, esančia Medininkų aukštumoje, kurortiniais miestais Birštonu, Druskininkais, išlaikytu savitu gamtovaizdžiu, saugomu Žuvinto ir Čepkelių rezervatuose, Dzūkijos nacionaliniame ir kituose regioniniuose parkuose. Yra išlikusių totorių senųjų gyvenviečių Raižiuose (Alytaus r.), Keturiasdešimties totorių, Nemėžio kaimai (Vilniaus r.) ir karaimų – Trakuose.

Be Dzūkijos pavadinimo, vartojamas ir Dainavos, dainuvių regiono, vardas. Dainavos kraštas pirmiausia buvo išpopuliarintas Vinco Krėvės kūriniuose. „Dainavos apygarda“ vadinosi Lietuvos partizanų junginys, 1946–1952 m. kovojęs su sovietiniais okupantais. Turėtume paminėti, kad XIII a. antroje pusėje į šią teritoriją, apgyvendintą lietuvių, iš kryžiuočių nukariautų žemių kėlėsi bartai ir jotvingiai. Zigmas Zinkevičius išaiškino, kad Lietuvoje jotvingių kaimai prisiimdavo Dainavos vardą – tai vienos iš jotvingių, kuriuos rusų kilmės gyventojai vadino jatvežiais, genties pavadinimas. Kita gentis, sūduviai, šio vardo neperėmė. Tiesa, dar nesutariama, kaip visos gretimos gentys: sūduviai, jotvingiai, dainuviai, palenkiai (poleksėnai), buvo vadinamos bendru vardu – jotvingiais ar sūduviais. Neaiškios ir Dainavos žemės ribos, kurios tikrai nesutampa su etnografinėmis. Siekiant išsaugoti istorinių žemių pavadinimus kaip istorinę atmintį, Etninės kultūros globos taryba įteisino abu pavadinimus „Dzūkija (Dainava)“, o Lietuvos heraldikos komisija patvirtino herbo projektą.

Dr. Irma Šidiškienė

 

Moneta, skirta Dzūkijai (iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“)

Nominalas
2 eurai
Metalas
žiedo lydinys CuNi, šerdies lydinys CuZnNi/Ni/CuZnNi
Skersmuo
25,75 mm
Masė (svoris)
8,50 g
Grafinio projekto autorius
nacionalinės pusės Rolandas Rimkūnas, bendrosios pusės Luc Luycx
Monetos briauna
su užrašu LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ
Proginė moneta
Išleidimo data
2021 m. rugsėjo 9 d.
Tiražas
0,5 mln. vnt., iš jų 5 000 vnt. BU kokybės monetų numizmatinėje pakuotėje
Serija
Lietuvos etnografiniai regionai
Monetos kaina
BU kokybės monetos numizmatinėje pakuotėje – 9,00 Eur (su PVM); UNC kokybės monetos keičiamos už nominalą
Moneta nukaldinta
UAB Lietuvos monetų kalykloje

Informuojame, kad Lietuvos bankas niekam nesuteikė teisių lankstinukus naudoti kitais nei asmeniniais tikslais, juos tiražuoti ir komerciškai ar kitaip platinti. Tokia veikla be Lietuvos banko sutikimo pažeidžia teisėtus Lietuvos banko interesus.